17. Herjaus, solvaaminen, kunnianloukkaus – syyttömyysolettama.
Verotarkastajat suostuttelevat lupauksien höystämänä V. Kuusistoa valehtelemaan.
HML Käräjäoikeuden käsittely v.1996 - Hovioikeuden päätös sekä valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen

äk

17.25


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Perustuslain 118, 1 §:ssä säädetään, että virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Perustuslain 2,3 §:n 1. virke ja valtionhallinnon toimielinten lainsäädännöllistä järjestystä koskeva 119,2 § tarkoittavat säännösten perustelujen mukaan sitä, että viranomaisten toimivaltuuksien tulee perustua eduskuntalain säännöksiin. Tämä tarkoittaa nimenomaan sellaisia valtuuksia, jotka koskevat yksityisiä oikeussubjekteja.

Oikeusvaltiossa sääntelyn lähtökohtana on ihmisyksilö, hänen asemansa ja oikeutensa suhteessa toisiin yksilöihin sekä julkiseen valtaan. Perustuslain 1,2 §:n 2. virke sisältää julistuksenomaisen säännöksen, jonka mukaan, valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. On syytä korostaa, että >>”Perusoikeusuudistuksessa v.1993 asetettiin oikeuskanslerille ja oikeusasiamiehelle kummallekin nimenomainen velvoite valvoa perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista; Esitutkinta ja Pakkokeinot; Klaus Helminen, Kari Lehtola, Pertti Virolainen”<<

"Perusoikeuksien valvominen tulee säteillä koko yhteiskuntaan"; lausutaan Hallituksen esityksessä: 309/1993 s.77.

Päätimme valittaa Käräjäoikeuden tuomiosta Hovioikeuteen, Turkuun. Asiassa Salo toimi edelleen asiamiehenämme.

Pos 17.4

Asianajaja Salo valittaa käräjäoikeuden päätöksestä Turun Hovioikeuteen.

TURUN HOVIOIKEUDELLE    

ASIA:              Asianomistajan valitus herjausta ynnä muuta koskevassa rikosasiassa.

MUUTOKSEN HAKIJAT: 1. Oy NTC International Ltd, Helsinki, ja 2. Toimitusjohtaja Yrjö Reinikainen, Hämeenlinna.

ASIAMIES/ PROSESSIOSOITE:  Asianajaja Heikki Salo Linnankoskenkatu 1 A 1, 00250 Helsinki puh. 90-446 366, fax 90-442 212

VASTAAJAT:    Vanhempi verotarkastaja Matti Huovinen, Hämeenlinna, ja Vanhempi verotarkastaja Hannu Kuortti, Hämeenlinna.

ALIOIKEUDEN RATKAISU:    Hämeenlinnan käräjäoikeuden 4. osaston tuomio 28.5.1996 asiassa R 96/86.

MUUTOKSENHAUN KOHDE:     Käräjäoikeuden tuomio kokonaisuudessaan.

VAATIMUKSET:

1. Hovioikeuden tulee kumota käräjäoikeuden tuomio sekä tuomita vastaajat rangaistuksiin asianomistajien käräjäoikeudessa vaatimin tavoin herjauksesta ja toissijaisesti solvauksesta sekä virkavelvollisuuden rikkomisesta tai toissijaisesti tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.
2. Hovioikeuden tulee toimittaa jutussa suullinen käsittely.
3. Hovioikeuden tulee velvoittaa vastaajat yhteisvastuullisesti korvaamaan asianomistajien yhteiset oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa 25.746,90 markalla sekä hovioikeudessa3.960 markalla, kummatkin määrät laillisine korkoineen.

PERUSTEET:

1. Yleistä

Valitusvaatimusten tueksi asianomistajat uudistavat kaiken käräjäoikeudessa esittämänsä ja viittaavat erityisesti kirjalliseen loppulausuntoonsa (liite 4, 28.5.1996), josta liitetään oheen

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>