20. CityLink Oy:n "tarkastuskertomus- kertomukset" ja valitus.
Turun lääninveroviraston jälkiveropäätökset. Uudenmaan lääninveroviraston päätökset. Havaintoja sisällöstä. Kausaaliset totuus - liikevaihtoverot – verotuksen ristiriitaisuus.

äk

20.20


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Uudenmaan lääninoikeus moittii verovelvollista siitä, että se ei ole toimittanut kaikkea kirjanpitoaineistoa verottajan haltuun? Kiistaton oikeustosiseikka on, että Vesa Kuusistolta ei koskaan verottajan toimesta kysytty- tai pyydetty kirjanpitoaineistoa, josta hänellä oli tallessa arkistointimateriaalia mm. lasku mappi. Pyyntöä ei ole myöskään väitetyn tehdyksi. Hallinto-oikeuden asiasta mainitsemat lausumat ovat toteamuksia siitä, että Vesa Kuusisto ei omasta aloitteestaan vienyt "minne" kirjanpidon arkistoaineistoa verottajalle. Vesa Kuusisto kuuli suoritetusta verotarkastuksesta ensimmäisen kerran sen jälkeen kun NTC oli saanut alustavan tarkastuskertomuksen ja kerroimme meneillään olevasta prosessista Kuusistolle. Huovisen soitot Kuusistolle oli Huovisen kertoman mukaan liittynyt kasettien valmistuksen teknisiin kysymyksiin, näiden puhelujen yhteydessä hänelle ei selvitetty mitä verotarkastajat olivat puuhaamassa. Vasta verotarkastajien soitto 23.3.1995 on sellainen, että Kuusisto oli tietoinen verottajan tekemisistä. Asiasta Helsingin käräjäoikeudessa todistaja Kuortti lausuu kysymyksiin seuraavasti:

Syyttäjä:           Oliko Kuusisto teidän mielestänne kykenevä yrittäjäksi
Kuortti:             Niin sitä on sellainen tilanne, että me ei ole Kuusistoa tavattu silloin kun tää kirjanpito on ikään kuin tarkastettu tai mikä on saatu tarkastettavaksi ja tuota tän asian selvittämiseksihän tässä on tietysti joutunut tekee erilaisia tarkistuksia ja, ja, ja selvityksiä ja mähän oon esimerkiksi soitellut tällaiselle henkilölle kuin Taina Artukka joka oli täällä Turussa kyllä NTC:n piirikonttorin palveluksessa ja ja kyselin siitä Kuusiston toiminnasta ja ja siinä yhteydessä ilmeni, ilmeni, että hänellä olisi ollut tällaisia ehkä alkoholi ongelmia, että se ei ollut paras mahdollinen hänen työkykynsä aina, että ja sitten siellä oli joitain muitakin tällaisia tilapäisiä työntekijöitä ollut siellä Citylinkillä semmoinen kuin Kimmo Runonen, Peter Jaller
Puheenjohtaja   Onko tämä ymmärrettävä niin, että todistaja ei ole tavannut Kuusistoa henkilökohtaisesti tuohon aikaan
Kuortti:             Silloin kun tää tarkastus on tehty niin en ole tavannut

Puheenjohtaja   Eli teillä ei ole suoraa havaintoa siitä onko hän ollut, mikä hänen tilansa on ollut, ja näin päin pois
Kuortti:             Joo, ei ole ollut
Puheenjohtaja   Täällä kuullaan varmaan todistajia siitä aiheesta jotka on todella Kuusistoa henkilökohtaisesti eli joten jatketaan tästä syyttäjä on hyvä etenee
Syyttäjä:           Joo,  tuliko sitten muuten näin liiketaloudellisesti asiantuntemusta mitään selvyyttä tämän tarkastuksen aikana
Kuortti:             Niin no kun sanotaan nyt sitten välillistä koska mä en ole häntä tavannut ja että mä olen kuullut siitä Haapalehtoa joka kirjanpidon hoitanut
Puheenjohtaja   Eikö sitten kannata kysyä sitten niiltä, jotka on tavannut suoraan
Syyttäjä:           Joo

Asian käsittely päättyi tältä osin tähän. Syyttäjällä on vaikeuksia ymmärtää asian tilaa. Syyttäjän tarve indisioihin on suuri, objektiivisuus on hänellä virasta, - siitä ei voi puhua muutenkaan. On täysin oikeutettua epäillä myös H.Kuortin objektiivisuutta tai kielen ymmärrystä, en havaitse hänen vastanneen lainkaan tehtyyn kysymykseen. Toisaalta asiassa selviää, että Kuortti ei ole tavannut Kuusistoa tai edes yrittänyt tavata tarkastusajankohtana. Fakta on, että Kuortti ei tavannut Kuusistoa ennen Hämeenlinnassa tapahtunutta Käräjäoikeuden käsittelyä 2.4.-96 jossa Vesa Kuusistoa kuultiin todistelutarkoituksessa. Mitä tulee pyrkimykseen loukata Vesa Kuusiston kunniaa? voidaan se katsoa tapahtuneeksi. Tässä tilanteessa Puheenjohtaja osallistuu prosessiin ja lopettaa laajemman käsittelyn tämän teeman osalta.

Olen selvillä CityLink Oy:n liikehallintajärjestelmästä jota on syytä valottaa. CityLink Oy:n kirjanpitoaineisto oli kirjanpitäjä Haapalehdon hallussa Turussa ja on sieltä edelleen verottajan toimesta noudettu. Kirjanpidon kirjaus- ja menettelytavasta on Paananen todistajana kertonut, että myyntilaskutus on viety kirjanpitoon reskontralistan perusteella. Yhtiön liikehallintojärjestelmä perustui tukkukaupan käyttämään Hansa/Kilta ATK ohjelmaan, joka oli varsin kehittynyt ja täysin integroitu UNIX pohjanen järjestelmä. Myyntireskontra syntyi automaattisesti laskutuksen siirtojen yhteydessä yhtiön reskontrakirjanpitoon. Laskut eivät tästä johtuen olleet suoraan liikekirjanpidon aineistoa, koska vienti kirjanpitoon hoidettiin yksinkertaisemmin reskontran tiedoin. Laskujen kopiot tallennettiin erilliseen mappiin joka edelleen arkistoitiin ja josta ne oli aina tarkistettavissa. Kaikki ennen liiketoiminnan viimeistä vuosineljännestä syntyneet laskut olivat kirjanpitäjän hallussa (tarkistusta varten). CityLink Oy:n laskut viimeiseltä liiketoimintakaudelta, vuosineljännekseltä, olivat yhtiön hallussa, niitä ei vielä oltu viety tilitoimistoon jonne reskontralistat olivat toimitettu. Laskut eivät olleet liikekirjanpidon aineistoa (jota edusti reskontralistat), vaan liikekirjanpitoon liittyvää arkistointiaineistoa.

Todistustosiseikka on, että Hannu Kuortti kertoi Hallinto-Oikeudessa, että ei voinut tavoittaa Vesa Kuusistoa pyytääkseen kirjanpitoaineistoa. Helsingin Käräjäoikeudessa, kuten edellä tuli esille, hän lausuu - ettei ollut tavannut Kuusistoa. Elämänkokemuksen perusteella on ilmeisestä, että esille olisi tullut; onko hän keskustellut Kuusiston kanssa, tästä hän ei mainitse.

 

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>