20. CityLink Oy:n "tarkastuskertomus- kertomukset" ja valitus.
Turun lääninveroviraston jälkiveropäätökset. Uudenmaan lääninveroviraston päätökset. Havaintoja sisällöstä. Kausaaliset totuus - liikevaihtoverot – verotuksen ristiriitaisuus.

20.30


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Miten on selvitettävissä ne laskelmat joilla on päästy edellä mainittujen kausaalisten olosuhteiden kautta summaan - joka nousee yli milj. markkaan? menettely on mieletön. Mitään empiiristä faktaa tällaisien laskelmien tekemiseen ei ole. Verottajat usein muistuttavatkin, että he ovat arvioineet ja simuloineen ja arvioineen uudelleen.

Seuraavassa verottajan kertomuksesta skannatuissa sivuissa otetaan kantaa ilmoituksiin ja maksuihin. Kertomuksessa mainitaan negatiiviseen verotusarvo syyskuun –91 on 136.112 mk. Mistä verottajat ovat saaneet ky. summan? Citylinkin laatimassa veroilmoituksessa syyskuu –91 summa on negatiivinen – 23.820:- Pidämme luotettavampana CityLink Oy:n/Matti Paanasen laatimaa ilmoitusta, joka näkyy myös laadituissa ilmoituksissa.

 

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>