Title 9. Ajojahti jatkuu.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.
14.Pos.1. Alustava verotarkastuskertomus 02.02.85 ("toinen")

14.1.4


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 


kirjanpitoaineisto saatiinkiin hänen hallustaan (Liiketilikeskus Haapalehto & Co Ky:n tiloista; Yliopistonkatu 12 a 20:sta) tarkastettavaksi ensin Turun lääninveroviraston tiloihin ja sieltä se tuotiin edelleen Hämeenlinnaan Hämeen lääninverovirastoon. Vesa Kuusiston olinpaikka selvisi myöhemmin hänen entiseltä vaimoltaan Leila Kuusisto:lta puhelimitse saamaamme tiedon perusteella. 13.9.1994 on ylikonstaapeli Ilkka Aitolahti kuulustellut Vesa Kuusistoa Citylink Oy:n ja Etronia Oy:n kirjanpitoaineiston hankkimiseksi tehdyn virka-apupyynnön johdosta.

2.2.2. Kirjanpitoaineiston sisältö, sen puutteet ja verotustoimenpiteet

2.2.2.1. Tilikausi 1.5.1990 – 30.4.1991 (verovuosi 1991)
Yhtiöllä on ollut tilikautena 1.5. – 30.4. välinen aika. Yhtiön ensimmäiseltä tilikaudelta 1.5.1990 – 30.4.1991 on kirjanpito tehty. Tuolta ajalta on kirjanpidossa 43 tositetta ja ne ovat pääasiassa toiminnan aloittamiseen liittyvistä tapahtumista ja ostoista Scandexalta. Myyntitapahtumia ei kirjanpidon mukaan tällä ensimmäisellä tilikaudella ollut. Tilikaudelta on laadittu myös tilinpäätös ja annettu siihen perustuva veroilmoitus välittömän verotuksen osalta vuodelta 1991. Yhtiölle on vahvistettu annetun ilmoituksen perusteella liiketoiminnan tappioksi 17.568 mk. Kirjanpito on tehty tilitoimisto Liiketilikeskus Haapalehto & Co Ky:ssä Turussa. Myös liikevaihtoverotoimistolle on annettu tilikausi-ilmoitus ajalta 1.5.90 – 30.4.91, jolla on haettu ostojen perusteella 231.678, 00 markan liikevaihtoveron palautusta. Palautus on maksettu yhtiölle seuraavalla tilikaudella siten, että palautettavan takaisinmaksun ennakkoa on Turun lääninverovirasto suorittanut 30.5.1991 189.295 mk ja loppuosa ennakkopalautuksesta on maksettu 7.11.1991 42.383 mk (+ korkoa 1.344 mk).

