17. Herjaus, solvaaminen, kunnianloukkaus – syyttömyysolettama.
Verotarkastajat suostuttelevat lupauksien höystämänä V. Kuusistoa valehtelemaan.
HML Käräjäoikeuden käsittely v.1996 - Hovioikeuden päätös sekä valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen

äk

17.16


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Salo               Onko todistaja saanut tietoonsa ja tutustuttavakseen Hämeen lääninveroviraston tarkastuskertomuksen ja alustavan kertomuksen 2.2.1995 ja 9.6.1995 ?
Jukka Sopen-Luoma        Kyllä olen saanut
Salo               Missä yhteydessä näin tapahtui ja millä perusteilla näin tapahtui ?
Jukka Sopen-Luoma        Sillä perusteella, että minä olen Oy NTC International Ltd:n tilintarkastajana ja osa siitä kertomuksesta koski suoraan heitä. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka kiinnostavat tilintarkastajaa ja jotka hänen tulee tietää.
Salo               Onko siis niin, että yhtiön toimitusjohtajan tai hallituksen tulee antaa tieto tällaisista tarkastuskertomuksista yhtiön tilintarkastajalle?
Jukka Sopen-Luoma         Kyllä tulisi antaa.
Salo               Tiedättekö te, ketkä muut tässä yhtiössä tai yhtiö asioita hoitaessaan on saanut tietää näistä kertomuksista ?
Jukka Sopen-Luoma        Kyllä yhtiöt työntekijät, kirjanpitäjä Pilvi Salokannel, selvittelytöihin liittyvä Matti Paananen ja Maila Koski, joka on myös auttanut yhtiön selvitystöissä.
Salo               Katsotteko te, että näiden henkilöiden on tullut työtehtäviensä asianmukaisen hoitamisen takia saada tietää näistä tarkastuskertomuksista ?
Jukka Sopen-Luoma        Kyllä ilman muuta.
Salo               Olen antanut oikeudelle muistaakseni kolmisen kappaletta jäljennöksiä tilintarkastuskertomuksista, jotka te olette laatinut. Kysyn, että ovatko nuo oikeudelle annetut tilintarkastuskertomukset laatimianne ja sellaisen sisältöisiä jollaisiksi te olette ne laatinut ?
Jukka Sopen-Luoma        Kyllä ovat.
Salo               Edelleen kysyn näistä omista tilintarkastuskertomuksistanne, jotka ajoittuvat tilikausille 1991-1993, että onko teillä jälkikäteen tullut mitään muutettavaa niihin?
Jukka Sopen-Luoma       Ei.
Salo               Esittäisin muutaman kysymyksen, joilla tavallaan vertailen näitä tilintarkastuskertomuksia ja sitten näiden tarkastuskertomusten sisältöä. Täällä tarkastuskertomuksessa vai oliko se jo alustavassa esitetään lause ja väite, että yhtiön ensisijaisena tavoitteena näyttää olleen liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän hyödyntäminen ja kasettimaksun kiertäminen. Kysyn, että ovatko nämä seikkoja, jotka on tullut tilintarkastustoiminnassa esille ?
Jukka Sopen-Luoma        Ei ole tullut esille. Kyllähän tilintarkastuksissa Oy NTC International Ltd:n osalta  tulee tällainen laillisuusvalvontakin samalla tehtyä, eikä mitään tällaista ole ollut.

Salo               Te ette ole siis tilintarkastajana havainnut, että yhtiön ensisijaisena tavoitteena olisi ollut liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän hyödyntäminen ?
Jukka Sopen-Luoma        En.

Salo               Tämä sama asia sanotaan pari lausetta pidemmällä, että kysymyksessä olisi selkeästi liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän väärinkäytöksistä. oletteko te tilintarkastajana havainnut mitään tällaista ?
Jukka Sopen-Luoma        Tilintarkastuksen yhteydessä tulee kyllä liikevaihtoveroasiatkin tarkastettua ja huomioitua. Muistiossa, joka on hallitukselle osoitettu, on vain tällaisia tavanomaisia asioita, jos on jäänyt jossain liikevaihtovero vähentämättä tai jostain on vähennetty väärin, mutta ei mitään sen kummemmin.
Salo               Edelleen saman asian osalta esitetään kolmas väite, että Oy NTC International Ltd:n osalta olisi toteutunut perusteettomien vähennysten hankkiminen. Oletteko tarkastuksissa ja toiminnassanne havainnut tällaista ?
Jukka Sopen-Luoma        En, se tuntuu erikoiselta, koska kyllähän tässä kertomuksessa, jonka verotarkastajat ovat tehneet on todettu, että yhtiön kirjanpito on tarkastetulla ajan jaksolla hoidettu muodollisesti ja sisällöllisesti oikein sen liiketoiminnan osalta, joka on kirjattu Oy NTC International Ltd:n kirjanpitoon, eli lisänä on kuitenkin ettei sellaista siellä ole.

Salo               Edelleen näissä tarkastuskertomuksissa esiintyy käsitys ja ajattelumalli, että yhtiön suhteessa muuhun yhtiöön tai henkilötahoon vallitsisi bulvaanisuhde. Jos joidenkin tämän yhtiön omistajien ja ulkopuolisen osakeyhtiön tai sen omistajien välillä vallitsisi bulvaanisuhde, onko kysymys sellaisista seikoista, joita tilintarkastaja tilintarkastuksessa voi tehdä havaintoja ?
Jukka Sopen-Luoma       Kyllähän sellainen asia saattaisi tulla esillekin, mutta on selvää, että kyllä bulvaanisuhde voidaan rakentaa niin, että se ei näy tarkastettavassa yhtiössä. Tällainen väite joka esiintyy oli tilintarkastajalle aivan uusi asia.
Salo               Te ette ollut todennut mitään tällaista tai tällaiseen viittaavaakaan ?
Jukka Sopen-Luoma        En.

Salo               Oikeastaan totesittekin, että täällähän esiintyy, kuten sanoitte ja luittekin tarkastuskertomuksessa tuollainen kannanotto yhtiön kirjanpitoon, että se on muodollisesti ja asiallisestikin oikein pidetty, mutta täällä sitten esiintyy kuitenkin kannanottoja joissa todetaan, että kirjanpito on laiminlyöty ja pohditaan toimenpiteitä sen johdosta. Kysyisin tilintarkastajalta, että oletteko te voineet havaita näinä vuosina, että yhtiön kirjanpito olisi joltain osin laiminlyöty ?

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>