16. Pos.1 Jälkiverotuspäätös

Epäilyttävä - ilmeisen laiton menettely NTC:n jälkiverotuksessa 20.06.1995.

äk

16.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Pos.16

NTC sai 02.08.1995 Uudenmaan lääninveroviraston liikevaihtoveron maksuunpanopäätökset jotka oli päivätty 30.6.1995 nrot 95J4249 - 95J2451 sekä 24.7.1995 nrot 95J4258 ja 95J4259. Päätöksien sisällöstä, päätöksistä  ja menettelystä seuraavassa.

Ymmärrän hyvin kuinka Don Quijote ja Sancho Pancha yrittivät aikanaan taistella tuulimyllyjä vastaan, nämä satuolennot ”elävät” synteettisessä maailmassa jossa vastoinkäymiset kuuluvat teemaan, ja uudelleen ja uudelleen ”hän” ryhtyy lakeijansa kanssa taistelemaan tuulimyllyjä vastaan.
Me - puolustusteamimme kanssa arvioimme syvästi ristiriitaista verottajan kertomusaineistoa yhdessä sen tosiasian kanssa, että koko menettelyssä verovirkamiehet mitätöivät/falsifioivat vastineemme ja  näyttömme sekä myös mahdollisuutemme parhaaseen näyttöön. Taistelimmeko tuulimyllyjä vastaan kuten satuolennot synteettisessä kertomusmailmassaan?
Ei, – elimme tässä hetkessä – edustimme subjektiivisia oikeuspersoonia maassa joka on hyväksynyt kansalaisten perusoikeudet oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Kesällä 1995 Elokuun 1 pv voimaan tullut perusoikeuksien kokonaisuudistus (HE 309/1993) tarkoitti, että perusoikeudet ovat juridisia oikeuksia ja kaikkia kansalaisia koskevia oikeuksia. Haimme perustuslain julistamaa suojaa asianmukaisen sekä oikeudenmukaisen kohtelun toteutumiseksi, olosuhteissa joissa pelkäsimme - virkamiesten mielivaltaisia toimia. Päätimme valittaa suoritetusta verotuksesta ja ryhdyimme editoimaan valitusta Uudenmaan lääninoikeuteen olosuhteissa joissa meillä ei ollut käytössä CityLinkin liikekirjanpidon kausaalista/ matemaattista aineistoa.

Ensiksi, päätimme selvittää hyvin ristiriitaisen verotuspäätösmenettelyn. Menettely kaikkinensa vaikutti laittomalta, ja varsin ristiriitaisiin olosuhteisiin kytkeytyneeltä.

Pos.16.1

Pyysimme (NTC) rikospoliisia selvittämään verotuspäätöksien todellisen päätöspäivämäärän jotka oli kirjattu tehdyksi 30.6.1995. Asiaan liittyi sellaisia tekijöitä jotka oikeuttivat epäilyihin/ duubioihin siitä, että koko verotuspäätös oli tehty 24.07-95. ja olisi siten osin (tilikausi 06.-91 – 06.-92) verotusoikeus vanhentunut. Verotuspäätös ja tilisiirtolomakkeet postitettiin NTC:lle vasta 1 pv elokuuta 1995. Muita osapuolia (CityLink Oy) ei oltu kuultu, eikä heille asiasta seurannut jälkiveroa tämän päätöksen yhteydessä.

NTC:n jättämä tutkintapyyntö on seuraava:

Helsingin poliisilaitos

Asia:              Tutkintapyyntö                        Asianomistaja     
Tekopaikka: Helsinki
                                      Oy NTC International Ltd, Helsinki
                                      osoite:
                                      Asentajantie 8
                                      13500 Hämeenlinna
                                      puhelin  (917) 6183 300
                                      telefax   (917) 6183 700

Tutkinnan kohde
Uudenmaan lääninveroviraston toimistotarkastaja Tuula Kanthin tekemät liikevaihtoveron maksuunpanopäätökset 30.6.1995.

Oy NTC International Ltd (jatkossa NTC) pyytää poliisia selvittämään, onko Uudenmaan lääninveroviraston liikevaihtoverotusta koskevat,  30.6.1995 päivätyt maksuunpanopäätökset nrot  95J4249, 95J4250 ja 95J4251 todella tehty päätösten  päiväyksen mukaisesti eli 30.6.1995.

Hämeen lääninveroviraston laatimassa alustavassa tarkastuskertomuksessa nro 1798/62/95 sekä varsinaisessa tarkastuskertomuksessa HAL/1068/94 on esitetty jälkiverotuksena  maksuunpantavaksi NTC:lle turkulaisen CityLink Oy:n arvioituja, maksamattomia liikevaihtoveroja tilikausilta 1991-1992 sekä 1992-1993.
NTC on omissa tarkastuskertomuksiin antamissaan vastineissa selvittänyt, miksi esitetyt maksuunpanot ovat perusteettomia.

Jälkiverotus voidaan liikevaihtoverolain 93 §:n ja arvonlisäverolain 179 §:n mukaan  toimittaa kolmen vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, johon kuuluvalta kalenterikuukaudelta vero olisi tullut maksaa.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>