2.2.2.2 Tilikausi 1.5.1991 – 30.4.1992 (verovuosi 1992)
Kirjanpito todettiin pää- ja päiväkirjan osalta tehdyksi 31.12.1991 saakka. Kirjanpidon on tehnyt Liiketilikeskus Haapalehto & Co Ky:ssä Vesa Haapalehto. 31.12.1991 jälkeiseltä ajalta on kirjanpitolain 1 §:n mukainen kirjanpitovelvollisuus laiminlyöty. Osto- ja myyntireskontra on päivitetty tilikauden loppuun asti ja kirjanpitoaineistoon sisältyi ilmeisesti valtaosa tilikauden tositteista, joita ei ole kuitenkaan 31.12.1991 jälkeen numeroitu eikä tiliöity. Kirjanpitoaineistosta puuttuivat kuitenkin mm. myyntilaskut ajalta 1.5.1991 – 30.9.1991. Ajanjaksolla 1.10.1991 – 30.4.1992 myyntilaskut pääsääntöisesti sisältyivät tositeaineistoon maksutositteen yhteydessä. Osto- ja myyntireskontra on hoidettu Takaraja Vesa Kuusisto Ky:n toimesta vuonna 1991 ja vuoden 1992 puolella on työstä vastannut Toimisto- ja tilipalvelu Yrjö Reinikainen Ky. Konkreettisen työn on näiden yhtiöiden lukuun tehnyt Matti Paananen, joka on ollut NTC International Ltd:n ja sitä ennen Scandexa Oy:n palveluksessa. Tilikaudella 1.5.1991 – 30.4.1992 on yhtiö tilittänyt toukokuun 1991 liikevaihtoverosta 25.7.1991 6.716 mk (laskelman mukaan liikevaihtoveron suuruus on ollut 9.341 mk). Kesäkuun 1991 liikevaihtovero 6.288 mk olisi tullut tilittää 26.8.1991, heinäkuun 1991 liikevaihtovero 18.265 mk olisi tullut tilittää 25.9.1991 ja elokuun 1991 liikevaihtovero 24.688 mk olisi tullut tilittää 25.10.1991. Yhtiö on näiden kuukausien osalta jättänyt kesäkuun lvv-ilmoituksen 26.8.1991 ja heinä- sekä elokuun ilmoitukset 25.10.1991, mutta veroja ei ole tuolloin maksettu lainkaan. Syyskuun 1991 osalta negatiivinen verotusarvo -136.112 mk on ilmoitettu 2.1.1992. Lokakuun 1991 liikevaihtovero 23.428 mk olisi tullut tilittää 25.11.1991, mutta lvv-ilmoitus on annettu vasta 13.1.1992 rahaa tilittämättä. Marraskuun 1991 lvv-ilmoitus on annettu 23.3.1992, mutta tilitettävää veroa 7.302 mk ei ole suoritettu (oikea tilityspäivä olisi ollut 29.2.1992).
Joulukuun 1991 ja maaliskuun 1992 väliseltä ajanjaksolta mainitut kuukaudet mukaanlukien ei yhtiö ole antanut kuukausi-ilmoituksia lainkaan. Oy NTC International Ltd:n verotarkastuksen yhteydessä todettiin Citylink Oy:n myyneen videokasetteja tuona ajanjaksona NTC:lle 1.484.543,40 mk:n edestä (ks. liite NTCOSTOZ.XLS). Yhtiön kirjanpitoaineistossa olevien myyntireskontralistojen mukaan on myynti vastaavana aikana ollut yhteensä 1.935.355,50 mk. Yhtiötä on kehotettu Turun lääninveroviraston toimesta liikevaihtoveron kuukausi-ilmoitusten antamiseen (2.4.1992, 7.7.1992 ja 12.8.1992) ja yhtiön laiminlyötyä siitä huolimatta ilmoitusten antamisen, on yhtiölle maksuunpantu arviolta liikevaihtoveroa tuolta ajalta 55.000 mk/kk.
Huhtikuulta 1992 on kuukausi-ilmoitus annettu 17.9.1992, mutta tilitettävää veroa 55.186 mk ei ole maksettu (oikea tilityspäivä olisi ollut 25.6.1992).
Liikevaihtoveron tilittämättä jättäminen ei ole johtunut yhtiön maksukyvyttömyydestä, mikä ilmenee yhtiön kirjanpitoaineiston ja pankkitiedustelun perusteella laaditusta rahoitustilien saldotilanteesa ajalla 1.5.1991 – 30.4.1992:

Aika
Kassa
shekkitili/SYP 227818-803
SYP 227824-24177
shekkitili/SYP 232818-1996
PSP 800010-
583501
01.05.91
11.336,35
75,00
36.000,00
   
31.05.91
90.940,75
2.304,00
36.000,00
   
30.06.91
60.434,20
13.60
36.000,00
   
31.07.91
67.789,30
34.549,20
36.000,00
   
31.08.91
76.919,30
2.136,64
36.000,00
   
30.09.91
73.707,40
17.997,75
36.000,00
   
31.10.91
63.671,50
6442,50
36.000,00
   
30.11.91
61.295,20
383,06
36.000,00
   
31.12.91
70.903,40
-148.708,08
36.000,00
 
10.848,00
Tammikuu
 
(tili muuttui luotolliseksi, limiitti 150.000 mk)
31.01.92
40.094,95
-106.180,42
36.000,00
 
8.995,10
29.02.92
48.822,85
-61.863,12
36.000,00
5.971,67
12.278,40
31.03.92
66.629,35
-183,02
36.000,00
1.667,60
12.278,40
30.04.92
81.165,65
-617,12
---
1.245,89
12.278,40

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>