20. CityLink Oy:n "tarkastuskertomus- kertomukset" ja valitus.
Turun lääninveroviraston jälkiveropäätökset. Uudenmaan lääninveroviraston päätökset. Havaintoja sisällöstä. Kausaaliset totuus - liikevaihtoverot – verotuksen ristiriitaisuus.

20.25


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Yritin löytää tarkastuskertomuksesta jonkin viitteen siitä milloin se on tehty/valmistunut, viimeisellä rivillä on mainittu verotarkastuskertomus ja päivämäärä 27.8.1996. Tarkastuskertomus ei sisällä mitään päivämäärää sen laatimisesta, ei tietoa siitä missä ja milloin laadittu. Ei tietoa siitä kenen toimesta Turussa kotipaikkaansa pitävän yhtiön tarkastustehtävä on saatu. Mitä on ollut tarkoitus tarkastaa? Miten asiaan liittyi Balstar Oy? josta ei koko käsiteltävässä asiassa ole muuta mainintaa kuin yhtiön nimi. Tässä tarkastuskertomuksessa koko CityLink Oy toiminta on yhdistetty NTC:n toimintaan toisin kuin NTC:n veroehdotuksissa. Bulvaanikonstruktio on tässä osoitettu varmaksi vaikka ensimmäistäkään hallinto-oikeuden prosessia ei vielä tässä vaiheessa ole NTC:n osalta käyty. Verotuspäätökset oli jo tehty, valitusmenettely oli kesken ja verojen perinnälle oli annettu maksuunpanokielto.

Citylink Oy:n tarkastuskertomuksessa viitataan: "NTC verotarkastuskertomukseen nro HAL96/ 00515 (päivätty 27.8.1996), johonka yleisesti viittaamme". Kuinka asiassa kuullaan CityLink Oy/ Vesa Kuusistoa? Vesa Kuusiston oletettiin imuroivan tiedot virtuaalimaailmasta. Hänellä ei ollut mitään tietoa viitatusta tarkastuskertomuksesta. Näyttää siltä, että verotus hoidetaan muidenkin kuin minun ja NTC:n osalta kelvottomasti, ”Vesa Kuusistoon yhdenvertaisuus sekä tasa-arvoisuus ulottui varsin kirjaimellisesti”. Tämän olisi pitänyt helpottaa oloani sekä uskoani kansalaisten perusoikeuksien kuuluttamaan yhdenvertaisuuten. Näin ei tapahtunut, "ajattelin – olin ajatteleva olio", en voinut kuin surra hallintovaltamme uhrien asemaa.

CityLink Oy ja Liikevaihtoverotus ja siihen liittyvä käsittely.

Hämeenlinnan käräjäoikeudessa (ks. 17. Herjaus, solvaaminen, kunnianloukkaus – syyttömyysolettama) tapahtuneessa todistajan kuulemisessa, todistajana toiminut tilintarkastaja Sopen-Luoma vastaa verotarkastajien Huovinen ja Kuortti puolustuksessa toimineen asianajaja Lehtolan kysymyksiin:

Lehtola             Kun tässä esitetään periaatteessa kysymyksiä tavallaan täysin asian vierestä, te kun olette veroasioiden asiantuntija, voisitteko ihan lyhyesti selvittää, kun olette tutustunut alustavaan ja lopulliseen verotarkastuskertomukseen, että mikä on se järjestely, millä tässä tarkastuskertomuksessa esitetään, että veronkierto olisi tapahtunut?
Sopen-Luoma    Se on sillä tavalla esitetty, että olisi olemassa kaksi mainitsemaanne yritystä, johon jollain tavalla osa toiminnasta olisi siirretty jonkun bulvaaniuden kautta toisten ihmisten hoidettavaksi. Sitten olisi tapahtunut tavanomaista liiketoimintaa näiden yritysten ja kolmannen eli Oy NTC International Ltd:n välillä.
Lehtola             Tavanomaista vai epätavanomaista?
Sopen-Luoma    Tavanomaista.
Lehtola             Perustuuko se siihen, että tarkastuskertomuksen mukaan Etronia Oy ja CityLink Oy eivät ole maksaneet heille maksuunpantuja liikevaihtoveroja ja sitten puolestaan Oy NTC International Ltd on saanut hyväkseen liikevaihtoverovähennyksen ostoista CityLink Oy:ltä ja Etronia Oy:ltä. Näistäkö siinä on kysymys?
Sopen-Luoma    Se mikä koskee CityLink Oy:ltä ja Etronia Oy:tä, siinähän väitetään, että ne olisivat jättäneet maksunsa maksamatta. Tietysti kun ostoja Oy NTC International Ltd:lle on tapahtunut, ne on ostettu verolla ja myöskin vähennetty.
Lehtola             Kun verotarkastuskertomuksessa esitetty kuvio on ollut tällainen, niin voisitteko kertoa meille, millä tavalla te Oy NTC International Ltd:n kirjanpidosta tutustumalla vain ja ainoastaan siihen, olisitte edes teoriassa havaita tällaista?

Sopen-Luoma:    En millään tavoin.

 

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>