Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti

 

25.3.3.3


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Kannattavuudesta
Syyttäjä:                Täyttikö Citylinkin toiminta kaikki kaikkiaan liiketoiminnan tunnusmerkistön teidän mielestänne
Kuortti:                  Niin se onkin hyvä kysymys, että onko tällainen toiminta sitten enää liiketoimintaa kun myydään ikään kuin alle kustannusten. Tosin nythän on niin, että CityLink ei tätä kasettimaksua maksanut käytännössä ja myös liikevaihtoverojen maksu oli hyvin vähäistä eli se miten nähdäksemme tää bulvaanisuhde on rakennettu niin perustui just näiden kummankin maksun välttämiseen, eli ja nimenomaan sitten se, että NTC sais sen hyödyn ostaessaan näitä kasetteja joiden kasettimaksu velvoite on, on tällä valmistajalla joka on CityLink ja Etronia, että kun on tehty tämmönen tuloslaskelma sen aineiston pohjalla mikä, mikä Citylinkin kirjanpidosta oli huomioiden sitten sen, että meidän laskelmien mukaan on ilmeistä, että sieltä puuttuu noin 80.000 kappaleen myynti, niin 30.4.92 päättyneen tilikauden tulos olisi noin puolitoista miljoonaa markkaa tappiollinen ja se nyt kertoo, että toiminta ei todellakaan ole ollut ainakaan kannattavaa

Syyttäjä:                Kun teitte näitä arviolaskelmia niin perustuuko se materiaaliin mitä teillä oli käytössä
Kuortti:                  Kyllä, siis joo jos mennään tähän, joo näin tää puuttuva myynti nyt on semmonen, että siinä on käytetty sen tyyppistä, että on laskettu ne ostetut kasettirungot ja verrattu sitten sitä myyntilaskuista ja myyntireskontrasta ilmenevää myyntiä. Siellähän on ollut osa myyntilaskuista sellaisia joissa sitä tai sitten ei ollu myyntilaskua ollenkaan, on myyntireskontra tieto ollut, että on myyty kasettia, mutta ei oo sitä erittelyä ollut jolloin sitten on jouduttu tietysti käyttämään jonkin jotain keskiarvo hintaa määritettäessä paljonko nää semmoisissa laskuissa olisi, olisi kasettia myyty jossa sitä erittelyä ei oltu tehty,  mut kokonaisuutena ottaen sen arvion osuus, mitä koko laskutuksesta, on varsin pieni.
Syyttäjä:                Entä sitten kun mennään seuraavaan tilikauteen onko siitä tehty arviolaskelma, mitä se tulos
Kuortti:                  Siitä on tehty arviolaskelma myös jossa ei ole kuitenkaan näitä kasettilaskuja laskettu, mutta ilman niitäkin se on tappiollinen miinus 146.600 markkaa eli se on tilikausi päättyy 30.4.93 ja alkaa 1.5.-02 käytännössä se toiminta on tässä päättynyt jo elokuussa –92 elikkä sitä toimintaa ei olisi ollut kun neljä kuukautta ja sillä tää  tappio on huomattavasti pienempi ja ottaen sitten tosiaan huomioon tässä laskelmassa seuraavat  yhtiöt eivät ole niitä kasettimaksuja huomioitu
Syyttäjä:                Kerrotteko vielä näistä teidän arviolaskelmistanne mitkä oli myyntikatteet kummallakin tilikaudella
Kuortti:                  Joo me sitä myyntikate on negatiivinen me ei sitä prosenttia ole laskettu mutta se on mutta se on jo yli miljoona markkaa negatiivinen tässä ensimmäisellä ottaen huomioon, että liikevaihto on ollut noin 5,1 miljoonaa niin siitähän tulis sitten miinus 21 % . Toisena tilikautena me sit arviolaskelma tehtiin jossa ei ole tätä kasettimaksua niin se on myös negatiivinen se myyntikate
Syyttäjä:                Kerrotteko ihan määrinä kun käydään tätä suullista prosessia tässä
Kuortti:                  Laskettu eli tota noi miinus 7 %

                             Bulvaanirakennelma
Syyttäjä:                Entä sitten, mitä muita seikkoja Citylinkin ja NTC:n välisessä liiketoiminnassa havaitsitte sellaista joka osoittais tätä bulvaanirakentelua
Kuortti:                  Tää rahoitusjärjestely oli sen tyyppistä, että, että kuten mä tossa aikaisemmin kerrottu, että CityLink toiminta oli myyntikate oli negatiivinen ja se oli muutenkin tappiollista niin johtuen juuri siitä, että sen veloittama myyntihinta oli niistä kaseteista oli liian alhainen niin sillähän oli tämmöinen krooninen raha pula ilmeisesti ja se ilmenee suhteessa NTC:n sillä lailla, että NTC oli yleensä maksanut suorituksia Citylinkille samana päivänä tai muutamaa päivää aikaisemmin kun Citylinkin on pitänyt suorittaa sitten esimerkiksi Basfille kasettinauhoista omia suorituksiaan ja sitten toisaalta Yrjö Reinikainen on marraskuussa on henkilökohtaisesti luotottanut tätä yhtiötä sekin liittyy just Basf:n magneettinauha ostoksiin ja sitten se mikä on yksi mielestäni keskeinen tää bulvaanisuhteen osoittaminen tai viite siihen niin on se, että tästä meidän arvioidusta joka perustu siihen näiden Citylinkin kirjanpitoaineiston laskelmiin. Eli, eli sieltä puuttuu siinä on 80.000 kasetin myynti niin jos se olis myyty näinä kolmen tunnin kasetteina niin niin siitä olisi kertynyt noin miljoonasatasuhatta markkaa ja sen tyyppinen raha virta on kertynyt Yrjö Reinikaisen henkilökohtaiselle pankkitileille josta on pyydetty selvitystä ja

Syyttäjä:                Joo mennään siihen vähän myöhemmin ja mä kysyn tästä vielä kerroitte, että rahaa olis tiputeltu Citylinkille sen verran kun on välttämätöntä tässä on todisteaineistossa numero 9 anteeksi 10 on tiliotteita jotka on liitteenä verotarkastuskertomuksessa liite 24 on verotarkastuskertomuksessa. Löysittekö?
Kuortti:                  Joo
Syyttäjä:                Onko tämä sellainen esimerkki tällaisista suorituksista jotka tapahtuivat vähän ennen kuin CityLink itse tarvitsi rahaa tavarantoimittajille
Kuortti:                  Kyllä tää kaksikymmentä neljä yksi esimerkiksi siinähän näkyy 13.8 on pankkisiirto se nyt varmaan niissä kaikissa mä en tiedä kuinka, kuinka kopio näkyykö siinä tässä ei näy se maksaja mutta siinä on tää 35.000 markan suoritus on tullut NTC:ltä ja se on sitten seuraavana päivänä sitä on lyhennetty Basf:n laskua
Syyttäjä:                Nämä merkinnät NTC ja Basf  onko ne teidän tekemiänne
Kuortti:                  Ne ovat tarkastaja Huovisen tekemiä
Syyttäjä:                Aivan, entä sitten muita esimerkkejä kuin tämä
Kuortti:                  No seuraava lasku sivulla näkyy 23.8 on tullut NTC:ltä osasuoritus 25.000 markkaa ja se on samana päivänä mennyt kokonaisuudessaan Basfille sitten edelleen 28.8 NTC:ltä tullut osasuoritus 15.000 markkaa ja se on samana päivänä 
kasetti 6.2 Päättyy

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>