Title 9. Ajojahti jatkuu.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.
14.Pos.1. Alustava verotarkastuskertomus 02.02.85 ("toinen")

14.1.13


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

kasetteja omissa nimissään, jolloin myyntihintaa olisi nostanut välittömän veron, liikevaihtoveron ja kasettimaksun osuudet.

3.3.2.4. Videokasetin kotelon päällysteksti
Muistion liitteenä on jäljennös DEXA-videokasetin kotelon päällyksestä, johon on merkitty kasetin valmistajaksi ja markkinoijaksi NTC International, Suomi (liite 8). Tämä seikka osoittanee selvästi sen, että kasetin todellinen valmistaja on NTC ja toiminta on vain muodollisesti naamoitu tapahtuneen Citylinkin nimissä.

3.3.2.5. Yrjö Reinikaisen rooli ja ”tietämättömyys” Citylinkin asioista
Citylink Oy on ostanut Yrjö Reinikainen Ky:ltä 16 kpl 18.4.1991 Sukabu Oy:n (ent. Scandexa Oy) osakkeita 280.000 markalla. Sukabun osakkeet ovat olleet tuolloin täysin arvottomia ja kauppakirjaan onkin otettu mainita siitä, että ostaja tuntee ostettavan yhtiön taloudellisen tilan. Tässä ilmenee juuri hyvin Yrjö Reinikaisella oleva ”käskyvalta renkiinsä” eli bulvaani Vesa Kuusistoon nähden. Mitään liiketaloudellisia perusteita konkurssikypsän yhtiön osakkeiden ostolle ei ulkopuolisen tarkastelijan silmin nähden ole. Todettakoon, että leimaveroa ei ostaja eli Citylink Oy ole ilmeisesti kaupasta maksanut. Leimaveron suuruus olisi ollut 1,6 % kauppahinnasta eli 4.480 mk (LeimaveroL 55 §). Ostajan laiminlyödessä arvopapereiden siirtoleimaveron maksamisen, on leimaverosta vastuussa myös myyjä LemaveroL 85 §:n nojalla.
Citylink Oy:lle ei ole nimitetty toimitusjohtajaa. Tämä antaa tilaa sille olosuhteelle, että yhtiötä todellisuudessa johtaa Yrjö Reinikainen.
Vientitavarailmoitukseen 26.6.1992, jolla Citylink Oy on vienyt As Reiner Ltd:lle Tallinnaan ruiskuvalukoneen osia, on Citylink Oy:n osoitteeksi merkitty Asentajantie 8 13500 Hämeenlinna (liite 9). Osoite on Yrjö Reinikaisen työpaikan Oy NTC International Ltd:n osoite.
Tarkastaessamme Oy NTC International Ltd:n kirjanpitoa kävi runsaista ostoista ja myynneistä Oy NTC International LTD:n ja Citylink Oy:n välillä ja näiden rahoitujärjestelyistä ilmeiseksi, että Citylink Oy on Yrjö Reinikasien tosiasiallisesti johtama yritys. Yhtiöiden välisiä saamis- ja velkasuhteita kuitattiin jatkuvasti keskenään. Jo aivan toiminnan alkuvaiheissa ovat sekä Scandexa että NTC rahoittaneet Citylinkin toimintaa mm. yhtiön toimitilojen vuokratakuun järjestämiseksi. Yrjö Reinikainen on myös henkilökohtaisesti rahoittanut Citylinkin toimintaa mm. Citylink Oy:n kirjanpidossa olevan käteiskuitin mukaan lainannut yhtiölle rahaa 12.11.1991 50.000 mk, seuraavana päivänä pankkisiirron mukaan 100.000 mk, 14.11.1991 edelleen pankkisiirrolla 30.000 mk ja 18.11.1991 30.000 mk.
