Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti

 

25.3.3.17


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Niinimäki:              Niin mä ajattelin, Justiin. No sitten seuraava sivu kattaa kauden 1.10 –30.4 –92 nyt siinä ei sitten niitä sivunumeroita ainakaan mun kappaleissa mutta rakenteellisesti lienee samanlainen kuin edellinenkin, eli siellä jollakin sivulla tulee tämä yhteenveto otsikko jossa nämä lokakuun –91 viiva huhtikuun –92 ostot, kautta myynnit ,on luetteloitu ja onko niin, että tämän laskelman mukaan Citylinkille olis tullut palauttaa veroa 350.057 markkaa 
Kuortti:                  Kyllä
Niinimäki:              Se viimeinen kausi ymmärtääkseni on sitten tämä 01.05 –92 – 30.4-93 joka jälleen päättyy yhteenvetoon, eli tämän tositteen viimeinen sivu jonka mukaan siellä olis sitten kertynyt Citylinkille tilitettävää, eli valtiolle maksettavaa liikevaihtoveroa 20.261 markkaa
Kuortti:                  Pitää paikkaansa
Niinimäki:              Olenko ymmärtänyt oikein kun olen laskenut yhteen nämä, näitten kausien liikevaihtoverot kautta vähennykset. Citylinkille tämän laskelman mukaan olisi tullut palauttaa liikevaihtoveroa 335.917:- markkaa
Kuortti:                  Se varmaan täytyy tässä äkkiä niin kuulostaa noin, niin
Niinimäki:              Joo mä oon yhteenvedon
Kuortti:                  Niin, jos sulla on vaan se 34.000:- jos sä sen  6000:- mukaan laskit, sen ensimmäisen niin
Niinimäki:              Mä olen laskenut sen mukaan ton ihan, että se kuuluu siihen 6.121. plus 350.057 sitten vähennetään toi 20.261
Kuortti:                  Joo, kyllä,

Niinimäki:              Just, ja tähän jos sitten osoitetaan tai päätellään, että CityLink ei ole myynyt niin sanottua ohimyyntiä niin nämä ohimyyntiin perustuvat liikevaihtoverot kaiketi tulisi silloin myöskin vähentää eli käytännössä lisätä tähän palautettavaan määrään, eikö niin
Kuortti:                 Kyllä jos näin pystytään osoittamaan
Niinimäki:              Juuri, eli laskentateknisesti. Ja mun ymmärtääkseni tältä ensimmäiseltä kaudelta 5.-91 –9.-91 sitä kertyy sitten viideltä kuukaudelta laskennallinen 12.950 markkaa eli 64.750 markkaa eikö niin, niinhän me äsken todettiin ,että kuukaudessa kertyy tää 12.950 markkaa
Kuortti:                 Joo, en mä rupee laskemaan niitä
Niinimäki:              Ei tarvitse jos minä olen laskenut ne oikein, niin ollaan tästä laskenta tekniikasta samaa mieltä
Kuortti:                  Joo, joo
Niinimäki:              Sitten mä olen tuon seuraavan jakson 10. –91 – 04.-92 ottanut ihan sieltä teidän tarkastuksestanne jossa tää siinä onkin sitten laskettu verotarkastajien toimesta se arvioituun, vero arvioidusta puuttuvasta myynnistä se on 13.344, 26 markkaa siitä kertyy sitten tämä, mikä siitä kertyykään näille kuukausille kun se jaetaan ja sama on sitten ihan sama on tää arvioituun myyntiin perustuvat liikevaihtovero määrä sillä viimeisellä kaudella joka on 4 kuukautta eli 5.-92 – 8.-92 eikö näin
Kuortti:                  Joo, kyllä se se idea siis tietysti noin
Niinimäki:              Joo, silloin mä olin ymmärtänyt tämän oikein ja mulla ei ole todistajalta muuta kysyttävää
Puheenjohtaja:     Ei ole muuta kysyttävää
Niinimäki:              Mä haluan Huoviselta kysyä näistä nimenomaan, näistä laskelmista

-------------------------------------

Teema: Bulvaanisuhteesta, liiketoiminnasta sekä Reinikaisen ja Kuusiston välisestä suunnitelmasta

Puheenjohtaja:     Jokunen tarkennus, kun puhuttiin tästä NTC:n ja Citylinkin välisestä rahaliikenteestä ja sitten myöhemmin NTC:n ja Etronian, niin olko teidän käsityksenne kuitenkin verotarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella, että ne on todellisia laskuja jotka perustuu todelliseen myyntiin
Kuortti:                  Niin siis sehän on meidän tietysti mahdoton jälkikäteen sitä 100 % varmoja olla mutta, mutta, kyllä meidän tarkastuksen perusteella saama käsitys on, että nää on aidoista laskutuksesta on kysymys
Puheenjohtaja:     Sitten tuosta verotarkastuksesta, verotarkastuskertomuksessa, niin tää on tämmönen kun te olette ottanut kantaa kohdassa 4 bulvaaniudella tavoiteltu hyöty, eli Oy NTC international Ltd:n tavoittelema hyöty CityLink Oy:n Etronia Oy:n bulvaaniudesta: Yrjö Reinikaisen tavoittelema hyöty Vesa Kuusiston bulvaaniudesta, mutta nyt jos ajatellaan tällaista bulvaanirakennelmaa niin kaiketi bulvaanillakin täytyy olla jotain hyötyä, mikä teidän käsitys on siitä mikä oli Kuusiston kautta CityLink Oy saama hyöty tästä rakennelmasta, eli miksi Kuusiston oli edullista lähteä tällaiseen järjestelmään, kun mitä te olette tässä verotarkastuskertomuksessa kuvannut 
Kuortti:                  Niin hän on ainakin saanut työpaikan, että tuota ja sitten siinä toiminnan alkuvaiheessahan tavara sieltä Sukabusta, Scandexasta, niistähän tehtiin liikevaihtoveropalautus se tuli toki yhtiölle, mutta mä näkisin näin, että se käteiskassa mikä oli laskettu siellä noin 80.000 markkaa oli se käteiskassa, ottaen huomioon mikä Citylinkin niin kuin tää ongelma näiden laskujen maksamisen suhteen oli, niin se voi olla todellinen se käteiskassa, että mä katson, että se on se palkka minkä, minkä tota Kuusisto on tästä ottanut puhtaana käteen, mikä nyt näkyy niin kuin siitä CityLink siitä Citylinkin kirjanpitoaineistosta ja tosiaan työpaikka

 

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>