Title 9. Ajojahti jatkuu.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.
15. Hallittu rakennemuutos. Syyt lamaan - laman seuraukset - kausaalisuus v.1985–1995. Mikä on hallintovallankäyttäjien etiikka ja moraali?

15.12


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Luottotappiot:

 

Milj. Mk. Kotimaiset pankit

Vuosi

Liikepankit

Osuuspankit

Säästöpankit

Pankit yhteensä

 

 

 

 

 

1974

6,863

0,948

1,172

8,982

1975

5,650

0,919

1,018

7,587

1976

24,224

1,821

0,779

26,824

1977

16,479

7,598

1,953

26,030

1978

5,719

1,795

2,504

10,018

1979

5,075

4,135

3,520

12,730

1980

9,153

3,294

2,087

14,534

1981

20,717

2,863

4,378

27,957

1982

52,150

15,030

5,499

72,678

1983

73,553

5,049

10,330

88,932

1984

90,152

5,116

15,933

111,201

1985

128,456

9,893

10,770

149,118

1986

221,993

30,141

20,622

272,757

1987

418,441

111,272

72,963

602,675

1988

817,621

142,055

98,625

1.058,301

1989

1.345,959

148,365

199,693

1.694,016

1990

1.541,639

178,875

418,073

2.138,586

1991

4.984,354

424,840

1.139,114

6.548,309

1992

12.157,646

1.285,027

7.978,625

21.421,297

1993

12.961,026

2.761,132

3.110,872

18.833,030

1994

8.754,099

2.617,937

219,560

11.591,596

1995

2.589,101

1.221,065

105,047

3.915,212

1996

2.054,244

1.104,410

103,135

3.261,789

1997

1.029,970

1.016,396

62,140

2.108,506

1998

714,604

592,482

31,245

1.338,331

1999

247,032

118,526

19,342

384,900

2000

183,563

76,234

10,031

269,828

2001

209,643

81,913

7,051

298,607

2002

– 8,808

61,281

19,556

72,030

2003

– 318,751

30,784

17,469

– 270,498

 

Pos.15.5. Seuraukset olivat tiedossa, syyt olivat empiirisiä

Tilastokeskuksessa työskentelyni ei tuonut tietoa kausaalisista syistä, ainoastaan seurauksista. Oli siirryttävä yliopiston kirjastoon (talvella 2006 käytin tähän aikaa noin päivän viikossa). Ryhdyin selaamaan talouslehtien vuosikertoja. Ensiksi luin – 90 luvun alun talouslehdet. Panin merkille konkurssiaallon, joka pyyhkäisi yli Suomalaisen yrittäjyyden/yritysten. Konkurssit olivat luonnollisessa vuorovaikutuksessa työttömyyden sekä pankkien luottotappioiden kanssa. Tämä on ymmärrettävää. Toisaalta on aivan selvää, että edellisinä vuosina hyvin menestyneet yritykset ajautuneet konkurssiin ilman voimakkaasti muuttuneita ulkoisia olosuhteita. Yritysten luontainen kyky sopeutua markkinoihin ja erilaisiin suhdanteisiin on vahva konvenanssi ellei niihin vaikuteta "talouspoliittisin voimakeinoin". Mitään kansainvälistä talouskriisiä, puhumattakaan lähialueiden talouskriisiä ei ollut. Markkinat olivat kehittymässä/kasvamassa lähialueilla tapahtuneiden merkittävien uusien markkinoiden avautumisen johdosta, joka näkyi viennin kehityksessä. Muutos ulkoisissa tai sisäisissä markkinoissa ei ollut syynä sellaisiin olosuhteisiin joidenka johdosta mm. teollisuusyritysten määrä laski 1990 yht. 24634 yrityksestä - vuonna 1993 yht. 20393 yritykseen. Toisaalla vähittäis ja tukkukaupan yritysten määrä väheni 1990 tasolta yht. 46500 yrityksestä - vuonna 1993 yht. 41841 yritykseen. Kansalliset olosuhteet joita ohjattiin valtioneuvoston ja Suomen pankin talouspoliittisilla päätöksillä, ohjasivat kansantalouden suuntaa.

Pos.15.5.1. Konkurssit

Seuraava taulukko antaa kokonaiskäsityksen lopettaneista yrityksistä sekä konkurssiin haetuista yrityksistä. % luku kertoo haettujen konkurssien osuuden lopettaneista yrityksistä.

 

Vuosi

Lopettaneet yritykset

Konkurssiin haetut yritykset

1985

13013

2122 / 16.3 %

1986

12568

2463

1987

14153

2816

1988

14316

 2547

1989

15127

2717

1990

17481

3588/ 20,5 %

1991

20250

6253/ 30,8 %

1992

20400

7391/ 36,0 %

1993

18900

6861/ 35,8 %

1994

 

5545

1995

 

4700

1996

 

4296

1997

 

3612

1998

 

3138

1999

 

3080

2000

 

2908

 

Vielä vuoteen 2000 mennessä ei ollut päästy sille tasolle konkursseissa joka vallitsi – 80 luvun puolivälissä.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>