Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.4 Todistaja Huovinen Helsingin käräjäoikeudessa R 99/9108

 

25.3.4.20


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Puheenjohtaja: Niin tätä mä juuri 
Huovinen:          Kaiken puolin olisi menetelty oikein, että kaikki verot olisi maksettu eikä mitään olisi jäänyt maksamatta niin ei siinä kyllä mun ymmärtääkseni niin osaa sanoa olisiko mitään ero, ei siinä mitään eroa olisi lopputulos olisi sama
Puheenjohtaja: Millä perusteella, nythän tässä on jäänyt se raaka-aine osto kokonaan se eihän se raaka-aine kokonaan NTC:ltä hyödyttämättä se siitä maksettava liikevaihtovero jonka nyt ikään kuin Citylink on saanut hyväkseen mutta kun taas heiltä on viety myynnit taas pois niin, niin heillä olekaan paljoa mitä hyödyntää
Huovinen:          Mutta jos nyt ajatellaan, että siellä on nyt kaksi, että nää on nyt sitten NTC tai Citylink niin tuli sitä raaka-ainetta kummalle hyvänsä ja kumman nimissä hyvänsä tähän systeemiin niin niihin sisältyvä liikevaihtoverotus on jossain laskennassa vähennetty siis se oli joko vähennetty Citylinkin tai NTC:n nimissä
Puheenjohtaja: Niin, niin mutta eikö se tilanne ole silloin NTC:n kannalta ja lopullisen verotuksen kannalta erilainen käsitelläänkö Citylinkkiä tältä osin omana yhtiönään vai osana NTC:tä jolloin Citylink lakkaa ikään kuin verotuksellisesti olemasta olemassa, ainakin Kuortin mukaan näin olisi tapahtunut. Oletteko eri mieltä kuin Kuortti
Huovinen:          Niin yhdessä tai erikseen, että jos lasketaan yhteen sitten NTC:n
Puheenjohtaja: Nythän tässä on NTC myynyt Citylinkille raaka-ainetta ja Citylink on myynyt valmiita kasetteja NTC:lle ja tältä osin verotus on poistettu
Huovinen:          Kyllä
Puheenjohtaja: Muut on pidetty voimassa NTC myynnit edelleen eikö niin
Huovinen:          Kyllä
Puheenjohtaja: Joo. Citylinkin omat myynnit muualle ja raaka-aine ostot. Nyt jos nää kaikki edellä mainitut erät eli poistetaan NTC:n suorittamat myynnit Citylinki:lle ja Citylinkin suorittamat tai NTC suorittamat ostot Citylinkiltä niin kuin on tehty mutta katsotaankin ne kaikki mikä jää tän ulkopuolelle yhden yrityksen ostoiksi ja myynneiksi niin mikä on lopputulos
Huovinen:          No, no vähennysten osalta niin mun mielestäni niin siinä ei ole eroa, että käsitellään ne sitten kummalla tavalla tahansa
Puheenjohtaja: Miksei siinä ole eroa
Huovinen:          Siis
Puheenjohtaja: Sehän kohdentuu eri yhtiöihin niin täytyyhän siinä olla eroa
Huovinen:          Ne siis, siis vähennys tulee joka tapauksessa niin siihen tähän systeemiin niin se tulee niin kuin liikevaihtovero
Puheenjohtaja: Niin kenen hyväksi se tulee sitä mä kysyn
Huovinen:          Tulee nyt kun ne käsitellään erikseen niin kuin yhteiseksi hyväksi mutta jos ne käsitellään yhdessä niin ne tulee vaan sen NTC:n hyväksi. Mutta ei se vähennysten määrä niin tota se on molemmissa systeemeissä jos ne lasketaan yhteen niin se verovähennysten määrä on kyllä sama

Puheenjohtaja: Sen takia mikä takia mä, mä kysyn tätä niin mä ihmettelen, että kun on katsottu, että on jonkun valmistus osasto niin miten sitä voidaan käsitellä kuitenkin jossain kohtaa verotuksellisesti omana yksikkönään, eli olisiko nää muut  ostot ja muut myynnit pitänyt silloin merkitä myös NTC:n kirjanpitoon. Tää mistä Harju jo kysyi eli jos kun tää on
Huovinen:        No se mikä tässä on
Puheenjohtaja: Eli olisiko itse asiassa. Kysymys kuuluu näin, että olisiko onko verottajan käsitys tässä asiassa se, että Citylinkin ei olisi ollut tarpeellista pitää lainkaan omaa kirjanpitoa vaan NTC olisi tullut pitää se alusta loppuun.
Huovinen:        Ei vaan silloinhan se olisi mennyt oikein jos Citylink olisi hoitanut kaikki asiansa, veronsa. Sille olisi annettu niin paljon rahaa, että se olisi voinut hoitaa nää tota nää liikevaihtoveronsa, kasettimaksunsa
Puheenjohtaja: Siis se olisi tälläkin järjestelmällä mennyt oikein jos he olis hoitanut veronsa
Huovinen:        Jos he olis hoitanut asiansa niin tähän ei olisi tarvinnut millään tavalla puuttua, mutta kun tää on järjestetty niin, että Citylink ei ole hoitanut verojansa - siinä oli tällä lailla fuskua ja me tultiin siihen tulokseen, että se oikaistaan sillä lailla, että eliminoidaan Citylinkin ja NTC:n väliset liiketoimet ei vähennystä eikä myynnistä veroa

Puheenjohtaja: Nyt te ette vastannut mun kysymykseen. Mun kysymys oli se, että olisiko, onko teidän mielipide se, että asia olisi oikein mikäli NTC Oy olis pitänyt, tässä on nyt kun veroa ainakin on maksettu, olisiko NTC Oy  tullut pitää kokonaan Citylinkin kirjanpito kun te olette tän bulvaani teorian valinnut ja tässä olisiko NTC asia ollut hoitaa Citylinkin kirjanpito ja Kuusiston ei olisi tarvinnut pitää kirjanpitoa lainkaan

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>