17. Herjaus, solvaaminen, kunnianloukkaus – syyttömyysolettama.
Verotarkastajat suostuttelevat V. Kuusistoa valehtelemaan.
HML Käräjäoikeuden käsittely v.1996 - Hovioikeuden päätös sekä valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen

äk

17.5


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Esitutkinnan päätös.

Asianimike: Solvaus

Esitutkinnan päätökset: Asia: 1          7.9.1995  Seppälä

Ei rikosta.
Esitutkintaa ei tehdä.
Ei syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. (Esitutkintalain 2 §)

Verotarkastajat Matti Huovinen ja Hannu Kuortti ovat virassaan laatineet ko. verotarkastuskertomuksen. Siinä he ovat perustellusti ilmoittaneet, että tarkastettujen yhtiöiden vastuullisten henkilöiden toiminta täyttänee veropetoksen ja kirjanpitorikoksen tunnusmerkistön. Yrjö Reinikainen mainitaan nimeltä tarkastuskertomuksen kohdassa 4.2. Tässä kohdassa käsitellään kahden henkilön bulvaanisuhdetta, joten nimen mainitseminen on ollut perusteltua.

Hämeenlinna 30.1.1996
Heikki Seppälä
Tutkinnanjohtaja

------------------------------------

Heikki Seppänen toimi asiassa sofistisesti; verotarkastajien toimia kuvaava verbi on ikään kuin vaihtunut – teon kuvaus muuttui poliisitutkinnassa?. Kysymyksessä ei suinkaan ollut nimeni mainitseminen; vaan syyttömyysolettamaan liittyvä ihmisoikeusrikkomus josta perustuslakimme lausuu: Ketään ei tule nimetä rikokseen syylliseksi ellei häntä siihen nimenomaisesti ole tuomittu. EIS:n julistuksen mukaan jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. Verovirkailijoilla ei ole päätösvaltaa/toimivaltaa tässä asiassa!

Ilmoitimme Hämeen lääninverovirastolle tekemästämme tutkintapyynnöstä jonka toimitamme lääninverovirastoon ja saimme kirjeellemme saapumisleiman 24.03.1995, sekä vastaanottajan nimikirjoituksen asiakirjan kopioon. Ilmoitamme, että esittämästämme syystä alustavan tarkastuskertomuksen allekirjoittaneet verotarkastajat ovat tulleet esteelliseksi jatkamaan kyseisen tarkastuskertomuksen käsittelyä.

Jäimme odottamaan Hämeen lääninveroviraston toimia - sekä uusien tarkastajien nimeämistä jatkamaan veroviraston käynnistämää prosessia.

Kirjeenvaihto osoitti, ettei muutosta henkilöiden osalta tapahdu. Varsinaisen tarkastuskertomuksen sisältöön reagointimme vaikutti, muuten sen sisällölliset mielikuvien ilmaisukeinot tulivat yhä värikkäämmiksi. Sisältö - teoria osiltaan - edusti täysin asiaankuulumattomalta editointia ja perusteiltaan kestämättömältä lainvalmistelutyöltä, joka ei kuulu verovirkamiesten toimivaltuuksiin tai toimenkuvaan. Puhumattakaan heidän oikeuksistaan vaatia/velvoittaa/pakottaa verovelvollista/vastaajaa ryhtyä editoimaan Suomen lakiin perustumattomia hypoteeseja.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>