20. CityLink Oy:n "tarkastuskertomus- kertomukset" ja valitus.
Turun lääninveroviraston jälkiveropäätökset. Uudenmaan lääninveroviraston päätökset. Havaintoja sisällöstä. Kausaaliset totuus - liikevaihtoverot – verotuksen ristiriitaisuus.

20.26


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Sopen-Luoma HTM - on Hämeenlinnan suurimman tilitoimiston omistaja/johtaja joka ammatikseen tekee tilintarkastustyötä. Edellisestä todistuksesta selviää monta seikkaa. Hän toteaa liiketoimien olevan normaaleja kuin myös, ettei kirjanpidon perusteella voi bulvaanisuhdetta todeta.

Kuten tarkastuskertomuksesta ym. aineistosta selviää, on NTC maksanut kaikki laskunsa Citylinkille siten, että laskut ovat sisältäneen liikevaihtoverolain mukaisen liikevaihtoveron. NTC on maksanut kertaalleen liikevaihtoveron, miten asiassa voi tulla kysymykseen liikevaihtoverolain vähennysjärjestelmän hyväksikäyttäminen? koska kiistatta verot on maksettu. NTC ei tällaisessa olosuhteessa voi nauttia liikevaihtoveron hyväksikäyttämismahdollisuutta. On myös kiistatonta, että kaikesta NTC edelleen myynneistä, toisin sanoen liikevaihdosta, on NTC asianmukaisesti tilittänyt liikevaihtoveronsa valtiolla, sitä ei ole verottajankaan toimesta kiistetty. Edellä mainittuihin transaktioihin liittyvät liiketapahtumat ja niistä tehdyt merkinnät kirjanpitoon ovat kausaalinen tosi, aineellinen tosi, eikä näitä faktoja ole kiistetty.

Kysymykset ja mahdolliset epäselvyydet liittyvät CityLink ja Etronia Oy:n liikevaihtovero ilmoituksiin ja suorituksiin. Seuraavaksi selvitän CityLink Oy:n liikevaihtoverojen kausaaliset, matemaattiset luvut.

Pos 20.3. CityLink Liikevaihtoverotus

Asianajaja Harri Niinimäki oli havainnut, että CityLink Oy:n liikevaihtoverojen todellista tilaa ole lainkaan selvitetty. Hän katsoi tarpeelliseksi selvittää liikevaihtoverojen todellinen matemaattinen tilan Helsingin käräjäoikeutta varten. Syytettiinhän mm. hänen asiakastaan Vesa Kuusistoa liikevaihtoverojärjestelmän hyväksikäytöstä.

Aikaisemmat hallinto-oikeuden käsittelyt (kuten aiemmin esitetyssä aineistossa olemme havainneet) eivät sisällä liikevaihtoverojen tilityksistä, maksuista, niiden suuruudesta, tai maksamattomuudesta, muuta kuin ohivirtaavia sofistisia hypoteeseja. Kausaalista tai matemaattista tarkastelua liikevaihtoveroihin ei suoritettu minkään yhtiön osalta jotka sisältyivät käsiteltävään tarkastuskertomukseen. "Liikevaihtoverotarkastus" ei sisältänyt lainkaan liikevaihtoverotuksen perusteisiin liittyvää matemaattista tarkastusta.  Ei liikekirjanpidon sisältämää liikevaihtoverojen kausaalista ja matemaattista tarkastelua verottajatarkastajat voineetkaan tehdä, se olisi johtanut tavoitetta ja tarkoitustaan vastaamattoman aineellisen totuuden esilletuloon ja sellaisenaan todistus oli kaikkia verottajan esittämiä sofistisia hypoteeseja vastaan. Liikevaihtoveroista mainitaan matemaattisesti ainoastaan ohimenevästi, osin mitä on ilmoitettu, tai suoritettu. Seuraavassa käsittelen aineistoa jota Harri Niinimäki on asiasta koonnut ja lisään muutaman todistajan antaman todistuksen asiassa.

CityLink Oy:n kuukausi-ilmoitukset sekä Kämäräisen kirjanpidon tarkastuksen perusteella olen tehnyt kausaalisen liikevaihtoveroyhteenvedon. Olen lisäksi käyttänyt hyväkseni Turun lääninveroviraston toimittamaa saldolistaa. Laskelma antaa selkeän kokonaiskuvan CityLink Oy:n liikevaihtoverojen määrästä. Verotarkastus kertomus tukee laskelmassa esittämiäni summia. Verotarkastajat eivät suorittaneet CityLink Oy:n aineistoperusteista (myynti/ostolasku) liikevaihtoverotarkastusta?

 

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>