17. Herjaus, solvaaminen, kunnianloukkaus – syyttömyysolettama.
Verotarkastajat suostuttelevat lupauksien höystämänä V. Kuusistoa valehtelemaan..
HML Käräjäoikeuden käsittely v.1996 - Hovioikeuden päätös, sekä valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen

äk

17.27


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Pos 17.4.1

Turun hovioikeus tutkittuaan asiaa, antoi kansliapäätöksen 14.1.97 asiassa Dnro R96/1045 (Ps. klikkaa koko päätös)

Ratkaisu, johonka haettu muutosta: Hämeenlinnan käräjäoikeuden 4. osaston tuomio 28.5.1996 asiassa R 96/86.

Asia:              Herjaus ym.

Valittajat:        1. Oy NTC International Ltd, Helsinki
2. Toimitusjohtaja Yrjö Reinikainen, Hämeenlinna

Vaatimus hovioikeudessa

Oy NTC International Ltd ja Reinikainen ovat toistaneet käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevän, Matti Huoviseen ja Hannu Kuorttiin kohdistamansa rangaistusvaatimuksen ja vaatineet Huovisen ja Kuortin velvoittamista korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa asiassa korkoineen. Lisäksi osakeyhtiö ja Reinikainen ovat pyytäneet, että hovioikeus toimittaa asiassa suullisen käsittelyn.
                     
Huovinen ja Kuortti ovat vastanneet valitukseen ja vaatineet korvausta vastauskuluistaan korkoineen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Käsittelyratkaisu
                     
Osakeyhtiö ja Reinikainen ovat pyytäneet suullista käsittelyä kuulustuttaakseen todistajina käräjäoikeudessa jo kuultuja todistajia ja lisäksi verotarkastuksen asiantuntijoita.

Osakeyhtiö ja Reinikainen eivät ole edes väittäneet, että käräjäoikeudessa kuultuja todistajia uudelleen kuulemalla asiaan olisi saatavissa uutta selvitystä. On myös ilmeistä, ettei valittajien  tarkoittamien asiantuntijoidenkaan kuulemisella asiaan ole saatavissa sellaista uutta selvitystä, joka vaikuttaisi jutun ratkaisuun. Näillä perusteilla pyyntö suullisen käsittelyn toimittamisesta hylätään.

Pääasiaratkaisu

      Hovioikeus on ratkaisut asian tuomiolauselmista ilmenevällä tavalla.

Tuomiolauselma

Syytetty:         TL:1                Huovinen Matti Ilmari. Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.
                      TL:2                Kuortti, Aarre Hannu Juhani. Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta

Tuomiolauselma                   

Oy NTC International Ltd ja Yrjö Reinikainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Matti Huovisella ja Hannu Kuortille yhteisesti korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa 1500 mk.

Muutoksenhakuohjeet            ...valituksen tekemiseen päättyy maanantaina maaliskuun 17 päivänä 1997

Ratkaisuun osallistuneet: Kaapo Kartio, Pirkko Mikkola ja Ahti Ikola
Esittelijä: Leena Alanne

----------------------

Hovioikeuden tuomarit : Kaapo Kartio, Pirkko Mikkola ja Ahti Ikola, sekä Esittelijä: Leena Alanne, eivät olleet tietoisia kansalaisten perusioikeuksista? tai Suomen hyväksymistä ihmisoikeussopimuksista? Jokaisella kansalaisella on oikeus saada asiansa puolueettoman oikeusistuimen käsiteltäväksi. Asian käsittely kaikilta osin edusti tapausta joka olisi tullut käsitellä suullisessa käsittelyssä. Hovioikeus toimi asiassa puolueellisesti ja esti käsittelyn joka olisi tuonut esille viranomaisten toimintaan liittyvät laittomuudet ja asiaan korostuneesti liittyvän esteellisyys kysymyksen. Näin menetellessään hovioikeus lähettää singnaalin joka kertoo viranomaistoiminnan saamasta erityskohtelusta oikeusistuimissa. Vastaavissa tapauksissa kehoitan kantajia viemään asian euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Suomen oikeuslaitos on tullut tutuksi ihmisoikeusrikkomuksistaan ja saanut enemmän EIT muistutuksia kuin mikään muu EU maa. On syytä toistaa: ETL 7,2 §:n mukaan: Epäiltyä on kohdeltava esitutkinnassa syyttömänä. Periaate kuuluu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ainesosiin, ja se on ilmaistu EIS 6,2 artiklassa jossa turvataan ns. syyttömyysolettama, jonka mukaan jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. Sama mainitaan myös KP- sopimuksen 14,2 artiklassa. Ja lainatakseni Pekka Hallbergia: "Oikeusjärjestys, joka ei sitoudu kansainvälisesti hyväksyttyihin ihmis- ja perusoikeuksiin, ei myöskään saa oikeusvaltion statusta."

Seuraavalla sivulla kommentit päätöksestä:

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>