Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.11. Todistaja Kari Kämäräisen Helsingin käräjäoikeudessa R 99/9108

25.3.11.4


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Kämäräinen:            Seiska kohtaan. Se on kuten selitin tämä on semmoinen taulukko jossa verottaja sanoo että heillä ei ole ollut myyntilaskuja käytössä elikkä ovat nähneet ATK listoista asiakkaan ja markat. Sitten ovat laskeneet siellä toisaalla kertomuksessa semmoisista kaseteista joista määrät ovat saaneet selville ovat laskeneet siitä myynnistä kasettien keskihinnan ja he käyttävät sitä keskihintaa tämän taulukon yhteishinnan jakajana ja saavat siitä sen 41.000 kpl ja vähän päälle.
Kemppainen:           Eli mikä teidän mielestä on ollut se keskimääräinen ulosmyyntihinta.
Kämäräinen:            Minä olen päättynyt sellaiseen laskelmaan että 10,markkaa 49 penniä on ollut se keskihinta, heillä oli 12.99 tai jotain.

Teosto Mäntylä:       Eli minkä te olette laatinut on sama kuin tämä Citylasa .
Kämäräinen:            Joo, se on sama taulukko minä olen kirjoittanut siihen heidän taulukkoon tähän rinnalle noi tyhjät kuoret kappaleet
Teosto Mäntyä:        Onko teille sitten selvillä paljonko tässä oli sitten kappaleita tässä kyseisessä varmaan niin

Kämäräinen:            Joo 50.908 anteeksi 50.808 joista oli koteloita sitten 3700 ja 47.108 sitten kasetteja siitä syntyy toi 5924 ero heidän laskelmaan.
Kemppainen:           Kysyn tästä kohdasta kolme. Itsekin sanoitte että siinä oli myyty kasettikoteloita ja runkoja niin mistä johtuu tämmöinen yksioikoinen päätelmä että kaikki on laskettu kasetti runkoina sitten kuitenkin.
Kämäräinen:            Siinä oli aikaisempi selvitys ettei siinä valmiita kasetteja mennyt.  Kuusisto on kertonut että se oli semmoista aineistoa jota eivät itse pystyneet käyttämään se on myyty periaatteessa yhtenä könttänä semmoinen erä pois.
Kemppainen:           Kai te luitte siitä tositteesta että siinä oli myyty kasetti koteloita.
Kämäräinen:            Kyllä
Kemppainen:           Miksi sitä ei ole huomioitu
Kämäräinen:            Myytin kotelon hinta kuitenkin minulla on se lasku täällä jossakin
Niinimäki:                Muistaakseni Huovinen käytti tässä V-0 hinnaksi 2.25
Kemppainen:           Muistaakseni Huovinen on käyttänyt tässä citilylin liite 1  taulukossa V-0 hintana 3.50 silloin kun sitä kappalemäärää kun sitä kappalemäärän yksikköhintaa ei ole ollut tiedossa. Se on ikään kuin ollut verovelvollisen eduksi laskennassa.
Harju:                      Se 2.25 on hyvin lähellä todellisuutta se on tuossa verotarkastuskertomuksessa.
Kemppainen:           Annetaan todistajan kertoa tästä kasettikotelosta onko teillä se lasku tai lähetyslista,  että voitte selvittää siitä että miksi niitä kasettikoteloita ei ole huomioitu ollenkaan.
Puheenjohtaja:         Kirjallinen todiste seitsemänkymmentä.
Kämäräinen:            Tilanne on semmoinen tässä tapauksessa, että jostain numerosta on lähdettävä ja sitten jos 2.25 on tämmöinen minkä verotarkastuskertomus ehdottaa niin me ollaan otettu varmuuden vuoksi vähän enemmän, ettei tule niin kuin liikaa kappaleita
Kemppainen:           Jos te vastaisitte siihen kysymykseen miksi te ette ole huomioineet niitä kasettikoteloita lainkaan.
Kämäräinen:            Kyllä minä itse asiassa olen huomioinut siinä nostamalla sitä hintaa vähän ylemmäksi siitä mitä verotarkastuskertomus esittää.
Kemppainen:           Eli se on teidän peruste.
Kämäräinen:            Se on semmoinen peruste.
Kemppainen:           Onko teillä näihin myyntilaskuihin liittyvää läheteluetteloa siinä samassa yhteydessä.
Kämäräinen:            On
Kemppainen:           Saanko sen läheteluettelon myös nähtäväksi kun sitä ei ole näytetty missään vaiheessa.
Kämäräinen:            Se on tässä …
Kemppainen:           Ei tästä selviä yhtään enempää
Kämäräinen:            Tästä on vaan vedettävä johtopäätös.
Kemppainen:           No sitten pyytäisin tuon nelos kohdalla merkityn osion käymään läpi tässä Excel taulukossa eli  missä tämä  2.663 kappaletta tulee.

Kämäräinen:    Tulee hyvityslaskuista se tulee verotarkastuskertomuksesta otti hyvityslaskut miinus merkkisenä huomioon siellä itsellään elikkä vähensi ulosmenneistä kaseteista. Ja tosiasiassa semmoinen kasetti on mennyt ulos mikä laskutettu mikä sen jälkeen hyvitetään ei vaan asiakkaalle lähetetä hyvityslaskua jos se ei ole saanut kielteistä tavaraa mitä hyvitetään. Tämä perustuu siihen, että on kyse kasetista mikä on rikki, ei kukaan korjaa semmoista kasettia vaan se jää sinne asiakkaalle ja se heitetään roskiin ja tuhoaa sen ei sitä voi käyttää. Silloin se on mennyt ulos se kasetti  ja jos taulukossa ne teki, vähensi sellaisen ulosmenneistä niin pitää palauttaa semmoiseksi, että se on lähtenyt ulos, se on tuossa ollut ideana.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>