Pos.25.2. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.2.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Pos25.2.1

Helsingin Käräjäoikeudelle osoittamassaan haastehakemuksessa (ensimmäinen päivätty 11.11.1999 johonka haasteessa viitataan maininnalla 17.1.2000 tiedoksiannetun ja toinen (korjattu) 29.5.1999 johonka jälkeenpäin korjattu käsin vuosiluku 2000) pyytää kihlakunnansyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen, että käräjäoikeus kutsuu Kuusisto, Vesa Antero ja Reinikainen, Yrjö Gunnar vastaamaan asiassa jossa syyttäjä vaati vastaajille rangaistusta rikoksista.

  1. Törkeä petos (3300/RTO/R/112591/96 ja Li 1)

Tekijänoikeuslaki 26 a – b §, 26 d § 2 momentti Rikoslaki 36 luku 1 § 1 momentti ja 2 § 1 momentti 2-kohta - Toukokuu 1991 – huhtikuu 1993 Turku. Seuraavassa jälkimmäisen haastehakemuksen sisällöstä mm:

Teonkuvaus: Kuusisto ja Reinikainen ovat, Kuusisto Citylink Oy:n ja Etronia Oy:n hallituksen varsinaisena jäsenenä sekä Reinikainen Oy NTC International Ltd:n toimitusjohtajana ja hallituksen varsinaisena jäsenenä sekä CityLink Oy:n ja Etronia Oy:n tosiasiallisena määräysvallan käyttäjänä, valmistaneet videokasetteja pääosin Oy NTC International Ltd:n lukuun CityLink Oy:n nimissä toukokuun 1991 ja Elokuun 1992 välisenä aikana sekä Etronia Oy:n nimissä elokuun 1992 ja Huhtikuun 1993 välisenä aikana. Kuusisto ja Reinikainen ovat yhteisen suunnitelman mukaisesti harjoittaneet videokasettien valmistusta ja myyntitoimintaa siten, että Citylink Oy ja Etronia Oy ovat näennäisesti itsenäisinä yrityksinä valmistaneet kasetteja ja myyneet ne Oy NTC International Ltd:lle Todellisuudessa Citylink Oy ja Etronia Oy ovat toimineet Oy NTC International Ltd:n lukuun. Tarkoituksena on ollut, että Oy NTC International ltd välttyisi suorittamasta liikevaihtoveroa ja tekijänoikeuslain mukaista korvausta tekijänoikeustoimisto Teosto ry:lle.

Citylink Oy:n ja Etronia Oy:n kasettimyynti Oy NTC International Ltd:lle on hinnoiteltu niin alhaiseksi, ettei se ollut liiketaloudellisesti kannattavaa. Oy NTC International Ltd on vuokrannut CityLink Oy:lle ja Etronia Oy:lle toiminnassa tarvittavat laitteet. Valtaosa kaseteista on myyt Oy NTC International Ltd:lle. CityLink Oy on ollut rahoituksellisesti riippuvainen Reinikaisesta ja hänen johtamastaan Oy NTC International Ltd:stä. Reinikainen on ohjannut Citylink Oy:n kirjanpitoa. CityLink Oy on toiminut samoissa tiloissa kuin Ntc International Ltd. Citylink Oy:n valmistamista kaseteissa on ollut päällysmerkintä, jonka mukaan Oy Ntc International Ltd on kasetin valmistaja. Etronia Oy on jatkanut Citylink Oy:n toimintaa.

Toukokuussa 1991 sekä 1.11.1991 ja Huhtikuun 1993 välisenä aikana Citylink Oy ja Etronia Oy ovat kokonaan jättäneet ilmoittamatta säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry:lle tekijänoikeuslaissa tarkoitetut tiedot, jotka tarvitaan teoksen kappaleiden valmistamisessa yksityiseen käyttöön koskevan korvauksen perinnässä.  1.6. ja 31.10.1991 väliseltä ajalta Citylink on ilmoittanut Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:lle todellista alhaisemmat kasettien valmistusmäärän. Citylink on ilmoittanut valmistaneensa 29.721 kasettia ja myyneensä 40.900 kasettia., millä perusteella Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry on laskuttanut Citylink Oy:stä 262.401,30 mk:lla Todellisuudessa kasetteja valmistettiin ja myytiin 168.260 kappaletta

  1. Törkeä veropetos

(3300/RTO/R112591/96 ja Li 1)
Liikevaihtoverolaki 41 §
Rikoslaki 29 luku 1 § 1 momentti ja 2 § 1- ja 2- kohdat

25.9.1991 – 28.6.1993 Helsinki

Teonkuvaus: Reinikainen on Oy NTC international Ltd:n toimitusjohtajana ja hallituksen varsinaisena jäsenenä antamalla viranomaisille verotusta varten annetuissa liikevaihtoveron kuukausi-ilmoituksissa väärät tiedot veron määräämiseen vaikuttavasta seikasta välttänyt veroa yhteensä 653.830 markkaa. Väärän tiedon antamista on edeltänyt petollisen toiminnan kaltainen järjestely. Reinikainen on Uudenmaan lääninverovirastolle, nykyiseltä nimeltään Uudenmaan verovirasto, toimittamassaan Oy NTC international Ltd:n liikevaihtoveron kuukausi-ilmoituksissa heinäkuun 1991 ja huhtikuun 1993 väliseltä ajalta ilmoittanut videokasettien myynnin liikevaihtoverosta vähennettäväksi yhtiön aluksi Citylink Oy:ltä ja myöhemmin Etronia Oy:ltä verollista liiketoimintaa varten ostamista videokaseteista suoritettavan liikevaihtoveron.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>