Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.4 Todistaja Huovinen Helsingin käräjäoikeudessa R 99/9108

 

25.3.4.23


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Niinimäki:             Etronia on oma yksikkönsä eikö niin
Huovinen:           Mutta NTC:n ja Citylinkin välillä niin on näin toimittu
Niinimäki:           Ja sen eliminoinnin seurauksena siis tämän verottajan mukaan NTC:lle tulisi lisää liikevaihtoveroa 653.830 markkaa
Huovinen:           Jos ne on sieltä verotarkastuskertomuksesta luvut niin
Niinimäki:           On, on ja se on verottajan vaatimus. Ja jos sitten tarkastellaan virheluettelo 59 joka on taas sitten Citylinkkiä koskeva virheluettelo niin Kuotti vahvisti sen, että olen ymmärtänyt oikein kun siinä on erikausilta tarkastettu Citylink Oy:n osalta tilannetta jos keskinäiset kaupat ostot ja myynnit NTC:ltä eliminoidaan ja päädytään siihen, että Citylinkille täytyisi palauttaa 335.917 markkaa. Onko näin
Huovinen:           Jos se on kertomuksesta niin
Niinimäki:           Sieltä ne on otettu, Jos todetaan, että citylinkin ostot muilta kuin NTC:ltä ovat huomattavasti suuremmat kuin myynti muille kuin NTC:lle niin merkitseekö se sitä, että itse asiassa Citylink Oy:lle olisi tarvinnut maksaa vielä enemmän liikevaihtoveropalautusta kun ostot ylittävät myynnit
Huovinen:           Mihin verrattuna
Niinimäki:           Siihen normaalin liikevaihtoveron laskelmaan perustuen, että verolliset ostot saa lukea hyväksi ja vähentää ne verollisesta myynnistä jos muiden myynti, kun tässä kerta muiden osuutta ei ole otettu huomioon jos myynti muille on pienempi kuin ostot muilta niin ymmärtääkseni silloin kuuluisi siitä erotuksesta saada se liikevaihtovero palautus. Ihan niin kuin liikevaihtoverolaki määrää
Huovinen:           Kyllä Citylinkin, Citylinkin ostoista niin kyllä niistä vähennykset on hyväksytty ei niihin ole sillä lailla puututtu paitsi tässä keskinäisessä jutussa
Niinimäki:             Kyllä, kyllä mutta teidän tässä virheluettelossanne josta me nyt puhumme johonka nyt perustuu tää 335.917 markan määräinen laskennallinen takaisinmaksu niin siinähän ei ole otettu huomioon kuin vain myynnit ja ostot NTC:ltä. Ei näitten tietojen mukaan ole muuta
Huovinen:             Siis kyllähän Citylinkkiin on, on tota noin niin normaalissa järjestyksessä verotettu ja ne mitä me nyt esitämme niin täähän on sitten jälki verotusta
Niinimäki:             Kyllä
Huovinen:             Että kyllähän normaalissa verotuksessa nää kaikki Citylinkin ostot ja myynnit niin, niin mitä on ilmoittanut niin onhan ne siellä huomioitu vähennykset myynneistä se on toinen asia, että koska eivät, eivät ole aina tehneet liikevaihtoveroilmoitusta niin niiltä kuukausilta niin on suoritettu arvioverotus. Mutta kyllä ne niin kuin ne vähennykset normaalissa verotuksessa on
Niinimäki:           Kyllä niissä liikevaihtoveroilmoituksissa on kaiketi on vain sekä ostot NTC:lle että myynnit NTC:lle sieltä ei voida laskea sitä mikä on muiden osuus, vaan se tulisi laskea sen kautta, että katsotaan ostot muilta myynnit muilta ja lasketaan sitten sieltä se mikä on tään muun ostojen kautta myynnit liikevaihtoverovaikutus. Emme me muuten päästä kokonaisuudesta selvyyteen
Huovinen:           Niin en mä sitä kiellä, että se ajatus malli mitä, mitä te tarkoitatte niin etteikö sekin olis, etteikö se niinkin olis onnistunut. Mutta nyt on valittu vaan se, se linja, että on eliminoitu nää Citylinkin ja NTC:n keskinäiset liiketoimet mutta noin niin se lopputulos, lopputulos valitsee kumman linjan hyvänsä niin kyllä se lopputulos sitten, sitten olis kuitenkin sama mun ymmärtääkseni
Niinimäki:           Siitä me olemme erimieltä, se ei ole enää kysymys

Puheenjohtaja:      Jos ei ole muuta

Harju:                   Valitettavasti mulla on pari kysymystä. Tehtiinkö Citylinkin liikevaihtoveron osalta tarkastuskertomus, verotarkastuskertomus on tehty mutta
Huovinen:             Kyllä siitä tehtiin
Harju:                   Onko se siellä liitteenä muuten nyt. Mulla kun
Niinimäki:             Mun käsityksen mukaan siellä tehtiin arvioverotus…   Normaali verotuksessa tehtiin joo, tota verotarkastus
Harju:                   Ihmekös kun en ole nähnyt
Niinimäki:             Siellä on siis aidosti, siellä on siis Citylink on arvioverotettu aikanansa, ja sen jälkeen kun tarkastajat kävi totesivat, toiminta ollut tappiollista, arvioverotus on kumottu
Niinimäki:             Muistanko oikein tällaisen
Harju:                   Joo kyllä
Huovinen:           En ymmärrä siis mitä arvioverotusta tarkoitatte

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>