Title 9. Ajojahti jatkuu.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.
14.Pos.1. Alustava verotarkastuskertomus 02.02.85 ("toinen")

14.1.3


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin


Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen ainoa varsinainen jäsen on Yrjö Reinikainen. Tarkastusajanjaksolla on yhtiön hallituksen jäseninä olleet Yrjö Reinikainen, Markku Roiha ja Mika Arpiainen.

1.2. Citylink Oy:
CityLink Oy on harjoittanut videokasettien valmistustoimintaa vuokra tiloissa Turussa Kuormakatu 2:ssa huhtikuusta 1991 alkaen. Valmistus toiminta on käsittänyt magneettinauhan latauksen tyhjiin videokasettirunkoihin. Työntekijöitä on ollut 1- 3 henkilöä. Yhtiön hallituksen ainoalta varsinaiselta jäsenenä Vesa Kuusistolta saatujen tietojen mukaan yhtiön valmistustoiminta on loppunut elokuussa 1992. Sen jälkeen on yhtiön toimintaa tosiasiallisesti jatkettu Turussa Etronia Oy:n nimissä. Tarkastettaessa yhtiön kirjanpitoa oli Vesa Kuusisto töissä Balstar Oy:ssä (ly: 0855302-1) Orivedellä.

Yhtiön suurin asiakas on ollut Oy NTC International Ltd (75 % CityLinkin myynnistä on tapahtunut NTC:lle), jolta on ostettu myös osa kaset¬tirungoista ja magneettinauhoista. NTC:llä on ollut myyntikonttori sa¬massa osoitteessa Kuormakatu 2 Turussa, niissä Citylink Oy:kin on harjoittanut toimintaansa. Kasettirunkoja ja magneettinauhoja on ostettu Basf Oy:ltä ja lisäksi kasettirunkoja on tuotu maahan Ruotsista NÅ Engström nimiseltä yritykseltä. Yhtiön hallituksen ainoa varsinainen jäsen on ollut Vesa Kuusisto, henkilötunnus 261142-063H, joka puhelinkeskustelussa 21.9.1994 ilmoitti osoitteekseensa Koivulinnantie 3 C 18 35100 Orivesi. Varajäsenenä on ollut kaupparekisteriin 12.2.1992 rekisteröidyn tiedon mukaan Markku Heino Ruovedeltä ja 5.5.1993 rekisteröidyn tiedon mukaan Janne Olavi Heino Turusta. Yhtiöllä ei ole ollut toimitusjohtajaa. Yhtiön kaikki osakkeet omistaa Vesa Kuusisto häneltä itseltään saadun tiedon mukaan.
Citylink Oy:n toiminnan alku liittyy läheisesti Sukabu Oy:n (ent. Scandexa Oy) konkurssiin. Citylink Oy:n valmistustoiminta on aloitettu pääosin tältä keväällä 1991 hankituilla koneilla ja raaka-aineilla. Siirroista on laadittu ostolaskut ja Citylink Oy:n tilinpäätöksessä 30.4.1991 on loppuvaraston arvo ollut liikevaihtoveroineen 1.323.878,70 mk, josta arvosta 1.321.688,75 mk eli 99,83 % muodostuu Scandexalta siirrettyjen tavaroiden arvosta. Scandexa Oy:n nimellä olevissa laskuissa Scandexa Oy:n puolesta myyjänä toimineeksi henkilöksi merkitty Yrjö Reinikainen. Yhtiö on ollut liikevaihtoverovelvollinen 1.3.1991 – 28.2.1994 välisen ajan.

1.3. Etronia Oy:
Etronia Oy on jatkanut Citylink Oy:n harjoittamaa toimintaa eli videokasettien valmistusta Turussa. Yhtiön toimintaa muodollisesti johtanut Vesa Kuusisto on poliisikuulustelussa 13.9.1994 kertomansa mukaan omistanut kaikki yhtiön osakkeet ja yhtiön hallituksessa on hänen lisäkseen ollut turkulainen Matti Alanko. NTC:n reskontralistan mukaan yhtiö on toiminut Turussa osoitteessa Telekatu 12 (yhtiön postiosoitteena oli tuolloin PL 775 20361 Turku). Kuusiston kertomuksen mukaan yhtiön toiminta on loppunut huhtikuussa 1993. Yhtiö on ollut liikevaihtoverovelvollinen 5.8.1992 – 28.2.1994 välisen ajan.

2. Yhtiöiden kirjanpidot

2.1. Oy NTC International Ltd:
Yhtiön kirjanpito on tarkastetulla ajanjaksolla hoidettu muodollisesti ja sisällöllisesti oikein sen liiketoiminnan osalta, joka on kirjattu NTC:n kirjanpitoon. Yhtiön tilikautena on ollut 1.7. – 30.6. välinen aika kuitenkin niin, että tarkastettuun ajanjaksoon sisältyi myös tilikausi 1.1. – 30.6.1991. Kirjanpito on tehty Toimisto- ja tilipalvelu Yrjö Reinikainen Ky:ssä, joka toimii samoissa tiloissa NTC:n kanssa osoitteessa Asentajantie 8, 13500 Hämeenlinna.

2.2.Citylink Oy:

2.2.1. Kirjanpitoaineiston hankinta
Yhtiön kirjanpidon tarkastamiseksi lähetettiin 3.6.1994 aineiston esittämispyyntö siihen osoitteeseen, joka lääninveroviraston rekisterissä olevan tiedon mukaan oli yhtiön ja Vesa Kuusiston osoite: Rinkelinmäenkuja 4 A 17 13130 Hämeenlinna. Posti kuitenkin palautti lähetetyn kirjeen tiedolla ”muuttanut” ja sen jälkeen 28.6.1994 esittämiskehotus lähetettiin postista saatuun osoitteeseen PL 34 18101 Heinola, mutta kirje palautui sieltäkin varustettuna kommentilla ”vastaanottaja tuntematon”. 1.8.1994 on kirjanpitoaineiston esittämispyyntö lähetetty tuolloin lääninveroviraston rekisteritietojen mukaiseen yhtiön osoitteeseen: Brahenkatu 37/Vesa Kuusisto 13100 Hämeenlinna. Rekisteriin merkitty tieto oli kuitenkin virheellinen, sillä ko. osoitteessa asunut Vesa Kuusisto ei ollut ”sama” Vesa Kuusisto, joka on toiminut Citylink Oy:ssä. ”Oikean” Vesa Kuusiston olinpaikasta ja osoitteesta ei ollut tuolloin tietoa.
5.8.1994 päivätyllä virka-apupyynnöllä Hämeenlinnan poliisilaitosta kehotettiin hankkimaan Citylink Oy:n kirjanpitoaineisto tarkastettavaksi. Aineistoa ei saatu kuitenkaan poliisin toimesta tarkastettavaksi, koska Vesa Kuusistoa ei poliisikaan tavoittanut. NTC:n tarkastuksen yhteydessä Yrjö Reinikaiselta saadun tiedon mukaan Citylinkin kirjanpitoa oli hoitanut Vesa Haapalehto –niminen henkilö Turussa. Yhtiön

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>