Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.4 Todistaja Huovinen Helsingin käräjäoikeudessa R 99/9108

 

25.3.4.2


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Huovinen:          Sitten, menen tuohon yhteenvetotaulukkoon, siis, elikkä tähän taulukkoon City … siinä on nämä tositteen 18 ja 87 niiden.. Näillä myyntilaskuilla myydyt kasettimäärät on selvitetty arviolta.

Syyttäjä:          Mihin arvio perustuu?
Huovinen:          Arvio perustuu siihen, että niistä laskuista, siis niistä myynneistä, joista meillä oli myyntilasku käytettävissä, niin laskettiin, että kun jätettiin se myyntisumma ja kappalemäärä niin voitiin todeta, että keskimääräinen kasetin myyntihinta oli 12 markkaa 94 penniä. Ja tää on nyt sitten näitten tositteen 18 ja 87 myyntimäärät jaettu tällä 12 markkaa 94 penniä ja saatu arvioitu myyntimäärä näille myyntilaskuille eli 16 401 markkaa.
Syyttäjä:           No sitten otetaan tuo seuraava taulukko, joka on nimeltään NTC ostos.
Huovinen:          Tämä on semmoinen taulukko, joka on syntynyt tätä NTC:n kirjanpitoa tutkittaessa. Kun tutkittiin NTC:n kirjanpitoa niin tehtiin aivan samanlainen laskelma kuin Citylink oy:nkin näistä ostetuista ja myydyistä kaseteista ja tämä on siitä laskelmasta. Tämä on sen johdosta että ensiksikin siinä oli se, se toukokuun alusta syyskuun loppuun 1991 meillä ei ollut myyntilaskuja käytettävissä ja toiseksi tämä on niin kuin NTC:n taholta tarkistettu laskelma.
Syyttäjä:           Minkä johtopäätöksen teitte tämän taulukon perusteella?
Huovinen:          Sen ~¨ näistä laskien niin voidaan todeta, että NTC:lle on myyty kasetteja 296557 kappaletta.
Syyttäjä:           Sitten tämä viimeinen Citylasa
Huovinen:          Niin siinähän oli se aika väliltä toukokuun alusta syyskuun, siis vuoden 1991 toukokuun alusta syyskuun loppuun semmonen josta meillä ei ollut myyntilaskua käytettävissä, mutta myynnit ilmenivät kuitenkin myyntilaskuluettelosta ja tähän on nyt sitten kerätty muiden myynnit muille kuin NTC:lle. Ne NTC:n, myynit NTC:llehän oli tässä äsken käsitellyssä taulukossa. Ja tästä on saatu sitten tän myyneistä muille tämä kokonaissumma 532.912 (markkaa).
Syyttäjä:           Ja sitten tämä yhteenvetotaulukko onko tähän nyt sitten koottu nämä edelliset taulukot.
Huovinen:          Tästä viimeinen tämä City lasa, lasa, tämä viimeinen käsitelty niin sehän on sitten jaettu samalla kasettien keskimääräisellä myyntihinnalla kuin nämä myynnit K-tuotteelle elikkä aletaan ylhäältä, ensimmäinen lukuhan siinä on tämä ostetut kasettirungot tämä 519 962, joka tulee sitten
Syyttäjä:           Onko se Citycalc se yhteenvetotaulukko
Huovinen:          Oliko tarkoitus, että käydään CITYKALK laskelmaa nyt?
Syyttäjä:           Kyllä
Huovinen:          Elikkä täällä on niin kun yhteenvetotaulukko nyt sitten näistä äsken käsitellyistä taulukoista, elikkä siinä on nyt sitten tämä City P2 eli tämä ostetut kasettirungot on tämä ensimmäinen, ensimmäinen luku 519 962 ja sitten tämä toinen luku 87 966 on nyt sitten tästä taulukosta City 1 ja sitten on seuraava, seuraava on sitten taulukosta NTC ostot elikkä nää myynnit tälle NTC:lle, jotka eivät sisälly tähän taulukkoon City 1 ja on saatu sitten tää 384 523 on sellaisten kasettien myynti, jotka on voitu todeta niistä myyntilaskuista. Seuraavassa on sitten laskettu sitä keskimääräistä kasetin myyntihintaa niistä laskuista, jotka olivat tarkastuksessa käytettävissä, mutta siitä on vähennetty sitten myynnit K-tuotteelle, koska niistä ei ilmennyt se kasettien myyntimäärä. Elikkä näistä tulee yhteensä se 4 975 583 ja näitä vastaava kasettimyynti kappaleena on se 384.523 elikkä kun markkamäärä jaetaan kappalemäärällä niin saadaan 12 markkaa 94 penniä sitten keskimääräisen kasetin myyntihinnaksi, elikkä tää käsittää sitten kaiken kokoiset kasetit ihan kymmenestä minuutista sinne 220 minuuttia taisi olla se suurin kasetti ja seuraavassa on sitten arvioita tätä keskimääräistä kasetin myyntihintaa käyttäen nämä myynnit tälle K-tuotteelle ja sitten seuraavassa on laskettu ne City lasa taulukosta ilmenevät (17:10) myynnistä käyttäen tota keskimääräistä kasetin myyntihintaa niin noi oli siis niitä myyntejä joista ei ollut meille esitetty myyntilaskua. Ja näin osittain arvioimalla saatu tämmönen sitten Citylinkin kirjanpidosta ilmenevä myynti käsittää 432109 kasetin myynnin. Ja kun siellä todettiin ostetun 519935 kappaletta kasetteja ja myydyn 432 109 kappaletta niin sellaisia kasetteja joidenka myyntiä ei ilmennyt Citylinkin kirjanpidosta niin niitten määrä on 87 856 ja tästä on sitten vedetty semmoinen johtopäätös, että noin 80 000 kasettia olisi, että niiden myynti ei ole kirjattu Citylinkin kirjanpitoon.
Syyttäjä:           Onko siinä huomioitu hävikkiä?
Huovinen:          Tässähän on, tähän jää marginaalia semmonen 7 850 kappaletta tämmöiselle erilaisille huomautuksille meillä ei ollut tiedossa hävikin määrästä.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>