Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.4 Todistaja Huovinen Helsingin käräjäoikeudessa R 99/9108

 

25.3.4.19


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Niinimäki:          Sitten kysyisin seuraavaksi, että onko näille muille asiakkaille myytyjen nauhapituuksien osalta selvitetty, että onko siltä osin  sitten hinnoittelu ollut parempi katteista ja niistä saatu voittoa, mutta ilmeisesti vastauksenne on sama kuin edelliseen äsken, että muiden nauhojen kannattavuutta ei ole selvitetty. Nauhapituuksien kannattavuutta ei ole selvitetty
Huovinen:          Mulla on semmonen käsitys kyllä, että kun otetaan tästä tää 180 minuutin nauha ja lasketaan sen valmistuskustannukset niin kyllä tää mun ymmärtääkseni kuvaa myöskin näitten muitten nauhapituuksien valmistuskustannuksien ja miten niitten myynti hinnat suhtautuu näitten muitten nauhapituuksien valmistuskustannuksiin. En ole kuulut tää veroprosessin aikana ei ole esitetty, että tässä olisi jotakin, jotakin eroo
Niinimäki:          Eipä muuta

Puheenjohtaja: Oliko muita kysymyksiä. Mutta kysytään teiltäkin vielä jäi askarruttaan Kuortin vastauksessa kun te olette yhdessä tän tullut tähän johtopäätökseen, että on tää bulvaanisuhde. Koskiko se teidän mielestänne koko NTC, koko Citylinkkiä eli oliko Citylink kokonaan Reinikaisen määräys vallan alaisena. Sanottiin jotenkin sillai, että se toimi NTC valmistusosastona
Huovinen:        Kyllä mulla on sellainen käsitys ollut, ettei siellä ilman NTC ollut mitään toiminta edellytyksiä
Puheenjohtaja: Jos te katsotte, että se on NTC valmistusosasto niin mitäs sitten nää muut myynnit ja niiden liikevaihtoverotus joita oli kuitenkin teidän mukaan 30 % ja joku on siitäkin vielä eri mieltä mutta, että tällä hetkellä näyttäisi teidän laskelmien mukaan, että 30 % meni NTC ulkopuolelle
Huovinen:          Ne on, ne on samalla lailla, siinä on niin kuin periaatteessa saman laista myyntiä tietty kuin NTC:lle ollut kirjattu mutta, että selvästi se yksikköhinta on ollut selvästi korkeampi
Puheenjohtaja: Joo mutta mä en puhu nyt siitä vaan siitä, että jos ajatellaan, että tota verottajalle on aiheutunut vahinkoa tästä niin eikö se vahinko ole se vältetty liikevaihtovero
Huovinen:          Kyllä, kyllä
Puheenjohtaja: No pitäisikö siinä vältetyssä liikevaihtovero ja sen laskelmassa ottaa huomioon sitten myös Citylinkin ostot ja myynnit muulle kuin NTC.lle jos se kerran on ollut niin kuin te kierrätte verotarkastuksessa niin tota ainoastaan valmistusosasto eikä ollenkaan oma yhtiö
Huovinen:          Siis Citylinkin, Citylinkkiä on verotettu  niin kuin ja jos siellä jotain ostoja ollut muita kuin NTC:ltä niin niihin ei ole mitenkään näihin ostoihin, näihin ei ole mitenkään, näitä ei ole poistettu kyllä vähennykseksi
Puheenjohtaja: Niin miksi
Huovinen:          No se johtuu, tästä jälkiverotuksen teknisestä toteuttamistavasta mikä oli se, että eliminoidaan vaan tämä citylinkin ja NTC väliset liiketoimet

Puheenjohtaja: No nythän tällä järjestelyllä jos se menee niin kuin syyttäjä esittää niin on tota aiheutettu valtiolle vahinkoa eli vaaditun veroseuraamuksen muodossa niin 
Huovinen:          Joo se on sillä tavalla, että tämä Citylink ei ole maksanut myynneistänsä juurikaan liikevaihtoveroa ja 70 prosettia myynnistä suuntautui NTC:lle mutta NTC on kuitenkin tehnyt Citylinkin laskuista ostovähennyksen
Puheenjohtaja: Mutta jos tää Citylink onkin ollut NTC:n valmistusosasto niin silloinhan anteeksi Citylink on ollut NTC:n valmistusosasto niin eikö silloin NTC saisi oman valmistusosastonsa raaka-aine hankintakustannukset ja niistä maksetun liikevaihtoveron vähentää omassa verotuksessaan
Huovinen:          Niin periaatteessa systeemi onkin niin, että kun ne on rajatapauksessa jotakin kautta saanut vähentää ja kun niin kuin ne on Citylinkin vähennyksessä jo liikevaihtoverolaskelmassa huomioitu niin Citylinkin ostoissa ostoihin sisältyvänä liikevaihtovero niin on tultu siihen tilanteeseen, että ei ole sellaista tavaraerää jota rasittais enää liikevaihtovero ja sitten kun tavaraa myydään sinne siis tää Citylinkkiin tai myydään niin ei niitä rasita enään mikään liikevaihtovero. Et kai nyt se   vähennysjärjestelmän kautta ne se vähennys tota Citylinkin ostoihin sisältynyt liikevaihtovero on tullut hyödynnettyä myöskin NTC:lle, NTC:tä
Puheenjohtaja: Eikö tossa nimenomaan käsitelty niin kuin, että erotettiin nää ostot ja myynnit NTC:n ja Citylinkin välillä ja niitä käsiteltiin omana asianaan
Huovinen:          Kyllä
Puheenjohtaja: Ja muuten verotuspäätökset jätettiin voimaan

Huovinen:          Ja ainoastaan niitten, niitten niin kuin verovaikutus eliminoitiin
Puheenjohtaja: Joo, mutta jos olisi unohdettu NTC kokonaan anteeksi Citylink ja todettu, että se on purettu tää yksikkö tää siviilioikeudellinen yhtiö ja kaikki tän, näiden kahden yhtiön sisällä tapahtuneet oikeustoimet ostot ja myynnit niistä ulos tulleet ja niistä sisään menneet raaka-aine ostot ja kasettimyynnit, eikö lopputulos olisi erilainen kuin se on tänä päivänä
Huovinen:          Se oli ollu, ne olis käsitelty NTC:n ostoina

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>