Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti

 

25.3.3.11


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Harju:                     Sitten olette puhunut aihetodisteesta jotka joilla olette perustellut näitä kantaanne te kaiketi puhutte lähinnä verotuksellisista aihetodistuksista
Kuortti:                  Se mitä oli, niin mä olen kertonut faktoja, ei kai mun tehtävä ole arvioida niitä sen enempää
Harju:                     Siellä verotarkastuskertomuksessa on puhuttu näistä vuokrasopimuksista ja täällä on sivulla 33 voitte ehkä tarkistaa sellainen kummallinen lausuma tää on tää välillisen verotuksen kertomus siellä todetaan NTC on perinyt laitteista ja koneista vuokraa vain 12000 markkaa kuukaudessa todettakoon, että samoista koneista ja laitteista aikaisemmin vuonna –90 tehdyn vuokrasopimuksen mukaan vuokra oli 80.000 markkaa kuukaudessa, oliko tuossa nyt joku käsitteellinen virhe
Kuortti:                  Siinä on paino virhe siinä pitäisi olla 20.000 markkaa kuukaudessa ja se on korjattu siihen välittömään tarkastuskertomukseen

Harju:                     Te olette ilmoittanut, että saamatta jäänyt liikevaihtovero oli noin 650.000 markkaa
Kuortti:                  NTC osalta kyllä

Harju:                     Tuota osaatteko te sanoa siihen onko se teidän mielestänne todellinen rikos vai eikö ole
Kuortti:                  Öö, onko mun asiani arvioida nyt tätä
Harju:                     Kysyinkin osaatteko sanoa, te olette kaikkeen muuhunkin ottaneet huikeasti kantaa että tähänkin voisitte ottaa kantaa
Kuortti:                  Mä en ota kantaa siihen
Harju:                     Sitten kysyn suoraan. Pitäisikö Citylinkin vähennyskelpoiset ostot muualta kuin NTC:ltä ottaa, ottaa huomioon siitä vähennyksenä
Kuortti:                  Ne on huomioitu Citylinkin verotuksessa

Harju:                     Puhun siitä jos te sanoitte samaistatte ja vedätte yhteen NTC:n Citylinkin toiminnon niin kuin täällä kerrotaan, eikö niin ja te katsotte, että tota saamatta jäänyttä liikevaihtoveroa
Kuortti:                  Joo tästä järjestelystä syntyy joo
Harju:                     Niin katsotteko, että rikosvahinkoa arvioitaessa ei tuota tästä summasta tulisi vähentää niitä vähennyskelpoisia ostoja kun aloitetaan brutto summa myynnit pois
Kuortti:                  Niin se on siinä mielessä ongelmallinen, että tota ------- koska CityLink on ne vähentänyt omassa verotuksessaan
Harju:                     Olihan NTC:n vähentänyt omassa verotuksessaan nämä ostot
Kuortti:                  Niin ostot Citylinkiltä, kyllä, niin siinä pitäisi periaatteessa laatia uusi NTC:n tästä uusi lasku

Harju:                     Kysynkin eikö pitäisi tehdä näin jos puhutaan todellisesta vahingosta mikä olisi syntynyt verottajalle, vai onko teillä joku peruste ettei näin olisi
Kuortti:                  Niin se peruste on se kun ne on huomioitu Citylinkin verotuksessa "he he" (naurua)
Harju:                     Niin, mutta sitten te periaatteessa puritte koko Citylinkin verotuksen eikö niin. Kertokaa nyt tosiasiallinen syy miksi niintä ei pitäisi huomioida jos puhutaan jos puhutaan todellisesta rikosvahingosta, siis siitä vahingosta joka on tuota verottajalle syntynyt väitetty vahinko tästä päämieheni väitetystä johtamasta Citylinkistä ja NTC yhteistyöstä
Kuortti:                  Joo se on tosiaan tästä Citylinkin ja NTC:n välillä käynette kaupoista aiheutuneet vahinko on se mikä on tuossa se on sitten toinen asia voisiko NTC vaatia Citylinkiltä sitä osuutta 
Harju:                     En minä puhu siitä, minä kysyn teiltä rikosvahinko asiaa ja se on vähän toinen juttu, mä en puhu enää siitä verotuksesta vaan mä puhun siitä mikä on se todellinen vahinko verottajalle, kyllä teidän täytyy ymmärtää minun kysymykseni, ette te ihan niin ymmärtämätön voi olla
Kuortti:                  Joo se on tässä tää järjestelyhän on ollut sen tyyppinen, että CityLink ei maksa, maksa, veroa ja tota NTC vähentää sen veron, mielestäni se pitää ilman muuta ottaa huomioon, että mä en tähän rikosvahingon määrään ota kantaa
Harju:                     Tarkoittaako se että te ette ymmärrä mikä on rikosvahinko
Kuortti:                  Tuota kun siis kun mä ymmärrän, että mä en ole tullut todistamaan tästä rikosoikeudellisesta vahingon määrästä tänne, vaan siitä tarkastuksen tekemisestä

Harju:                     Mutta kun väitetään rikosvahingon määrän perustuva suoraan teidän lausuntoonne, se on osa sitä mä haluan tietää ymmärrättekö te mikä on rikosvahinko
Kuortti:                  Joo siis kyllähän täällä menettelyllä, se, se kenelle tää lainvoimainen verotus on ratkaistu niin siinä se vahinko on 650.000 markkaa
Harju:                  Niin verotuksessa, mä kysyn koko ajan rikosvahinkoa, ottakaa nyt kantaa siihen mitä on kysytty

Kuortti:                  Mä en ota kantaa siihen rikospuoleen
Harju:                     Perustelkaa miksi ette ota kantaa siihen, ettekö ymmärrä sitä
Kuortti:                  No mun tehtäväni ei ole arvioida sitä rikosoikeudellista puolta

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>