20. CityLink Oy:n "tarkastuskertomus- kertomukset" ja valitus.
Turun lääninveroviraston jälkiveropäätökset. Uudenmaan lääninveroviraston päätökset. Havaintoja sisällöstä. Kausaaliset totuus - liikevaihtoverot – verotuksen ristiriitaisuus.

20.29


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

CityLink Oy:n Lvv verot – maksut ja tilitykset

Kari Kämäräinen lausuu kysyttäessä liikevaihtoveroista seuraavaa:

Niinimäki:      Sitten minä olen pyytänyt teitä selvittämään mitenkä nämä väitetyt liikevaihtoverojäämät kehittyivät 1.5–91 lukien ja jättikö yhtiö niitä liikevaihtoveroja tilittämättä ja olisiko sen tullut niitä tilittää.
Kämäräinen: Siellähän on sellainen tilanne ensimmäisellä tilikaudella joka päättyi 30.4.91 sillä oli iso saaminen mitä anottiin pois. Sitä anottiin 231.000 ostoista pois ja lääninverovirasto oli palauttanut tämän kahdessa erässä tämän summan ja sinä aikana vastaavasti kertyi tietysti maksettavaa sillä lailla että, tilinpäätöshetkellä –92 huhtikuussa sillä oli näitten tositteiden mukaan liikevaihtoveroa maksamatta 84 754 markkaa
Niinimäki:      Voisitteko mennä kuukausittain sen liikevaihtoerittelyn, onko teillä se selvitys edessänne mitä miltäkin kuukaudelta on nämä liikevaihtoverojen maksuvelvollisuudet, kontra palautus.
Kämäräinen: 04.-91 oli saatavaa 231.672 mk ja 05.91 eli toukokuussa olisi ollun maksua 2.625 mk ja 6.91 olisi ollun maksua 6.288 mk, ja heinäkuussa – 91 18.265 markkaa, elokuussa 24.668, ja syyskuussa saamista 23.820, ja lokakuussa 47.248 maksua, marraskuussa 789 maksua, ja joulukuussa 8751 markkaa maksua. Elikkä yhteensä noin 85 000 markkaa, olisi ollut maksettavaa ja samaan aikaan sai muistaakseni, sai marraskuussa viimeisen erän tästä ensimmäisen erän takaisin eli lääninverovirasto maksoi. Ja sitten tuota 1-4 – 92 sille syntyi tammikuussa 1.960 maksua, helmikuussa 35.887, ja maaliskuussa 45.000 saamista, ja huhtikuussa 55.000 maksua, yhteensä tilinpäätöksen kohdalla sillä olisi ollun maksua 129.915 markkaa eli noin 130.000 maksettavaa liikevaihtoveroa.
Niinimäki:      Mitä se kertoo yhtiön käyttökatteesta
Kämäräinen: No sanotaan, että siihen aikaan sai vähentää ainoastaan, tai siis myynnistä maksettiin kuten nytkin ja vähennettiin tuotannolliseen toimintaan kohdistuvat ostot, eli tällöin oli vähennysoikeuksia ainoastaan ostolaskuissa missä on liikevaihtovero ja sitten tuotannollisten koneiden vuokraan sisältyvästä liikevaihtoverosta.  Tää meinaa sitä, että sillä on ollut verollista myyntiä enemmän kuin ostovähennyksiä tämän tilikauden aikana.
Puheenjohtaja: Tämän tilikauden aikana mikä oli tilikausia.
Kämäräinen: Tilikausi oli 1.5–01 – 30.04–92 ja tästä 130.000 markasta ulosmittaaja on saanut sitten 56.097 markkaa. Elikkä se oli tänä tilikauden aikaisia maksuja joita tuossa mitattiin, silloin mitattiin huhtikuussa. Teoston hakemuksesta mitattiin ja ulosottomies oli kohdistanut mitatut varat liikevaihtoveroon pääasiassa. Ja sitten tämä loppu tilikausi josta ei ole tehty kirjanpitoa, niin siellä aineisto on sillä lailla, että se on hyvin järjestetty. Siinä on ostolaskut numeroitu valmiiksi ja siitä kun teki kirjanpitoa niin ei tarvinnut järjestää mitään sen oli joku järjestänyt ja siinä oli arvioitu 4 kuukautta², kun ei ole tehty liikevaihtovero ilmoitusta. Sitten tämän loppuajan ilmoitukset oli laadittu näistä aineistoista ja pidän niitä kanssa oikeina, että siinä syntyi sitten 5/-92 alkaa olla pelkästään saama puolta, että siinä on kesäkuussa ollut 16.600 maksua mutta muuten siellä on joka kuukausi ollut saamista. Ja elokuu – 92 asti siellä oli aineistoa. Elokuussa oli vielä myyntiä mistä olisi tullut maksua, mutta sitten heinäkuun, anteeksi viides kuukausi oli saamista 36.592 ja kesäkuussa maksua 16.600 ja heinäkuussa saamista 14.487 markkaa ja elokuussa maksua 23.000 mutta siitä olisi saanut edellisen kuukauden vähentää niin olisi jäänyt maksua 10.463 markkaa. Ja tästä sitten näkee, että siinä on vähemmän myyntiä kuin ostoa. Siellä on ilmeisesti se takavarikko oli tehty huhtikuussa niin siinä on jotain ongelmia yrityksellä toimia.

Seuraavassa on verotarkastuskertomuksessa oleva aineisto Citylinkin liikevaihtoveroista. Aineisto pitää pääsääntöisesti paikkaansa todellisten ilmoitusten kanssa. Arvioverotus ²(4 kk Syyskuu – lokakuu) on kohtuutonta sikäli kun otetaan huomioon Kuortin ja Huovisen falsifioima velvollisuus kuulla CityLinkkiä/Vesa Kuusistoa. Ottamalla huomioon faktiset kausaaliset ja matemaattiset liikevaihtoverotekijät selviää, että CityLink oli tilikaudelta 1992-3 (-92 elokuun loppuun) mennessä saamassa palautusta valtiolta yht. 10.463:- mk. On varsin vaikea ymmärtää kuinka tällaisista lähtökohdista voidaan löytää evidentti näyttö – premissi - liikevaihtoverojärjestelmän hyväksikäytöstä. Toinen oleellinen huomio asiassa on, että mikäli Citylinkin >kaikki liikevaihtoverot< olisi laitettu uudelleen maksuun olisi summa 124.138:- markkaa. Maksamatta kummaltakin tilikaudelta oli yhteensä 61.325:- mk, joka on verohallinnon Brutto saatava - kokonaisuudessaan.

 

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>