Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti

 

25.3.3.2


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

CityLink ja Scandexa sekä NTC
Syyttäjä:                Sitten pyytäisin teitä kertomaan perusteita miten te olette päätyneet tähän johtopäätökseen että kyseessä olisi bulvaanijärjestelmä, jos lähdetään ihan toiminnan alkuvaiheista eli kun CityLink ja NTC ryhtyivät käymään tätä kasettikauppaa keskenään, liittykö tähän alkuvaiheisiin jotain seikkoja mikä tukee tätä teidän johtopäätöstänne
Kuortti:                  Mielestäni liittyy, että Citylinkin toiminnan alkuhan liittyi hyvin ajallisesti läheisesti tämän Scandexa kautta Sukabun konkurssiin
Syyttäjä:                Joo
Kuortti:                  Hiukan ennen, vajaa kaksi kuukautta ennen kuin tää yhtiö on asetettiin asetettu konkurssiin, niin siellä on tehty merkittäviä  tavarasiirtoja itse asiassa kauppoja. Elikkä Scandexa kautta Sukabu laskuihin on myyjänä on toiminut Yrjö Reinikainen on muistini mukaan 28.3 ja siitä eteenpäin myynyt näitä siellä on kasettirunkoja tarroja kartonkikoteloita noin 1,3 miljoonan markan arvosta ja myös 28.3 on siellä tarkastuskertomuksen liitteenäkin muistaakseni numero 7 on sopimus Scandexa:n kautta Sukabun, en muista kumpi sen yhtiön nimi oli sillä hetkellä, Citylinkin välillä tämmöistä yhteistyöstä ja siinä on Citylinkin kannalta varsin edullisia sopimus ehtoja. Muun muassa sen tyyppinen ehto oli jos tämä Scandexa kautta Sukabu menisi konkurssiin niin CityLink olisi velvollinen maksamaan Scandexa kautta Sukabulta tekemistään ostoista ainoastaan 30 % siitä kauppasummasta bruttomäärästä: Toisaalta Scandexa kautta Sukabu sitoutui ostamaan Citylinkiltä kaikki ne tuotteet jotka CityLink on valmistanut Scandexa kautta Sukabulta ostamistaan raaka-aineista ja sitte siinä oli vielä sen tyyppinen ehto, että CityLink saattoi palauttaa, siinä ei muistaakseni ollut mitään erityistä ehtoakaan missä tilanteessa se ei saa myytyä näitä valmistamiaan kasetteja, niin se voi palauttaa ne Scandexalle. Eli pidän sitä aika edullisena Citylinkin kanssa ja tietysti heräsi kiinnostus, että miksi näin edullinen sopimus on tehty ja sitten siinä oli se vaihto-omaisuus 1,3 milj. markan arvoinen vaihto-omaisuus niin on selvitysten mukaan ollut yrityskiinnitysten alaista omaisuutta. Eli mielestäni aika poikkeuksellisia toimenpiteitä ollut siinä toiminnan alkuvaiheessa. Elikkä tää Citylinkin toiminnan alkuun liittyy vielä se, että NTC oli vuokrannut noita latauskoneita Scandexalle/ Sukabulle se sopimus päättyi Huhtikuun lopussa –91 ja toukokuun alussa tehtiin NTC:n ja Citylinkin kanssa näiden videokasettien latauskoneiden vuokrasta eli nähdäkseni siinä on hyvin pitkälle samoista laitteista
Syyttäjä:               Eli samat laitteet on se mikä osoittaa, että nämä liittyy toisiinsa
Kuortti:                 Niin

                                Bulvaanisuhteesta
Syyttäjä:                Oliko alkuvaiheessa muita seikkoja jotka osoittaisivat tätä bulvaanisuhdetta
Kuortti:                  Joo tota äskeisestä ? ~  liittyen vielä sellainen, että CityLink osti näitä Scandexa:n - Sukabun osakkeita hiukan ennen konkurssia Yrjö Reinikainen Ky:ltä hintaan 280.000 markkaa, tää myyty yhtiöhän oli ollut hyvin vaikeissa taloudellisissa tilanteessa jo vuosia ja tietysti ainakin näin ulkopuolisena niin herättää kovasti kysymyksiä, että miksi tällaisen yhtiön osakkeita osakkeista kannatti maksaa 280.000 markkaa
Syyttäjä:                Oliko se teidän mielestänne ylihinnoiteltu
Kuortti:                  Kyllä se oli täysin ylihinnoiteltu koska tää on ollut konkurssikypsä yhtiö, sen omat pääomat on menetetty jo vuosia sitä ennen

