Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.11.Todistaja/asiantuntija Veijo Olavi Riistama Helsingin käräjäoikeudessa R 99/9108

25.3.12.2


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Puheenjohtaja:        Eli vielä kaksi tarkentavaa kysymystä, eli olette todellakin verranneet Citylinkin tositeaineistoon tätä Kämäräisen selvitystä
Riistama:                Kyllä, en näe mitään syytä etteivätkö ne olisi alkuperäisten laskujen aitoja kopioita.

Puheenjohtaja:        Juuri ja tämä laskelman mukaan ajalla 22.5.1991- 21.8.1992 Citylinkin laskuista käy ilmi, että kasetteja on myyty tämä 514.999
Riistama:                Loppuvarasto huomioiden ja hävikki ja plus tämä takavarikko tietenkin

Puheenjohtaja:       Aivan. Minulla ei tästä laskelmasta ole muuta sen sijaan kysyisin erään teoreettisen kysymyksen kun on asiantuntija paikalla eli jos väitetään, että pyritään välttämään liikevaihtoveroa, niin onko se väite järkevä jos yhtiön myyntikate on negatiivinen.
Riistama:                Ensimmäinen johtopäätös jota siitä voisi tehdä on myyty halvemmalla kuin on ostettu, joten liikevaihtoveron tilitysvelvollisuutta ei syntyisi.

Harju:                    Minun kysymykseni liittyy siihen syytteeseen kirjanpitorikoksesta ja kuuluu, että kun on olemassa  kaksi itsenäistä kaupparekisteriin merkittyä yhtiötä jotka ovat kumpikin oma oikeussubjektinsa, onko mahdollista kirjanpidollisesti edellyttää, että toisen yhtiön kirjanpito osittain tai kokonaan yhdistetään sen toisen yhtiön kirjanpitoon
Riistama:                Kirjanpitolain mukaan aikaisemminkin ja nykyisin kirjanpitovelvollisuus määritellään sen ensimmäisessä pykälässä, ja sen mukaan jos en ole väärin ymmärtänyt tässä on kysymyksessä osakeyhtiöt, jokainen osakeyhtiö on kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollinen, joten  niiden kirjanpidot on pidettävä kirjanpitovelvolliskohtaisesti, jos niitä sitten yhdistellään niin voidaan tietysti saada joitakin laskelmia mutta kirjanpidot ovat kumpikin omia kirjanpitojansa.

Kemppainen:          Ensiksi pyytäisin täsmentämään tämän laskelman yhdellä tähdellä merkittyä kohtaa eli mistä nämä laskut tulevat ja oletteko te verrannut niitä tämän verotarkastuksen liitteenä olevaan taulukkoon.
Riistama:                En ole verotarkastuskertomuksen liitteinä oleviin  taulukkoihin yksityiskohtaisesti, ja lasku, -laskulta niitä verrannut mutta tässä Kämäräisen luettelossa ja niissä laskuissa esiintyy tuotemerkkinä VA ja minun saamani selvityksen mukaan tämä VA tarkoittaa koteloa, ei kasettia.
Kemppainen.          Saisiko tämä 4.950 luku vähentää siitä jos sitä ei ole tässä verotarkastusaineistossa ollut ollenkaan tällaisia laskuja mainittuna.
Riistama:                Mutta kuten sanoin niin minä olen nyt verrannut tässä, en verotarkastuskertomuksen laskelmia, vaan Kämäräisen tekemää laskelmaa.

Kemppainen:           Kas tää on sitten hankalaa kun tää menee ehkä sitten käännetyssä järjestyksessä  mutta.
Puheenjohtaja:         Toisaalta eihän tää ole siinä mielessä hankalaa, että kun Riistama on verrannut vaan sitä tosiaan vaan Kämäräisen tekemiin laskelmiin niin tää kysymys on vaan aiheellinen esittää Kämäräiselle. Eihän Riistama siitä osaa kertoa muuta kuin sen mitä hän on Kämäräiseltä saanut tietoa.
Kemppainen:           Tuota kysyn tästä myyntilaskusta K-Tuotteelle mikä on päivätty 10.5 –91 minkälaista kasettihintaa tässä laskussa on käytetty ja mikä tämän K-Tuotteen myyntilaskun loppu summa on ollut.
Riistama:                Siinä on käytetty 2.5 markkaa voin sen sanoa ulkomuistista.
Kemppainen:          Onko se teidän mielestä käypä videokasetin myynti hinta
Riistama:                Saamieni selvitysten  mukaan tyhjän kasetin hintana se oli käypä. Mutta minä en tietysti ole alan asiantuntija MUTTA MINULLE ANNETTUJEN SELVITYSTEN MUKAAN JOITA EN VOI PITÄÄ EPÄLUOTETTAVINA  olen päätynyt tähän tulokseen mutta kuten sanoin jo tätä laskelmaa selvittäessäni, että nämä laskennalliset määrät ovat enimmäismääriä ja olen voinut niitä saamani selvityksen mukaan pitää todennäköisinä. Jos nyt esimerkiksi käytettäisiin sellaista keskihintaa kuin lähes 13 markkaa jota verotarkastajat ovat suosineet niin silloin päädyttäisiin 1.160 kasettiin
Kemppainen:           Myös teidän laskelmassa puhutaan lähete numeroista niin pystyttekö mitä laskutositetta se sitten vastaa tää on vaikeaa sitten seurata tästä tarkastuskertomuksen aineistosta
Riistama:                No siihen ymmärtääkseni tuo Kämäräinen voi vastata, mutta jos teillä on käytettävissä tämä Kämäräisen laatima ja laskelmani perustana oleva taulukko, niin sieltä selviää lähetteiden ja laskujen vastaavuus
Kemppainen:           Joo, joo se täytyy sitten käydä Kämäräisen kanssa läpi , minulla ei muuta

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>