Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.11.Todistaja/asiantuntija Veijo Olavi Riistama Helsingin käräjäoikeudessa R 99/9108

25.3.12.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Puheenjohtaja:       Seuraavaksi Veijo Olavi Riistama. Voisitteko ensimmäiseksi kertoa lyhyesti koulutuksenne ja ammattikokemuksenne.
Riistama :               Minä olen suorittanut Ekonomi tutkinnon kauppakorkeakoulussa. Väitellyt Kauppatieteen Tohtoriksi –78.  KHT tutkinnon suorittanut –65, ja olen toiminut Helsingin kauppakorkeakoulussa 60 luvulla erilaisissa viroissa, opetus ja tutkimustoiminnassa. Sen jälkeen ammattitilintarkastajana, lukuun ottamatta  vuosia 81-86 jolloin olin Lännen-tehtaat toimitusjohtajana. Nyt olen Helsingin kauppakorkeakoululla ollut viidettä vuotta ja hoidan laskentatoimen laitoksella tilintarkastuksen Professuuria.

Puheenjohtaja:         Voisitteko tässä asiassa kertoa, minkä tehtävän olette saaneet ja mitä aineistoa teillä on ollut käytössä ja millä tavoin olette tämän tehtävän tehneet.
Riistama:                Minut on pyydetty tarkastamaan ekonomi Kämäräisen laatimaa exel ohjelmalla tehtyä taulukkoa, jossa ovat Citylink Oy:n myyntilaskut ajalla 22.5-1991 21.8.1982 ja siitä erityisesti selvittämään mikä on laskutettujen kasettien kokonaismäärä. Tämä Kari Kämäräisen laatima laskelma joka on ollut käytettävissäni, se on päivätty 15.5 ja siihen on tuolta mainitsemaltani ajanjaksolta sisällytetty laskut 559-779 jotka vastaavat lähetysluetteloja numeroita 1-195, Minä olen verrannut nämä myynti laskukopiot sekä niiden perusteella aivan ilmeisesti Citylinkin kirjanpitoaineistoon kuuluvaan myyntilaskuluetteloon ja sitten verrannut nämä Kämäräisen laatimaan taulukkoon. Koska kaikissa laskuissa ei ole ollut tätä kasettimäärää ja koska eräissä laskuissa on laskutettu pelkästään kasettikoteloita, niin on ollut syytä selvittää mitä oikaisuja on tarvittu Kämäräisen laatimaan laskelmaan kasettien loppusummaan ja tässä laatimassani laskelmassa on loppusumma on 434840 kasettia.
Puheenjohtaja:         Voitteko vielä tämän voi sanoa, että verrata luku luvulta tämä Kämäräisen laskema loppu summa ja teidän siihen mahdollisesti tekemä tarkastushavainto.

Riistama :       Se on tehty minun parhaan käsitykseni mukaan huolellisesti ja siinä ei ole ollut sellaisenaan korjaamisen aihetta lukuun ottamatta sitä, että siellä oli yksi 200 kpl kasetin suuruinen kirjoitusvirhe. Mutta sitten kun juuri mainitsin, että siinä luvussa jokia taulukon määrä sarakkeessa otettu huomioon siinä on mukana näitä koteloja jotka eivät siis ole laskutettu kasetteina ja näin ollen nämä kotelot on syytä vähentää tuosta Kari Kämäräisen laskelman loppusummasta. Ne eivät siinä ole olleet muuta kuin juuri sen vuoksi, että laskuista on otettu puhtaasti kappale määrät katsomatta sitä laatua, kasettejakin tietysti on useammanlaisia ja näin ollen siitä on vähennettävä yhteensä 4950 koteloa. Olen pahoillani, että olen joutunut tekemään siihen korjauksen kuten sanoin äsken se vasta selvisi sitten, että minä olin käsitellyt väärin. Vielä kerran asiaa tarkistaessani olin käsitellyt väärin minulle outoa laskukonetta ja sieltä oli jäänyt 1.250 koteloa vähentämättä. No sitten siellä on joukossa hyvityslaskuja ja nämä hyvityslaskut parhaan käsitykseni mukaan merkitse sitä, että laskutetut kasetit ovat palautuneet varastoon sitä käsitystä minä en ole saanut, Minun parhaan käsitykseni mukaan viallisina tai muuten laadultaan vaatimukset täyttämättöminä ja näin ollen ei sellaisia kasetteja minun mielestäni voida varastoon lukea. Sitten tuon mainitsemani kirjoitusvirheen  lisäksi siellä on pari laskennallista erää, koska siellä on pari suurehkoa laskua joissa ei ollut kasettien lukumäärää ja näin ollen on sitten arvioitava jollakin perusteella montako kasettia tuolla laskulla on laskutettu ja olen nyt lähtenyt niin kuin tässä laskelmani selvityksessä siitä kun ei ole mainittu niin kuin tavallisissa kasetti laskuissa tätä määrää. Niin kyseessä ei voine olla normaali laatuvaatimukset täyttäviä kasetteja ja näin ollen olen laskenut tähän laskelmaan ne sillä määrällä joka saadaan laskemalla tällaisen tyhjän kasetin hinta 2.5 markkaa. Jos se otetaan sitten huomioon, että ne olisivatkin sitten sattumalta olleet täyslaatuisia kasetteja jota minä en näistä havainnoitani voi päätellä, niin silloin tuo luku 27.532  ja 6.000 jonkin verran pienenevät riippuen mikä keskihinta kasetille laaditaan täysilaatuiselle kasetille. Verotarkastuskertomuksessa on myöskin mainittu lasku 776 joka ei sisälly tähän Kari Kämäräisen taulukkoon ja näin ollen olen lisännyt sen sinne. Se löytyy sieltä verotarkastuskertomuksen liitteestä sieltä yhdestä exel taulukosta ja olen maininnut tässä sen verotarkastuskertomuksen yksilöinyt sen johon tämä tieto perustuu. Sitten olen nähnyt takavarikkomääräyksen ja tuloksen jonka perusteella on takavarikoitu 16244 kasettia ja sitten minulle esitetyn selvityksen mukaan arvioitu loppuvarasto on 20.000 kpl. Sen lisäksi olen tähän laskelmaan sisällyttänyt arvioidun hävikin, olen merkinnyt sen pyöristettynä lukuna. Verotarkastuskertomuksen mukaan on siellä eräänlaisena resituaalina hyväksytty, että hävikki voisi olla 7.856 kasettia olen tähän merkinnyt sen 8000 kasetiksi. Näin ollen saan myyntilaskuihin perustuvien toimitusten yhteismääräksi 515.000 kasettia loppuvarasto huomioon ottaen 1 kasetin tarkkuudella.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>