Title 9. Ajojahti jatkuu.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.
15. Hallittu rakennemuutos. Syyt lamaan - laman seuraukset - kausaalisuus v.1985–1995. Mikä on hallintovallankäyttäjien etiikka ja moraali?

15.11


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 


ANTOLAINAUS

 

 

 

 

 

 

Vuosi / kuukausi

9201

9206

9301

9401

9406

9501

ANTOLAINAUS

420 955

403 960

394 638

337 409

329 225

310 656

Suomen Pankki

1 250

1 111

934

700

632

552

Säästöpankit

81 432

78 241

73 383

66 080

19 468

17 974

Osuuspankit

79 650

80 288

79 272

77 777

87 393

84 220

Postipankki

 

 

 

 

 

 

Liikepankit

236 844

223 596

221 158

192 701

221 538

207 470

Ulkomaiset pankit

847

925

426

151

194

440

Kiinnitysl. laitokset

20 932

19 799

19 465

0

0

0

PANKIT

398 773

383 050

374 239

336 709

328 593

310 104

Markkamääräiset

287 844

282 885

273 943

269 517

268 133

264 516

Säästöpankit

72 330

70 650

67 147

62 661

17 842

17 513

Osuuspankit

79 444

80 160

79 173

77 740

87 359

84 190

Postipankki

 

 

 

 

 

 

Liikepankit

135 915

131 862

127 413

129 029

162 841

162 697

Ulkomaiset pankit

155

213

210

87

91

116

Valuuttamääräiset

110 929

100 165

100 296

67 192

60 460

45 588

Säästöpankit

9 102

7 591

6 236

3 419

1 626

461

Osuuspankit

206

128

99

37

34

30

Postipankki

 

 

 

 

 

 

Liikepankit

100 929

91 734

93 745

63 672

58 697

44 773

Ulkomaiset pankit

692

712

216

64

103

324

 

Vuosi / kuukausi

9201

9206

9301

9401

9406

9501

TALLETUKSET

280 526

276 835

285 608

287 740

290 233

290 368

Säästöpankit

70 016

68 979

66 016

59 554

16 088

16 208

Osuuspankit

71 708

71 997

76 801

79 066

90 975

91 157

Postipankki

 

 

 

 

 

 

Liikepankit

136 587

133 181

139 231

145 944

181 357

180 864

Ulkomaiset pankit

194

356

664

74

82

406

Osuuskauppojen s.kassat

2 021

2 322

2 896

3 102

1 731

1 733

PANKIT

278 505

274 513

282 712

284 638

288 502

288 635

1.  MARKKAMÄÄRÄISET

265 297

262 806

266 017

270 005

273 549

275 546

1.1. Shekki- ja ps.tilit

34 761

34 877

37 841

40 996

44 212

43 319

Säästöpankit

7 359

7 852

8 783

8 039

2 799

2 683

Osuuspankit

8 365

8 894

9 830

11 101

13 895

14 104

Postipankki

 

 

 

 

 

 

Liikepankit

19 026

18 120

19 218

21 843

27 492

26 489

Ulkomaiset pankit

11

11

10

13

26

43

1.2. Varsinaiset talletukset

230 536

227 929

228 176

229 009

229 337

232 227

Säästöpankit

62 598

61 060

57 116

51 427

13 207

13 411

Osuuspankit

62 949

62 776

66 445

67 550

76 744

76 704

Postipankki

 

 

 

 

 

 

Liikepankit

104 849

103 909

104 485

110 009

139 371

141 856

Ulkomaiset

140

184

130

23

15

256

2. VALUUTTAMÄÄRÄISET

13 208

11 707

16 695

14 633

14 953

13 089

Säästöpankit

59

67

117

88

82

114

Osuuspankit

394

327

526

415

336

349

Postipankki

 

 

 

 

 

 

Liikepankit

12 712

11 152

15 528

14 092

14 494

12 519

Ulkomaiset pankit

43

161

524

38

41

107

 

Antolainauksessa tapahtui suuria muutoksia aikavälillä 1992–5. Säästöpankkien antolainaus laski 70 miljardin markan tasosta 16:sta miljardiin markkaan, lasku yht. 54 miljardia markkaa. (lue 54.000 miljoonaa mk) ja liikepankkien antolainaus laski yht. 30 miljardia markkaa. Valuuttamääräiset luotot laskivat samanaikaisesti säästöpankin osalta lähes kokonaan (8,63 miljardia mk) ja liikepankkien 56 miljardia mk. 1990 luvun alussa rahaa valuuttluotoissa liikkui kaikkiaan 100 miljardia markan arvosta joista KOP:n välittämää oli 30 miljardia markkaa. Samaan aikaan Valtion vakuusrahasto antoi pankkitukea noin 70 miljardia. Seuraavassa on taulukko kotimaisten pankkien luottotappioista. Taulukko ei kerro syytä Säästöpankkien saamaan mittavaan yli 40 miljardin mk pankkitukeen. Talletuksista voi nähdä, että säästöpankkien antolainaus ja talletukset korreloivat toisiaan. Kun taas liikepankkien talletukset ovat kasvaneet (lukuun ottamatta valuuttamääräisiä talletuksia) voimakkaasti samalla kun antolainaus on pienentynyt.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>