17. Herjaus, solvaaminen, kunnianloukkaus – syyttömyysolettama.
Verotarkastajat suostuttelevat lupauksien höystämänä V. Kuusistoa valehtelemaan.
HML Käräjäoikeuden käsittely v.1996 - Hovioikeuden päätös sekä valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen

äk

17.17


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Jukka Sopen-Luoma         Ei, se ei ainakaan voi koskea Oy NTC International Ltd:tä.
Salo               Edelleen täällä tuodaan esille käsitys, että yhtiössä oliosi tapahtunut kirjanpitorikos tai rikoksia ja veropetoksia. Nämä ovat varmaan seikkoja, jotka tilintarkastaja voi havaita. oletteko havainnut mitään tällaista Oy NTC International Ltd:ssä.
Jukka Sopen-Luoma        En, jos tällaista olisi havaittu, ne löytyisivät myöskin tilintarkastuskertomuksista.
Salo               Edelleen täällä esiintyy alustavassa kertomuksessa lause, jolla viitattiin verojen laiminlyöntiin. Oletteko te tilintarkastajana voinut havaita, että Oy NTC International Ltd:ssä olisi tapahtunut veronmaksun laiminlyöntiä ?
Jukka Sopen-Luoma        Ei, ei missään vaiheessa. Pöytäkirjassa vuodelta 1992 ollaan kyllä huomautettu, että lakisääteiset vakuutukset on hoitamatta kuntoon, jotka sen jälkeen on sitten hoidettu.

Puheenjohtaja: Seuraavaksi Lehtola

Lehtola          Oletteko te CityLink Oy:n tai Etronia Oy:n tilintarkastaja ?
Todistaja Sopen-Luoma: En ole.
Lehtola           Oletteko missään yhteydessä näihin firmoihin?
Jukka Sopen-Luoma       En missään.
Lehtola           Kun tässä esitetään periaatteessa kysymyksiä tavallaan täysin asian vierestä, te kun olette veroasioiden asiantuntija, voisitteko ihan lyhyesti selvittää, kun olette tutustunut alustavaan ja lopulliseen verotarkastuskertomukseen, että mikä on se järjestely, millä tässä tarkastuskertomuksessa esitetään, että veronkierto olisi tapahtunut?
Jukka Sopen-Luoma        Se on sillä tavalla esitetty, että olisi olemassa kaksi mainitsemaanne yritystä, johon jollain tavalla osa toiminnasta olisi siirretty jonkun bulvaaniuden kautta toisten ihmisten hoidettavaksi. Sitten olisi tapahtunut tavanomaista liiketoimintaa näiden yritysten ja kolmannen eli Oy NTC International Ltd:n välillä.
Lehtola           Tavanomaista vai epätavanomaista?
Jukka Sopen-Luoma       Tavanomaista.
Lehtola           Perustuuko se siihen, että tarkastuskertomuksen mukaan Etronia Oy ja CityLink Oy eivät ole maksaneet heille maksuunpantuja liikevaihtoveroja ja sitten puolestaan Oy NTC International Ltd on saanut hyväkseen liikevaihtoverovähennyksen ostoista CityLink Oy:ltä ja Etronia Oy:ltä. Näistäkö siinä on kysymys?
Jukka Sopen-Luoma        Se mikä koskee CityLink Oy:ltä ja Etronia Oy:tä, siinähän väitetään, että ne olisivat jättäneet maksunsa maksamatta. Tietysti kun ostoja Oy NTC International Ltd:lle on tapahtunut, ne on ostettu verolla ja myöskin vähennetty.
Lehtola           Kun verotarkastuskertomuksessa esitetty kuvio on ollut tällainen, niin voisitteko kertoa meille, millä tavalla te Oy NTC International Ltd:n kirjanpidosta tutustumalla vain ja ainoastaan siihen, olisitte edes teoriassa havaita tällaista?
Jukka Sopen-Luoma        En millään tavoin.
Vaati todistajanpalkkiota 800 markkaa

2) Kuullaan Kuusisto:

Salo               Minulla on edessäni Oy NTC International Ltd:tä koskeva Hämeen Lääninveroviraston alustava ja lopullinen verotarkastuskertomus 2.2.1995 ja 9.6.1995. Luen täältä, että teihin todistaja oltaisiin oltu tässä samassa yhteydessä verotarkastajien toimesta yhteydessä. Kysyn, että onko oltu?
Kuusisto         Verotarkastaja Huovinen soitti kerran ja hänen kanssaan olen puhunut. Siinä vaiheessa en kylläkään tiennyt, että joku tarkastus on menossa.
Salo               Pystyttekö ajoittamaan tämän soiton jotenkin?
Kuusisto         Se oli alkuvuodesta 1995, olisiko ollut helmikuussa.
Salo               Voitteko lausua siitä jotain, tapahtuiko se ennen vai jälkeen alustavaa kertomusta, joka on valmistunut 2.2.1995?
Kuusisto         Sen jälkeen.
Salo               Voitteko sanoa, että se oli kuitenkin helmikuussa?
Kuusisto       Muistaisin, että se oli helmikuussa.
Salo               Voisitteko kertoa meille, mikä oli soiton sisältö kun täällä vain mainitaan, että teihin on oltu yhteydessä?
Kuusisto         Hän lähinnä kyseli kasettien pituuksia, paljonko siinä tarvitaan nauhaa minkäkin mittaiseen kasettiin ja yleensä niin sanotuista tyhjistä kaseteista. Mistä niitä oli hankittu. Sitten pariinkin otteeseen yritti suostutella minua sanomaan, että olisin ollut Reinikaisen bulvaani ja se mielestäni oli aika loukkaavaa.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>