17. Herjaus, solvaaminen, kunnianloukkaus – syyttömyysolettama.
Verotarkastajat suostuttelevat lupauksien höystämänä V. Kuusistoa valehtelemaan.
HML Käräjäoikeuden käsittely v.1996 - Hovioikeuden päätös sekä valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen

äk

17.20


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Kuusisto         En, en voi sanoa sitä

Salo               Asia on päätöskypsä. Syyte on toteennäytetty. Esteellisyyskysymyksen osalta lausui sen olevan yksittäistapauksellista harkintaa ja kun kuuli Kuusiston ja Huovisen puhelinkeskustelusta eli siitä, kun Huovinen oli yrittänyt saada Kuusiston myöntämään olevansa Reinikaisen bulvaani, olisi Huovisen pitänyt ymmärtää jo tällöin olleensa esteellinen. Pyysi mahdollisuutta kirjallisen loppulausunnon antamiseen ja mahdollisuutta täsmentämään 2 kohdan vaatimuksia esteellisyyden osalta

Lehtola           Viittasi oikeudelle jättämäänsä Helsingin hovioikeuden päätöksen, jolla osoittaa motiivin, minkä takia Reinikainen ei ole halunnut olla mukana kasettien valmistustoiminnassa. Teosto-maksut on jätetty maksamatta. Jatkossakaan niitä ei ole maksettu, mutta ne kierrätettiin todistaja Kuusiston omistamaan yritykseen. Viittasi myös jättämäänsä Scandexa Oy:n erityistilintarkastukseen, jossa todetaan, että on tehty epätavallisia kauppoja Scandexa Oy:n ja CityLink Oy:n kanssa. On perustettu rypäs jatkamaan Scandexa Oy:n toimintaa. Oy NTC International Ltd:n kirjanpitäjä ei voi havaita nyt kyseessä olevia asioita. Verotarkastuksessa, jossa on tutkittu kaikkia yhtiöitä, tämä on havaittu. Jätti jutun päätettäväksi ja ilmoitti, että vastaajat vastustavat lykkäyspyyntöä. Jos kuitenkin katsotaan, että jotain loukkaavaa on tapahtunut pyysi, että asiassa odotetaan ensin tulevan rikosjutun päätöstä.

Syyttäjä          Katsoo, että asia tulisi päättää. Verotarkastuksesta lähtevät liikkeelle ensimmäiset epäilyt verorikoksista.

PÄÄTÖS JATKOKÄSITTELYSTÄ

                      Asian käsittely lykätään asianomistajien pyynnöstä ja lausunnon antamista varten.

Jatkokäsittelyn aika: Tiistai 28.5.1996 kello 9.00

Pos.17.3.3

Päätös 28.5.1996 kello 9.00 PÖYTÄKIRJA ?

Pos 17.3.3.1

Asianajaja, varatuomari Markku Lehtola on toimittanut kirjeellä yhteenvedon käräjäoikeudelle.

 

HÄMEENLINNAN KÄRÄJÄOIKEUDELLE

Hannu Kuortin ja Matti Huovisen puolesta esitän vielä yhteenvetona asiassa seuraavaa:

1.    Lausumat ”ensisijaisena tavoitteena näyttää olleen liikevaihtoveronvähennysjärjestelmän hyödyntäminen ja kasettimaksun kiertäminen”, ”tapauksessa on siis ollut selkeästi kyse liikevaihtoveronvähennysjärjestelmän väärinkäytöksestä” sekä ”LvvL 95 §:n 2 mom. mukainen maksettava veromäärän vähentyminen on  NTC:n kohdalla toteutunut perusteettomien vähennysten hankkimisen kautta” eivät missään tapauksessa ole sellaisia, että niiden käyttämisen kautta voitaisiin edes teoriassa syyllistyä herjaukseen tai solvaukseen. Kyseessä on verotusmenettelyssä tavanomaisista lauseista ja toteamuksista.

2.    Kohdat, joissa puhutaan mahdollisista kirjanpitorikoksista ja mahdollisista veropetossyytteistä kuuluvat myös tarkastuskertomuksen käytännön piiriin. Tarkastuskertomuksissa on ensin käsitelty hyvin laajasti Yrjö Reinikaiseen liittyvien yhtiöiden välistä kaupankäyntiä ja tämän jälkeen todettu verotuksessa huomioitu bulvaanimenettely. Tällaisen tilanteen ollessa käsissä on luonnollista ja virkavelvollisuuksiin kuuluvaa, että asiassa huomioidaan myös mahdolliset verorikosseikat. Vastineessani on käsitelty yhtiöiden toimintaa ja verotarkastuskertomuksessa esitettyjä seikkoja laajasti sen vuoksi, että ne tekevät ymmärrettäväksi tarkastuskertomuksessa esitetyt huomiot ja tehdyt verotuspäätökset.

On korostettava, että tarkastuskertomuksessa puhutaan koko ajan vain mahdollisista rikossyytteistä. Näin ollen myöskään tältä osin ei edes teoriassa voida syyllistyä herjaukseen.

3. Verotarkastajien vastuu asiassa on mahdotonta myös sen takia, että Hämeen lääninverovirasto verotusta valvovana viranomaisena on tarkastuskertomuksen hyväksynyt ja Uudenmaan

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>