21. Hallintomenettelyä. - Hoviväkeä,
Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) - Hallinto-oikeuden kokoonpano

21.16


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Tuomioistuin totesi, että on ymmärrettävää jos tuollainen yhteys aiheuttaa ahdistusta syytetylle. Se ei kuitenkaan ole ratkaisevaa, vaan ratkaisevaa on, ovatko epäilyt objektiivisesti oikeutetut. Perustelu kuuluu po. seuraavasti: Understandably such a connection might give rise to anxiety on the part of an accused. However, the view taken by the accused with regard to the impartiality of the tribunal is not conclusive. What decisive is whether his doubts can held to be objectively justified.
Tuomiossa lähemmin mainituin perustein tuomioistuin katsoi, ettei esteellisyyttä ollut olemassa. Ajatuksellisesti nuo ratkaisut ovat kaukana toisistaan. Oikeusasiamies tukeutuu keskivertokansalaisen subjektiivisiin tunteisiin tilanteessa, jossa tämä on itse on osallisena oikeudenkäynnissä. Sellainen ajattelutapa johtaa käsittääkseni mielivaltaan. Lisäksi se johtaa epävarmuuteen. Ennen oikeudenkäyntiä ja sen aikana kukaan ei pysty ennakoimaan, täytyykö prosessi uusia. Strasbourgin tuomioistuimen ajattelutapa rakentuu konkreettisiin tosiseikkoihin ja siltä pohjalta kysytään, onko olemassa objektiivisia, legitiimejä syitä pitää tuomioistuinta esteellisenä. Jälkimmäinen ajattelutapa toteuttaa käsittääkseni paremmin oikeusturvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden.
Myös tässä tilanteessa saa tukea tuomarinohjeissa kohta 16/12, >ei kaikki ole totta, joka on todennäköistä< ja miksei Johanneksen evankeliumista 7:24 >Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältä katsoen näyttää, vaan tuomitkaa oikein<. Juha Portin, Lakimies 8/1998 s1355-1361.<

Olin joulukuussa 1998 lähettänyt kantelun ja odotin Oikeusasiamiehen vastausta.

Oikeusasiamiehen vastaus on päivätty 27.1.1999 (Dnro 1796/4/98/27.1.1999) (Skannattu)

 

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>