Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

Pos.3.1 Yrjö Reinikainen Todistelutarkoituksessa

25.3.1.13


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Puheenjohtaja: Seuraavaksi asianvalvoja Kemppainen (uudenmaan lääninverovirasto)

Kemppainen:   Palaan hieman tähän Scandexan aikaan, eli mikä teidän asema oli Scandexassa, tai silloin sen nimi oli jo Sukabu, siinä konkurssiin asettamisen aikohin?
Reinikainen:     Hallituksen varajäsen.
Kemppainen:   Kuka sen liikkeen toiminnasta silloin vastasi konkurssihetkellä tai siinä keväällä 1991?
Reinikainen:     Jälkeenpäin mä olen ymmärtänyt, että siitä vastasi Roiha ja Arpiainen, jotka olivat edellisen hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja vielä vuoden alkuun tai siihen viimeiseen hallituksen muutokseen. Minullahan oli ainoastaan tehtaanjohtajan virka koko aikana. En koskaan siis ollut toimitusjohtaja enkä hallituksen puheenjohtaja.
Kemppainen:   Oliko teillä oikeus kirjoittaa Scandexan toiminimi silloin keväällä 1991?
Reinikainen:     No en ole ihan varma, mulla on ollut sellainen käsitys, tästä mä en ole ollut kyllä varma, että poistettiinko multa prokura vai ei. Sitä ei ole kukaan kritisoinut, en mä tiedä enkä muista.
Kemppainen:   Puheenjohtaja, minä viittaan siihen keskiviikkona huomiota herättäneisiin lisätodisteisiin liite I, siinä ne seikat sinänsä todettiin riidattomiksi ja nyt vähän niin kuin Reinikaisen muistin virkistämiseksi totean että tähän on merkitty, että prokura on lakannut ja teidät on merkitty 5.2.1991 hallituksen varajäseneksi, kuten sanoitte. Kuka on hallituksen varsinainen jäsen Vesa Pakarinen?
Reinikainen:     En muista.
Kemppainen:   Kuka teidän käsityksenne mukaan silloin edustaa ensisijaisesti osakeyhtiötä, hallituksen jäsen vai hallituksen varajäsen?
Reinikainen:     Hallituksen jäsen.
Kemppainen:   Pyydän, että Harju näyttää Reinikaiselle todistetta 40. Saattaa olla, että se on myös todisteessa 2, mutta tarkoitus on näyttää tätä Scandexan ja Citylinkin välistä sopimusta, onko se. .
Harju:               Se ei ole meillä.
Kemppainen:   Ottakaa myös esille se todiste numero 2. Se on kahteen eri otteeseen.
Harju:               Mulle on pikkuisen epäselvää nämä 40 ja nämä todisteet.
Puheenjohtaja:                   Todiste 40 käsittää sivun 315, 316, 317, 318.
Harju:               Sitten tässä on näköjään se sopimus, se on kuitenkin tässä jossain yhteydessä ollut.
Puheenjohtaja:                   Se on 313, 314.
Harju:               Niin, 313, mihin tämä nyt sitten loppujen lopuksi kuuluu?
Puheenjohtaja:                   Se kirjallinen todiste loppuu sivuun 320, mutta tässä on jostain syystä sivujen 319 ja 318 välillä, siis se on sivu 313 ja 314.
Harju:               Onks 313-318 nyt neljääkymmentä?
Puheenjohtaja:   On näköjään, mutta alkaa sivulta 315. Ne on ilmeisesti näiden vastatodistusten liitteenä jostakin syystä nämä pöytäkirjat ja sopimukset.
Kemppainen:   Jos Harju ottaa todisteen 2 ja todisteen 40.Ilmeneekö todisteesta numero 2, missä ominaisuudessa Reinikainen allekirjoitti sopimuksen Scandexa Oy:n nimissä?
Reinikainen:     Tehtaanjohtajana. Tuossa sitä ominaisuutta nyt ei näy, mutta ei tuota sopimustakaan kukaan aikaisemmin kritisoinut, ei myöskään yhtiön hallitus.
Kemppainen:   Sitten tätä sopimusta ei ole allekirjoittanut hallituksen varsinainen jäsen Vesa Pakarinen.
Reinikainen:     Ei ole harmaata tietoa.
Kemppainen:   Jolla on ensisijainen oikeus edustaa yhtiötä.
Harju:               Nyt mennään taas syytteen sisällöstä ja merkityksestä aika pitkälle, jos pitäydytään tässä Scandexassa ja sopimuksen allekirjoituksessa.
Kemppainen:   Sitten kysyn todistetta numero 40 ja sitten laskuja 313 ja 314 ja kuka nämä on laatinut

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>