25 Pos 1. Vuonna 1995 verotarkastuksen yhteydessä laadittu rikosilmoitus ja tutkinta.

25.1.1.a


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Mitä korruptio on?

Transparency Internationalin (TI) määritelmän mukaan korruptio on saadun valta-aseman väärinkäyttöä henkilökohtaisen edun nimissä. TI jakaa korruption edelleen kahteen ryhmään, ”toimivallan mukainen” (according to rule) sekä ”toimivallan vastainen” (against the rule). Toimivallan mukaisella korruptiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa mahdollisen lahjuksen saajan velvollisuus on suorittaa kyseinen työtehtävä ja hän käyttää lahjusta helpottamaan ja/tai nopeuttamaan käsittelyä. Toimivallan vastaisella korruptiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö tarjoaa lahjusta vastaan palvelua, joka ei kuulu hänen toimivaltaansa.

Korruptiota jaetaan myös usein ”vähäiseen korruptioon” (petty corruption) ja ”laajamittaiseen korruptioon” (grand corruption). Vähäistä korruptiota on esimerkiksi se, kun virkamies pyytää voitelurahoja lisäansioiden toivossa. Laajamittaista korruptiota esintyy tilanteissa jossa henkilö oman edunsa nimissä tekee päätöksiä jotka vaikuttavat usean ihmisen elämään, esim.säätää lakeja. (UM, 2002)

Korruptiota esiintyy kaikkialla maailmassa, vaikka tutkimusten mukaan sen esiintyvyys vaihtelee suuresti. Pohjoismaissa korruption taso on melko alhainen, mutta se ei tarkoita, ettei korruptiota olisi tai ettei sitä voisi olla tulevaisuudessa. On myös pidettävä mielessä että korruptio ei ole yksinomaan kehitysmaiden ongelma vaan että sitä esiintyy räikeissä muodoissa myös Euroopassa ja muissa teollistuneissa maissa. Korruptiota esiintyy tilanteissa, jossa kiusaus ja vapaamielisyys kohtaavat. Pohjoismaitten hyvää tilannetta muuhun maailmaan verrattuna voidaan yleisesti pitää mm. pohjoismaille tyypillisen ”avoimuuden” (transparency) tuloksena. Avoimuudella halutaan taata hyvä hallintokäytäntö kansalaisille. Hyvällä hallinnolla tarkoitetaan tässä tapauksessa kaikille kansalaisille tasavertaista hallintokäytäntöä.

Järjestö laatii vuosittain mm. kansainvälisen indeksin Corruption Perception Index CPI:n, jolla arvioidaan korruption esiintymistä eri maissa. Suomi on sijoittunut tässä mittauksessa erittäin hyvin ja on neljänä viime vuonna ollut vähiten korruptoitunut maa. CPI perustuu vuosittain kansallisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten ja tutkijoiden tilastoihin ja niiden pohjalta vedettäviin näkemyksiin. CPI on työkalu, joka auttaa kartoittamaan korruptiolle altteimmat alueet ja pyrkii edistämään hyvän hallinnon periaatteita globaalilla tasolla.

Korruption haitat ovat vakavia. Korruptio vaikeutta yleisesti lakeihin pohjautuvaa hallintoa, lisää köyhyyttä, heikentää demokratiaa, aiheuttaa onnettomuuksia ja kuolemia. Suuri määrä korruptiota heikentää ulkomaisten sijoittajien luottamusta markkinoihin ja vähentää ulkomaisen pääoman tuloa maahan. Monet maailman köyhistä ja kehittyvistä maista tarvitsisivat ulkomaisia sijoittajia investoimaan uusiin hankkeisiin, mutta äärimmäisen korruptoituneissa maissa kannattavuus laskee ja kansan hyöty investoinneista häviää lähes olemattomiin.

Lisätietoa korruptiosta löytyy linkkisivujen kautta

Lähteet: Transparency International, 2003: http://www.transparency.org/
Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosasto, 2002: Korruption vastaisen toiminnan käsikirja, Helsinki

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>