20. CityLink Oy:n "tarkastuskertomus- kertomukset" ja valitus.
Turun lääninveroviraston jälkiveropäätökset. Uudenmaan lääninveroviraston päätökset. Havaintoja sisällöstä. Kausaaliset totuus - liikevaihtoverot – verotuksen ristiriitaisuus.

20.53


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Pos.20.4.5

Hinnoittelusta kaikkinensa on esitetty niin monen suuntaista arviota, että hinnoittelun kokonaiskuva muodostuu mielettömäksi. Turun liikevaihtoveropäätöksen liite sivulla 1 (ks. Pos. 21.1) on todettu myynnin keskiarvohinnaksi 14,80 mk kpl - noin 12:- mk Lvv 0 % - (tämä hinta syntyy 180 min kasetin myynnistä joista osa on myyty ilman tekijänoikeusmaksua -ammattimyynti) Verottaja on pyrkinyt näyttämään valmistuskustannukset mahdollisimman korkeaksi. Tämän päätöksen ”asiakirjoihin perustuva näyttö” otsikon alla on verottajan näkemys valmistuskustannuksista (muuttuvat kustannukset) jotka edustavat noin 9:- mk hintaa (sisältää kasetin rungon 2,25: nauhan 5,34:- sekä pakkaukset 0,50:-) Työpalkat tuotetta kohden on verottaja arvioinut 0,2–30 penniä kpl. Kaiken kaikkiaan edellä mainittu väite on epätosi. NTC osuudesta Citylinkin myynnistä on laskelma alaotsikossa Pos.14.1.20.–1.2. CityLink Oy. ( Asiasta kirjanpidon tarkastanut KHT Veijo Riistama todistaa: Pos. 27.18.1

Pos.20.4.6

On arkielämän kokemuksen mukaan tunnettua, että pienyritysten rahaliikenne on varsin nopeaa, toisinsanoin elämistä kädestä suuhun. Väite, että NTC olisi vaikuttanut Vesa Kuusiston suorittamiin transaktioihin Citylinkissä, on kaikilta osin jäänyt näyttämättä toteen. Vesa Kuusisto on Paanasen antamien todistusten mukaan hoitanut yhtiönsä ostot ja maksuliikenteen. Mitä tulee yhtiön likviditeettiin, on edellä mainittu perustelu myös sofistinen siltäkin osin, että Citylinkillä oli –92 vuoden alusta luotollinen shekkitili jonka saldo oli pääsääntöisesti käyttämättä, ks. Pos.20.3.1 ja alustavan verotarkastuksen sivu 36. Liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän hyväksikäyttö on väitteenä mieletön NTC maksoi kaikki Lvv maksunsa ja toisaalta Citylinkin maksamattomat Lvv maksut olivat varsin pienet yht. 61.325 mk koko liiketoiminta-ajalta tai verottajan päätöksen mukaan 57.689:- mk. Väite liikevaihtoverojärjestelmän hyväksikäytöstä on sofistinen sekä mieletön, kyseessä on verottajan luoma mielikuva/ formaatti todellisen asiantilan hämärtämiseksi.. Kuten E. Andersson on lausunut, ei tekijänoikeusmaksujen käsittely liity verottajan toimivaltaan, niiden kytkeminen verotukseen on asiatonta, eivät olleet myöskään hallinto-oikeuden käsittelyn kohteena.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>