21. Hallintomenettelyä. - Hoviväkeä,
Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) - Hallinto-oikeuden kokoonpano

21.14


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen pesi asiasta kätensä, aivan kuin Pilatus 2000 vuotta sitten. Apulaisoikeuskanslerin maininta, että Uudenmaan lääninoikeudessa asia oli vielä 17.12–98 vireillä – ei ole sofistinen kannanotto, vaan valhe – ratkaisu oli annettu 15.12.98 päätös 956/4 Dnro 236/7010/98. Oikeuskanslerinvirastolle jättämäni – valitukseni - keskittyi oikeuden kokoonpanoon josta apulaisoikeuskansleri mainitse ”mitään”. ”Oikeus on tapahtunut” – ”hyvän hallinnon hengessä” aivan kuten hallinnossa yleensä on tapana. Jäin odottamaan aikeusasiamiehentoimiston asiassa tekemää ”ratkaisua”.

Kirjeeni oikeusasiamiehen toimistoon oli seuraava.

Oikeusasiamiehen Toimisto
00120 EDUSKUNTA

 

Asia:              Selvityspyyntö Uudenmaan Lääninoikeuden järjestämästä suullisen käsittelyn laillisuudesta sekä vastaajan oikeusturvasta.

Viite:              Korkeimman Hallinto-oikeuden päätös palauttaa Oy Ntc International Ltd verotus uudelleen käsiteltäväksi uudenmaan lääninoikeuden suulliseen käsittelyyn.

Suullinen käsittely on Uudenmaan lääninoikeuden 28.5.1998 päätöksellä järjestetty 29.6.1998 alkaen klo 10.00.

Kutsun oikeuteen on allekirjoittanut esittelijä lääninoikeudensihteeri Marja Hokkanen joka toimi myös lääninoikeuden esittelijänä sekä pöytäkirjan pitäjänä.
Lääninoikeudentuomari Tapio Kortelainen toimi puheenjohtajana ja jäseninä Lääninoikeudentuomarit Mikko Rossi sekä Matti Anttila.

Suullisen käsittelyn jälkeen on selvinnyt, että Marja Hokkanen toimi oikeuden esittelijänä tietoisena siitä, että hän heinäkuussa alkavan lomansa jälkeen siirtyy Verohallituksen palvelukseen. Käsityksemme mukaan Marja Hokkanen on asiassa ollut esteellinen toimimaan läänin oikeuden esittelijänä ja sihteerinä.

Elokuussa suorittamaamme tiedusteluun käsittelyaikataulusta meille ilmoitettiin, että esittelyn asiassa hoitaa oikeuden puheenjohtaja saavuttuaan lomaltaan/sairaslomalta. Myöhemmin on selvinnyt, ettei oikeuden puheenjohtaja Tapio Kortelainen palaa lomaltaan hoitamaan virkaansa.

Jäljellä ovat lääninoikeudentuomarit Mikko Rossi sekä Matti Antila.

Voidaanko odottaa menettelyn kokonaisuudessaan turvaavan vastaajan oikeusturvan asiassa?

Espoossa 16.12.1998

Oy Ntc International Ltd
Olarinluoma 15, 02200 Espoo
Yrjö Reinikainen

-----------------------------------------

Pohdin – tuleeko selvityspyyntöä lainkaan lähettää oikeusasiamiehelle koska vastausten saanti oli aiemman kokemukseni mukaan varsin hidasta. Lähetin selvityspyynnön, että ei syntyisi myöhemmin tilannetta jossa todettaisiin ”miksi et valittanut”. Mielessäni risteili kysymykset. Osoittiko menettely oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin objektiivisia/eettisiä arvoja ja puolueetonta menettelytapaa. Oliko vastaajille ennakoitavissa, että esittelijänä toimii verohallinnon virkamies, entä sisällöllinen asian- ja lainmukaisuus itse prosessissa. Edustiko Hallinto-Oikeuden ulkoinen kuva hyvää hallintomenettelyä – ja tuomioistuinkäytäntöä. Ei, (ehkä osoitti olemassa olevaa käytäntöä). Menettely oli lähes kaikilta osin sofistinen sekä aineellista totuutta falsifioiva, hoviväen yhteistyön tiivistunnelmainen näytelmä.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>