17. Herjaus, solvaaminen, kunnianloukkaus – syyttömyysolettama.
Verotarkastajat suostuttelevat lupauksien höystämänä V. Kuusistoa valehtelemaan.
HML Käräjäoikeuden käsittely v.1996 - Hovioikeuden päätös sekä valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen

äk

17.21


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

lääninverovirasto on tehnyt kertomuksen perusteella jälkiverotuspäätökset sellaisenaan. Päätöksen perustelut ovat täysin tarkastuskertomuksessa esitetyn mukaiset.

4.    Kanteessa mainitut lausumat liittyvät kiinteästi verotarkastajien työtehtäviin. Näin ollen heiltä puuttuu joka tapauksessa herjaus- ja solvausrikoksen vaatima tahallisuus.

5.    Tarkastuskertomuksessa on tuotu esille ne seikat, minkä vuoksi yhtiöiden välistä järjestelyä on pidettävä bulvaanimenettelynä. Näin ollen Huovisella ja Kuortilla on ollut perusteet esittää tarkastuskertomuksessa lausumansa.

6.    Tarkastuskertomus on myös johtanut siihen, että Uudenmaan lääninverovirasto on tehnyt asiasta rikosilmoituksen. Tämä ilmeni, kuten oikeudelle viime kerralla esitettiin, siitä, että poliisi on ottanut yhteyttä Hannu Kuorttiin todistajakuulustelun suorittamiseksi asiassa. Näin ollen, kun asia on johtanut rikostutkimukseen ei asiassa tämänkään vuoksi voi olla rikosta Kuortin ja Huovisen osalta.

7.    Kyseessä ei voi olla rangaistava teko, koska Hämeenlinnan poliisilaitos ei ole ottanut juttua edes tutkittavakseen tehdyn rikosilmoituksen johdosta eikä virallinen syyttäjä ole yhtynyt oikeudessa esitettyyn rangaistusvaatimukseen.

8.    Kun Huovinen ja Kuortti eivät ole syyllistyneet herjaukseen tai solvaukseen eivät he myöskään ole voineet syyllistyä mihinkään virkarikokseen.

9.    Perusteeton rikosilmoitus ei voi tehdä verotarkastajia asiassa jääviksi. Tämä on selkeä ja johdonmukainen oikeuskirjallisuuden ja oikeuskäytännön kanta.

10.   Viime kerralla kuultu todistaja Sopen-Luoma kertoi, minkälaisesta veronkiertämisjärjestelmästä asiassa verotarkastuskertomuksen mukaan oli kyse. Samalla hän totesi yksiselitteisesti sen, ettei tämä ole voinut paljastua tilintarkastuksen yhteydessä hänelle, koska hän on tarkastanut vain NTC:n tilejä, mutta ei muuten asiaan liittyvien yhtiöiden tilejä. Sopen-Luoman kertomus ei siten miltään osin tue esitettyä syytettä.

11.   Todistaja Kuusisto puolestaan ei osannut vastata yhteenkään yhtiönsä taloutta koskevaan kysymykseen. Hänellä ei ollut mitään aavistusta yhtiöiden myyntikate- tai käyttökateprosenteista. Hänen Kuulustelunsa vahvisti sen, että hänen liiketaloudelliset edellytyksensä yritystoiminnan harjoittamiseen tapahtuneessa muodossa ovat olleet täysin riittämättömät. Hänen kuulemisensa vahvisti osaltaan oikeaksi verotarkastuskertomuksessa esitetyn bulvaaniteorian.

12.   Asianajaja Salon viime kerralla esille ottaman puhelinkeskustelu, joka ilmeni todistaja Kuusiston kertomuksesta, ei ole mitenkään merkityksellinen tässä asiassa. Kyse on ollut normaalista verotarkastukseen liittyvästä rutiinitiedustelusta.

Tampereella 21.päivänä toukokuuta 1996

Markku Lehtola
asianajaja, varatuomari
Tampere

 

Hämeenlinnan Käräjäoikeuden

TUOMION PERUSTELUT

Tapahtumatiedot ja syyte

Hämeen lääninveroviraston vanhemmat verotarkastajat Matti Huovinen ja Hannu Kuortti ovat virkaansa toimittaessaan alkuvuoden 1995 aikana suorittaneet Helsingistä olevassa ja Hämeenlinnassa toimivassa Oy NTC International Ltd –nimisessä yhtiössä vuosia 1991-1993 koskevan verotarkastuksen. Tarkastuksen perusteella on laadittu alustava tarkastuskertomus 2.2.1996 ja arvonlisäveron osalta lopullinen verotarkastuskertomus 9.6.1995 numero HAL/0168/94.

Mainittu yhtiö ja sen toimitusjohtaja Yrjö Reinikainen ovat vaatineet Huoviselle ja Kuortille rangaistusta herjauksesta tai toissijaisesti solvauksesta sen johdosta, että mainituissa vastaajien allekirjoittamissa tarkastuskertomuksissa on seuraavat lausumat.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>