Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.11. Todistaja Kari Kämäräisen Helsingin käräjäoikeudessa R 99/9108

25.3.11.2


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

siinä on kahden kuukauden ero. Sen olen tarkistanut siinä täsmää niin kuin markat se citylinkin kirjanpidosta löytyy myyntilaskuja tuolta tarkastusjaksolta ja se stemmaa ihan tarkkaan siihen  mitä he esittävät mitä NTC:lle on myyty kappaleita ja markkoja. Mutta sitten siellä on kaksi muuta taulukkoa joissa ne virheet on. Tämä toinen taulukko he väittivät tai verotarkastuskertomuksessa kerrotaan, että heidän käytössään ei tätä myyntilasku mappia ole ollut, sitä en pysty sanomaan miksi - mutta meillä se on ollut käytössä kuitenkin. Tuota heidän  kaksi  muuta  taulukkoa ovat sellaisia joista toisessa on listattuna sellaiset laskut joita näkyy siis he ovat löytäneet siis tositeaineistosta muualta kuin myyntilaskumapeista ja listanneet semmoiset kappaleet mitkä he ovat niistä laskuista nähneet ja laskeneet siitä - pyrkineet laskemaan keskihintoja näille kaseteille. Sitten on toinen taulukko missä on kirjanpitoaineistossa koko ajan ollut. Niin kuin kertomuksessa todetaan myyntireskontra, ostoreskontran koko ajan ollut tämmöiset laskutuslistat tallella, mistä näkyy asiakkaat ja summat ei kappaleita. Siellä on yhteenvetona mistä on arvonlisälaskelmat - anteeksi liikevaihtoverolaskelmat tehty tämmöisenä aikana, tuota niistä luetteloista ovat keränneet sitten muut summat. Näissä sitten oli jonkin verran eroavaisuuksia.
Niinimäki:                Käydäänkö ihan jos jälleen vedän yhteen niin teenkö oikean johtopäätöksen,  että teidän tarkastuksenne perustuu nimenomaan Citylinkin myyntilaskuihin ilman, että siellä olisi tällaisia niin sanottuja laskennallisia arvioita jonkun myyntilaskun sisältämistä kappalemääristä.
Kämäräinen:            Pääasiassa voidaan sanoa niin, että perustuu. Elikkä siellä on 1 tai 2 sellaista myyntitapahtumaa missä erittelyä ei ollut, yksi on K tuote.
Niinimäki:                Mennään niihin.
Kämäräinen:            Muuten se perustuu ihan kappaleisiin se on tämä lista joka on jaettu ja päättyy tämmöiseen kappalemäärään kuin 434.840
 Niinimäki:               Juuri. Nyt voisimme mennä sitten näihin tarkastushavaintoihin jotka selittävät tätä eroavuutta verrattuna verotarkastajien johtopäätökseen. Kertokaa niistä havainnoista siinä järjestyksessä kuin muistiossanne on.

Kämäräinen:    Tarkastus alkoi hyvin, että ensimmäinen Citylinkin laskuttaman lasku puuttui heti täältä kahdesta muusta taulukosta. Elikkä sellainen kuin Sukabu Oy laskutettu 8739 kappaletta. Sellaista ei ollut  kummassakaan näissä taulukoissa missä sen olisi pitänyt olla numeroltaan 599 ja sitten se on ollut toukokuussa –91 laskupäivä 22.5 1991.  Siiten sieltä löytyi lähetysluettelojen puolelta sellainen kauppa-agentit oy:lle toimitettu 400 kappaletta kasettia mistä ei löytynyt keneltäkään myyntilaskua eikä tuosta myyntilaskumapista eikä verottajan taulukosta, että semmoista olisi laskutettu siitä on päätelty, että tämä 400 kpl olisi laskuttamatta silloin. Lähetysluettelo on kuitenkin tehty. Sitten on tämä K-Tuote sille oli ensin myyty käteisellä 15.000 markkaa ja sitten löytyi vaan pankki siirto, että oli maksettu kaseteista ynnä muusta tai siinä luki vain kaseteista ja tuota. Sitten on toinen lasku ja laskulla laskutettu 67.832:- missä on yksilöity, että siinä on V-0 ja koteloita tai kartonkeja myyty siinä samassa ja nämä kaksi summaa yhteensä on verotarkastuskertomuksessa käsitelty sillä lailla, että siinä on myyty heidän laskemallaan keskiarvolla valmiita kasetteja. Mutta sitten ollaan päätelty siitä koska suurimmasta laskussa lukee V-0 kasetteja sitten meille on kerrottu, että sinne on myyty joku semmoinen erä mitä ei oikein valmistuksessa voitu käyttää elikkä valmistamattomia kasetteja. Niiden keskihinta ei voi olla sama kuin uuden kasetin joka myydään markkinoilla suoraan ulos. Me ollaan päätelty, että sen täytyy olla alle 3 markkaa koska V-0 ostaminen uutenakin maksaa alle 3 markkaa ja käytetty tuollaista hintaa kuin 2.5:- markkaa varovaisuus syistä. Olisi yhtä hyvin voinut käyttää 2 markkaa. Silloin saadaan sellainen luku kuin, että näitä olisi ollut 27000 ja 532 päälle ja jos tarkastuskertomuksessa vastaavat summat on arvioitu 6401 niin siitä tulee 21.131 kpl eroa. Sitten on sellaisia tapauksia siellä on 5-6 hyvitys laskua elikkä asiakkaalle on ensin laskutettu kasetteja ja sitten todennäköisesti ovat reklamoineet laadusta tai jotain ja ne on jouduttu hyvittämään. Semmoinen viallinen kasetti niin ei sitä oteta takaisin sinne uudestaan korjattavaksi vaan se on roska.  Elikkä sitä ei käytännössä sinne tehtaalle palauteta niin ne on tässä meidänkin taulukossa kun ne on miinus merkkisenä niin vähentämässä tätä lukua mitä on myyty. Mutta ne on tässä palautettu niin kuin hyvityslaskujen kappalemäärät 2.633, että nehän on ulosmenneitä kasettia mitä ei pysty pimeästi myymään. Sitten on lasku 772 tämmöiselle Starlon Oy:lle päivämäärä kuitenkin se oli tämän  tarkastuksen loppuvaiheessa jossa on myyty 1000 kpl 18 markan kpl hintaan ja laskuun on kirjoitettu, että se on saatu käteisellä. Elikkä se ei sen takia ollut

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>