Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.11.Todistaja/asiantuntija Veijo Olavi Riistama Helsingin käräjäoikeudessa R 99/9108

25.3.12.3


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Harju:                     Onko todistaja lukenut verotarkastuskertomuksen johon tämä asia liittyy
Riistama:                Minä olen siihen tutustunut pintapuolisesti mutta en voi sanoa, että olisin siihen perehtynyt
Harju:                     Antoiko pintapuolinen tutustuminen siihen, että oliko siinä käytetty poikkeavan voimakkaita argumentointeja vai miten luonnehtisitte sitä
Riistama:                Tässä kai täytyy muistaa todistajan valansa ja nyt se ei ole oikeastaan oikeata tai väärää se on kysymys minkä vaikutelman siitä saa, jos minä nyt kerron rehellisen vaikutelman, niin siinä oli käytetty kyllä aika voimakkaita ilmaisuja osaamatta tietenkään ulkoa enää luetella niitä ja sitten toisekseen ne liitelaskelmat  olivat minusta kyllä mitäs sanaa …. työläitä lukea jos niihin perustas.
Mutta joskus käy näin, että verotarkastuskertomuksissa on yleensähän ne ovat hyviä, mutta niitä saattaa olla monenlaisia, mutta ehkä tämä nyt riittää tässä vaiheessa
Harju:                      Muistatteko oliko tuona ajankohtana eli puhutaan vuonna.-91-93 oliko tällaista tavallaan toimintojen yhdistämissä eri osakeyhtiöiden välillä, oliko edes verotuskäytännössä ollut sellaista tässä laajuudessa tässä tarkoituksessa.

Riistama:                Minulla ei ole sellaisia kokemuksia tai havaintoja muuta kuin siltä osin, että tietysti osakeyhtiöitä on saatettu purkaa verotuksessa mutta ei tietenkään siviilioikeudellisesti, mutta silloin on ollut kysymys vähän muunlaisista asioista kuin tässä. Siellähän jos en nyt väärin muista niin on tällaista bulvaani perustettakin käytetty ja sen perusteella sitten yhdistelty. Minulla ei ole omasta kokemuspiiristäni yhtään sellaista yhdistelemiseen johtanutta havaintoa veroasioissa.
Harju:                    Olisiko tämmöistä tämän yrityksen toimihenkilöt voineet sitten odottaa verotuksellisesti, että näinkin  saattaisi käydä
Riistama:                Jos minulta olisi kysytty niin en olisi osannut sanoa, että pitäisi odottaa koska minulla ei ole sellaista havaintoa.
Teosto:                  Olisin vielä kysynyt siitä K-Tuotteen tositteesta 10.5  -91, että millä perusteella  arvioitte että se oli laadullisesti huonoa tavaraa joka sillä laskulla myytiin
Riistama:                Sillä perusteella, että siinä ei ollut selvitystä näitten kasettien laadusta
Teosto:                  Millä perusteella sitten päädytte tähän 2.50 hinta arvioon
Riistama:                En varsinaista kalkyyliä siitä ole suorittanut mutta kun tällaisia kasettia saatettiin myydä ja ilmeisesti myytiinkin varsin huokeilla silloin kun eivät täyttäneet varsinaisia laatuvaatimuksia niin minä olen saamaani selvitystä pitänyt uskottavana mutta en tietysti ole itse tehnyt kaikkea.
Teosto:                  Keneltä olette saanut sen selvityksen
Riistama:                Olen ollut keskusteluissa täällä asianajaja Niinimäen ja Pekka harjun kanssa ja sitten myöskin Kari Kämäräisen kanssa joka on selvitellyt näitä asioita
Puheenjohtaja:       Muutamaa asiaa tarkentaisin eli tästä teidän laskelmasta eli nämä kotelot onko nämä poimittu eri laskuista
Riistama                 On poimittu eri laskuista niin kuin siinä näkyy ja tuota ne määrät ovat siinä sarakkeessa jossa tässä Kämäräisen taulukossa niin sen takia ne on syytä ottaa pois, ettei niitä lueta  kasetteihin.
Niinimäki:               Sehän vähentää kasettien määrää
Riistama:                Se vähentää sitä määrää.
Puheenjohtaja:        Se on selkeästi se näkyy, että ne on näitä koteloja.
Riistama:                No ne on merkitty VA ja minun parhaan tietoni  mukaan se tarkoittaa tällaista koteloa
Puheenjohtaja:        Mulla jäi tää lähete 124 epäselväksi laskennallinen määrä mistähän laskusta siinä on kysymys
Riistama:                Siinä ei myöskään ole laskussa eikä lähetteessä mainittu yksilöityä kappalemäärää, joten se on jouduttu laskemaan takaperin ja riippuen siitä miten keskihinta on niin tuota sen perusteella syntyy  kappalemäärä mutta juuri se, että siinä ei ole kappalemäärää niin ei oikein sanoisinko näin laskentahenkilön näkökulmasta  ei synny mielikuvaa, että olisi toimitettu laatutavaraa koska kaiken järjen nimessä se olisi mainittu niin kuin näissä muissakin tavanomaisissa kasettilaskuissa
Puheenjohtaja:        Tässä 124 on laskettu sen 2.5 markan mukaan
Riistama:                Joo, niin kuin olen siellä toisella sivulla selvittänyt
Puheenjohtaja:        Näin on , kukas siellä oli ostajana
Riistama:                Jaa nyt ei ole siitä minulla muistiinpanoa kuka on ostaja . Kämäräinen pystyy sen sanomaan
Puheenjohtaja:        Tää loppusumma nytten, mitä tää kuvaa tää 514.999 kpl

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>