Syyttäjä:                No sitten kun mennään Citylinkin toimintaan pyytäisin kertomaan seikkoja jotka osoittavat tätä bulvaanisuhdetta teidän mielestänne
Kuortti:                  Mielestäni keskeisintä on tää hinnoittelu eli ladatusta kasetista eli myynti hinta on ollut niin alhainen eli tarkastuskertomuksessa laskelma jossa on otettu huomioon muuttuvat valmistuskustannukset mitä on Citylinkin tuotannossa ollut ostolaskuja tähän kasetinvalmistukseen liittyen ja kasettirunko, nauha sitten kartonkikotelo tarra sit tähän tuli tää kasettimaksu ja liikevaihtovero niin päädytty arvoon 16. markkaa 19 penniä tämmöisestä kolmen tunnin videokasetista joka on ollut tyypillinen Citylinkin myynti artikkeli mitä noin puolet kaikesta myynnistä on ollut tätä kolmen tunnin videonauhaa ja nyt tosiaan kun tässä on vaan muuttuvat kustannukset ollut, että ei mitään kiinteitä kustannuksia ei varsinaista katetta niin ja ottaen huomioon mihin hintaan CityLink on näitä kasetteja edelleen myynyt siitä on ihan tehty tarkatkin luvut
Syyttäjä:                Jos ihan lyhyesti kuullaan sitten toista todistajaa tarkemmin niin kerroitte tämän kolmen tunnin kasetin valmistuskustannuksista teidän laskujenne mukaan mikä se sisältää
Kuortti:                  Se siis sisälsi tän kasettirungon, nauhan, kartonkikotelon, folion, ja tarran ja sitten tää valmistajalta perittävän kasettimaksu ja liikevaihtoveron, anteeksi joo 16,19 ei sisällä liikevaihtoveroa 
Syyttäjä:                Mutta kasettimaksun sisältää
Kuortti:                  Joo
Syyttäjä:                Miksi te valitsitte tämä kolmen tunnin kasetin vertailukohteeksi
Kuortti:                  Ei niin kuin äsken kerroin niin noin puolet Citylinkin myynnistä sikäli kun se oli selvitettävissä, nythän on niin, että Citylinkin kirjanpitoa on ollut puutteellinen ja siltä osin kuin myyntilaskut oli erittely niistä niin, niin tästä pitäisi olla toinen tarkastaja Huovinen kertoo tarkemmin mutta, mutta niin hän on tehnyt laskelmat, että noin puolet, puolet myynnistä on ollut tätä kolmen tunnin kasettia joten mielestämme se kelpaa hyvin tämmöiseksi esimerkkilaskelmaksi.
Syyttäjä:                No millä hinnalla CityLink möi sitten tätä samaa kolmen tunnin kasettia
Kuortti:                  Niin toi kuitenkin että mä pystyn sanomaan tarkkaan (paperien kahinaa) no kertomuksessa nehän  on ollut, ollut NTC:n kanssa ollut esimerkkilaskuja jolloin hinta on ollut 11.78 markkaa tää veroton hinta ja muut sen veroton valmistuskustannus ottaen huomioon ainoastaan nää muuttuvat kustannukset oli 16.19 markkaa. Eli myyntihinta muille kuin NTC:lle ja Balstarille Oy:lle on keskimäärin ollut 18,04 markkaa. Sitten on myynnit ammattikäyttöön mikä tarkoittaa sitä ettei tarvitse sitä kasettimaksua periä siellä on keskiarvo ollut 13.87 markkaa  ja sitten NTC myyntihinta keskimäärin on ollut 14,30 markkaa ottaen näiden kaikkien 180 min (kolmen tunnin) huomioon ja Balstarille myynti hinta on ollut keskimäärin 12,47 markkaa
Syyttäjä:                Ja perustuuko nämä laskelmat tähän aineistoon mitä teillä on ollut käytössänne
Kuortti:                  Joo ne perustuu siihen sekä Citylinkin kirjanpitoaineistoon, että osittain NTC kirjanpitoon josta on saatu ne NTC:n ostot Citylinkiltä kuin myös myynnit

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>