Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.18 Keskiviikko 18.6 Asiantuntijatodistaja Veijo Riistama

 

27.18.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Wav24
Riistama

Puheenjohtaja:   Todistaja Veijo Riistama saliin neljä. *Toteaa, että todistajaa velvoittaa aiempi vala* Harju, olkaa hyvä.
Harju:                Aluksi olisin kysynyt todistajan koulutusta ja ammattikokemusta, ehkä noin kokemusta lyhyesti kerrottuna.
Riistama:          Olen suorittanut kauppatieteen tohtorin tutkinnon ja toiminut sitten liike-elämässä konttoripäällikkönä ja sittemmin kauppakorkeakoululla kymmenkunta vuotta ja sen jälkeen ammattitilintarkastajana lukuun ottamatta kuuden vuoden jaksoa, jolloin olin Lännen Tehtaat Oy:n toimitusjohtajana. Ja nyt sitten olen ollut vuodesta -96 kauppakorkeakoulun palveluksessa tai oikeastaan se päättyi jo -97 kun tuli mittariin 65 vuotta täyteen ja olen sen jälkeenkin jatkanut sitten samoissa hommissa eli tilintarkastuksen professorin tehtävien hoitamista.
Ps kirjoitta huomauttaa ks. Veijo Riistama: http://www.wsoy.fi/index.jsp?c=/author&id=637&cat=5 sekä http://www.wsoy.fi/index.jsp?c=/author&id=40

Harju:                Tuota, tiedätte, mistä asiasta täällä on kysymys? Miten te tulitte tähän tehtävään ja mitä te olette tehnyt? Jos kertoisitte ainakin sen, että miten ja millä aineistolla on tehty tämä tarkistustyö?
Riistama:          Tämä tuli kysyjän pyynnöstä tämä tehtävä minulle ja silloin sitten selvitettäväkseni tuli, että mitä tämä CityLink on sitten tosiasiassa näitä kasetteja toimittanut ja myynyt – videokasetteja erilaisissa muodoissansa koteloista alkaen. Ja tätä varten tilitoimiston Kari Kämäräinen oli näistä myyntilaskujen kopioista ja siihen liittyvästä muusta aineistosta laatinut sitten täälläkin jo varmaan esillä olleen 16-sivuisen taulukon näistä toimituksista vuosilta -91 toukokuusta alkaen, niin minnekä se nyt sitten päättyikään, -92 vuoteen, 17 sivua tässä taisi olla. Ja nyt sitten tämän Kämäräisen laskelman olen käynyt yksityiskohtaisesti, tarkastanut sen yksityiskohtaisesti ja verrannut niitä laskelman ja taulukon tietoja laskukopioihin ja muuhun vastaavaan siihen liittyvään aineistoon ja siitä laatinut sitten 15.6.2000 päivätyn laskelman. Kaksisivuisen laskelman, jossa laskelma on siinä ensimmäisellä sivulla ja muutama kommentti sitten toisella sivulla. Nyt voin sanoa, että sen jälkeen tätä laskelmaa koskevaa uutta tietoa minulla on ainoastaan vanhempi verotarkastaja Matti Huovisen 9.6.2003 päivätty laskelma ostetuista ja myydyistä kaseteista, joissa hän on sitten tätä samaa Kämäräisen laskelmaa käsitellyt ja sitten tässä nimenomaan mainitsemassani asiakirjassa ottanut myöskin kantaa niihin korjauksiksi nimittämiinsä eriin, jotka omassa laskelmassani olin Kämäräisen laskelmaan täydentämään esittänyt.
Harju:                Eli tuo tarkistustyö tehtiin niin kuin lasku laskulta? Eli tarkistitte niin kuin kohta kohdalta ne...
Riistama:          Kyllä.
Kyllä minä jokaisen kohdan laskelmassa pyrin vastaavalla asiakirjalla todentamaan, ja siinä suhteessa minulla nyt ei...kolme vuotta on kulunut, ei minulle ainakaan jäänyt mielikuvaa, että olis ollut mitään olennaisia vaikeuksia itse näiden laskukopioiden löytämisessä sinänsä. Mutta siitä laskelmasta käy selville, mitä olen voinut sitten tarkastukseni perusteella esittää.

Harju:                Oliks kaikki tieto, mitä niistä laskuista ilmeni, tarkkaa? Vai oliks siellä jotain sellaista, joka edellytti sitten jotain päättelyä, arviointia?
Riistama:          Siellähän ei kaikissa ollut ihan määriäkään näkyvissä ja joidenkin kohdalla oli sitten pakko suorittaa arviointia, että mitä, minkä laatuista tavaraa on ollut laskutuksen kohteena ja sitten parhaan arviointi- ja harkintakykyni mukaan olen sitten hinnoitellut taikka eritellyt.. taikka hinnoitellut ne määrältään ilmaisemattomat erät ja sillä tavalla saanut sitten muunnettua sen laskun myöskin määrälliseksi laskuksi.
Puheenjohtaja:   Selvyyden vuoksi kysyn tässä nyt, että te puhutte tästä laskelmasta, jonka te olette päivännyt 15.6.2000?
Riistama:          Kyllä. Siitä nimenomaan. Muita laskelmia en ole tässä yhteydessä laatinut.
Harju:                No, oletteko sitä mieltä, että tämä teidän laskelmaan sisältyvä tietonne on teidän näkemyksenne mukaan oikea, pitää paikkansa?
Riistama:          Niiden asiakirjojen perusteella, jotka käytettävissäni ovat olleet, tämä on minun paras käsitykseni tästä CityLinkin kyseessä olevasta laskutuksesta ja toimituksista.
Olen siinä laskelmassa todennut mm. sen, että tämä loppuvarasto, josta täällä on ilmeisesti ollut tänäkin aamuna kyse, niin sitähän on ollut mahdoton inventoida enää jälkikäteen, joten siitä ei voi olla sellaista todennusta olemassa. Sitten on yllättävää, että Matti Huovisen äsken mainitsemassani asiakirjassa on sitten sellainen tieto, että tämä takavarikko, josta mainitsin, että sitä ei olisi toteutettukaan. Mutta niissä asiakirjoissa, jotka minulla on ollut käytettävissäni se on ollut toteutettavana. Joten tämä on minulle uusi tieto ja minulla ei ole mahdollisuutta todentaa, onko todella näin käynyt. Tämä loppuvarasto siis on arvionvarainen ja myöskin tietysti hävikki, 8000 yksikköä on arvionvarainen. Mutta en nyt kokemukseni perusteella, vaikka alaa en tietenkään tunne, niin pidä sitä nyt mitenkään mahdottomana. Se on tästä puolen miljoonan yksikön määrästä kuitenkin vain suuruusluokkaa 1,5% 1,6%, että näähän on muovisia tavaroita ja ainakin itselläni särkyy kasetteja kyllä sillon tällöin tavallisessa yksityisen kuluttajan käytössä. Mutta muutahan en tietenkään siitä voi sanoa.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>