Tarkastuksen yhteydessä kysyimme Yrjö Reinikaiselta, että missä Citylink Oy:n kirjanitoa säilytettiin ja että missä se oli tarkastettavissa. Reinikainen kiisti aluksi tietävänsä Citylink Oy:n kirjanpidosta ja sen pitäjästä mitään, mutta seuraavana päivänä Reinikainen kuitenkin ilmoitti kirjanpitoa hoitaneen henkilön nimen ja puhelinnumeron. Citylink Oy:n myyntireskontra ja ostoreskontra on tehty v.1992 Toimisto- ja tilipalvelu Yrjö Reinikainen Ky:n tilitoimistossa, jossa Yrjö Reinikainen on vastuunalaisena yhtiömiehenä. Toimisto- ja tilipalvelu Yrjö Reinikainen Ky:n osoite on Asentajantie 8 13500 Hämeenlinna. Vuonna 1991 samasta tehtävästä huolehti Takaraja Vesa Kuusisto Ky ja sen osoitteena on Yrjö Reinikaisen kotiosoite Riekontie 13, Hämeenlinna. Näin ollen Yrjö Reinikaisella on ollut tarkempaa tietoa Citylink Oy:n kirjanpidosta ja sen hoidosta (= itse asiassa hoitamattomuudesta) kuin mitä hän tarkastuksen yhteydessä halusi asiasta ilmaista.
Vesa Kuusisto on aiemmin ollut töissä Yrjö Reinikaisen johtamassa ja konkurssiin menneessä Scandexa Oy:ssä. Tarkastettaessa Vesa Kuusisto oli töissä Balstar Oy:ssä, jonka osakkeista Yrjö Reinikainen omistaa 10% ja Toimisto- ja tilipalvelu Yrjö Reinikainen Ky omistaa 40%. on huomattava, että Citylink Oy toimi Turussa ja että Balstar Oy toimii Orivedellä. Eli Vesa Kuusiston työpaikka on vaihtunut Turusta Orivedelle niin kuin käskyläisen tai bulvaaniasemassa olevan henkilön luonteeseen kuuluukin. Balstar Oy jatkaa samaa toimintaa, mitä Citylink Oy ja Etronia Oy ovat aiemmin harjoittaneet Turussa. Balstar Oy:n kirjanpito on tehty Toimisto- ja tilipalvelu Yrjö Reinikainen Ky:ssä.
Tarkastuksen yhteydessä tiedustelimme Yrjö Reinikaiselta Vesa Kuusiston olinpaikkaa ja mistä hän olisi puhelimitse tavoitettavissa. Kysymykseen Reinikainen vstasi, ettei hän tiedä eikä viitsi ruveta salapoliisiksi asian selvittämiseksi. Koska Vesa kuusisto oli Balstar Oy:ssä töissä, olosuhteet olivat sellaiset, että Yrjö Reinikaisen täytyi tietää Vesa Kuusiston asuvan Orivedellä ja olevan puhelimitse Balstar Oy:stä tavoitettavissa. Tämä tietämättömänä esiintyminen ei ole muutoin ymmärrettävissä kuin siten, että Vesa Kuusisto on Citylink Oy:n hallituksen jäsenenä Yrjö Reinikaisen bulvaani ja tämän seikan Reinikainen halusi verotarkastajilta salata.

3.3.2.6. Muut seikat
Vesa Kuusistolta kysyttiin Citylink Oy:n osakkeiden omistussuhdetta puhelimitse. Vesa Kuusiston vastauksena oli tiettyä epävarmuutta, kun hän sanoi, että hän kait omistaa kaikki Citylink Oy:n osakkeet. Tämä sana ”kait” synnytti vaikutelman, että Vesa Kuusisto ei ollut täysin varma siitä roolista, mitä hänen piti esittää Citylink Oy:n suhteen.
Poliisikuulustelussa 13.9.1994 ei Vesa Kuusisto ollut suostunut kertomaan mitään suhteesta Yrjö Reinikaiseen.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>