Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.4 Todistaja Huovinen Helsingin käräjäoikeudessa R 99/9108

 

25.3.4.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Puheenjohtaja: Todistaja Huovinen

Syyttäjä:           Kertokaa kokemuksistanne verotarkastajana
Huovinen:          Olen tullut Tampereen liikevaihtoverotoimistoon vuonna –76 ja sen jälkeen sitä on oltu verotarkastajana.
Syyttäjä:           Oletteko osallistunut NTC:n Citylinkin ja Etronian verotarkastuksiin?
Huovinen:          NTC:n ja Citylinkin verotarkastukseen olen osallistunut. Etronian kirjanpitoon en koskaan. Sitä meille ei esitetty.

Syyttäjä:           Täällä oli verotarkastuksen liitteenä taulukuita kasettien ostoista ja myynneistä. Oletteko te laatinut ne?
Huovinen:          Olen laatinut NTC:n tarkastuskertomuksen liitteenä olevia taulukoita.
Syyttäjä:           Kertokaa kunkin taulukon osalta mihin aineistoon se perustuu, mitä siinä on laskettu ja mikä on ollut tulos. Jos otetaan ensin sellainen taulukko kun City LB2.
Huovinen:          City LB2:een on laskettu City linkin kirjanpitoon kirjatut kasettirunkojen ostot siis semmoisten kasettien johon ei ole vielä varattu vielä sitä nauhaa sisälle. Nämä on siis kerätty Citylinkin tositteista.
Syyttäjä:           Ja tulos oli, paljonko niitä oli?
Huovinen:          Tämän taulukon mukaan niitä on 519 965.
Syyttäjä:          Ajankohta ilmenee siitä taulukon ylälaidasta eli toukokuu 1991 - elokuu 1992.
Huovinen:          Niin tässä on kerätty kaikesta siitä Citylinkin tositemateriaalista mikä meillä oli tarkastuksessa käytettävissä.
Syyttäjä:           Ilmenikö nämä määrät suoraan materiaalista?
Huovinen:          Siellä oli kaksi sellaista erää, rivillä 62, tositenumero 62, niin siitä ei ilmennyt ei kasettirungon hinta, eikä myöskään määrä. Ja siinä se on arvioitu ostettujen kasettirunkojen määrä jakamalla se tämmöisellä aika korkealla, mitä siellä nyt esiintyi niissä ostolaskuissa elikkä 3 markkaa 50 penniä ja sitten siellä on samanlainen seuraavalla sivulla tositteen 197 kohdalla. Siinäkään ei ollut mainittu ostettujen kasettirunkojen määrää eikä myöskään yksikköhintaa ja myös se on arviolta jaettu tällaisella varsin kasetin ostohinnalla elikkä 3 markkaa 50 penniä. Sitten on semmoinen hinta, joka on esiintynyt Basfin laskuissa  ja tämä on sitä, siellä ylälaidasta.
Syyttäjä:           Sitten seuraava taulukko on City L1. Mitä siinä on laskettu ja mikä aineisto on perusteena?
Huovinen:          Aineisto on Citylinkin meille esitetyt tositteet ja tähän on kerätty ostot ja myynnit sellaisista myyntilaskuista, jotka olivat siellä Citylinkin tositeaineistoissa. Meille ei esitetty myyntilaskuja ajalta 1.5.1991 -  30.9.1991. Sitten on, kun tarkastimme NTC:ä niin siinä yhteydessä on laadittu sitten Citylinkin myynneistä NTC:lle myöskin taulukko ja näistä myyneistä ilmenevät kasettimyynnit eivät ole tässä taulukossa 1.5.1991-30.6.1992 ajalta.
Syyttäjä:           Senkö jälkeen on
Huovinen:          Sen jälkeen on myöskin nämä NTC:n, siis myynnit  siis myynnit NTC:lle myöskin tässä taulukossa.
Syyttäjä:          Eli heinä- ja elokuulta –92
Huovinen:        Kyllä
Syyttäjä:           Mihin tulokseen tulitte?
Huovinen:          Lopputuloksena voidaan todeta, että City L1 taulukon perusteella todetaan, että näihin laskuihin sisältyy 89.966 kasetin myynti.
Syyttäjä:           Ilmenikö ne kappalemäärät suoraan tästä aineistosta?

Huovinen:          Siellä oli kaksi laskua, siis muista laskuista ilmeni, mutta sitten siellä oli kaksi laskua tosite 87 rivi 711 27.11.1991 lasku K-tuotteelle summaltaan 67.832:- siihen ei oltu merkitty myytyjen tuotteiden määrää eikä kappalehintoja. Siinä luki sekal, kasetti kotelot ja V-O. Ja myöskin toinen sieltä tositteen 8 kohdalta myöskin myynti
                        K-Tuotte:lle 15 000 markkaa se oli kotirito (8:45) tosite, siinä luki kaseteista, siihenhän ei ollut merkitty ~¨. Siinä kotirito tositteessa ei ollut mainittu kappalemäärää eikä yksikköhintaa. Muut tässä City L1 mainitut, mainituissa myyntilaskuissa oli kappalemäärät ja yksikköhinnat mainittu.
Syyttäjä:           No miten näistä huomioitiin kappalemäärät?

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>