Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.4 Todistaja Huovinen Helsingin käräjäoikeudessa R 99/9108

 

25.3.4.24


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Niinimäki:           Citylink Oy
Huovinen:           Siis
Niinimäki:           Liikevaihtoverotusta siellä on siis, kun yhtiöllä ei teidän mielestänne ollut asianmukaiset ilmoitukset siinä on aikanaan merkitty arviolta liikevaihtoveroa ja muistamani mukaan sitten se on kumottu kun te tarkistitte ja totesitte, että yhtiön toiminta ollut tappiollista
Huovinen:           EI sillä tappiollisuudella ei varmaan ollut mitään tekemistä sen, sen, muistan sen, välttämättä, mutta niin kävi että, että kun oli arvioverotettu minä totesin, että toiminta loppu elokuussa –92 niin sen jälkeiset verotukset niin, niin sitten poistettiin kyllä näin varmaan oli

Aaianajaja Pekka Harju:   Tää minun kysymykseni johtuu siitä, että tässä Citylinkin verotarkastuskertomuksessa joka nyt näyttäisi kuitenkin oleva sellainen joka pitäisi sinne liittää niin jos saan lukea tässä kun te olette kovin selostaneet näitä meidän kaikkia kysymyksiä, tätä asiaa niin te olette täällä yhdessä Kuortin kanssa tehneet sellaisen toteamuksen joka löytyy tästä
Puheenjohtaja:      Onko tää joku kirjallinen todiste
Harju:                   Se ei ilmeisesti ole siellä vielä, mulla on sellainen  käsitys
Kemppainen:        Sitten voitais liittää näitten alkupuheenvuorojen jälkeen kun näitä ei näitä muitakaan verotarkastuskertomuksia ole saanut
Harju:                  Mä liitän sen vaan sen takia kun tää lausuma on minusta erilainen kuin hänen nyt selittämänsä, se merkitys sillä minusta on. Jos mä saan lukea tästä lyhykäisesti sen mitä siinä on eli tässä välittömän verotuksen toimenpide ehdotuksessa olette sanonut, että "bulvaanisuhteen johdosta ei Citylink Oy:tä voida pitää itsenäisenä verosubjektina vaan sen toiminnallinen tulos on yhdistettävä NTC:n tulokseen", näin ei tapahdu. Se mitä puheenjohtajakin tavallaan kysyi ?
Huovinen:           Äsken puhuttiin liikevaihtoverotuksesta eikö
Harju:                  Tämä on välittömän verotuksen tarkastuskertomus, näin tässä on sanottu edelleen: "Citylinkin kirjanpidon osittaisen laiminlyönnin johdosta ei toiminnan tulosta tarkkaan pystytä määrittämään" mutta sitten on todettu, että "on tehty sitten asiakirjojen  pohjalta simuloitu tuloslaskelma, toiminta tappiollista, tappiolliset  tulokset yhdistetty NTC tulokseen laskettaessa sen verotettavan tulon määrää vuosina –91 - -93. Citylinkin kohdalla –92 toimitettu 150.000 markan ja verovuonna –93 toimitettu 100.000 markan arvioverotus ehdotetaan kumottavaksi".
Tässä on nimenomaan todettu, että mentäisiin suoraan siihen kokonaiseen yhdistymiseen. Eli mä otan vaan nyt sen takia, koska minusta hän nyt sanoi asian toisin kuin oli joskus sanonut.
Mäntylä:              Puheenjohtaja. Ymmärsinkö oikein, niin eikö se kyseinen tarkastuskertomus josta te luitte niin koskenut välitöntä verotusta
Harju:                  Joo, koskee, koskee
Huovinen:           Nyt täytyy muistaa kun hän kyseli niin mä olen kommentoinut pelkästään liikevaihto verotusta, en kommentoinut välitöntä verotusta
Harju:                  Väitättekö, että liikevaihtoverotus ja välittömässä verotuksessa voidaan tehdä kovin erilailla tää asia, että toisessa välittömässä verotuksessa se yhdistetään sinne ja välillisessä  verotuksessa valikoiden yhdistetään sinne, onko se mahdollista kun mulla on sellainen tunne, että tässä välillisessä verotuksessa ei tehty edes tarkastuskertomusta, ainakaan minä en muistamani mukaan ole sellaista ikinä nähnyt. Eli tää on ainoa mikä, mikä tästä Citylinkistä on tavallaan suvaittu tehdä, tää siis täähän on sanotaanko ehkä ei tarkastuskertomus vaan lisälausuma aikaisempaan. Eli se on liite 3 siellä jossain niissä nivaskoissa eli tällaisilla välilehdillä
Syyttäjä:              Liite 2, joo kakkosessa
Puheenjohtaja:      Nyt jää kyllä vastaus epäselväksi
Harju:                   Miksi tämä eroaa siihen mitä te täällä lausutte
Huovinen:             Siis se, tota mä vaan muistelen sitä, että yritän palauttaa mieleen mitä mä oon siis välittömästä verotuksesta onko mä siitä jotain jo sanonut, kun en muista itse
Puheenjohtaja:      Nyt ei kysymys ole siitä, vaan kysymys on siitä kun te olette tässä verokertomuksessa jos en ole ihan väärin ymmärrä jos, jos ymmärrän väärin niin selittäkää miten tää eroaa välillisen verotuksen osalta, mutta te olette ilmoittanut täällä näin, mikä on päivätty –96: "bulvaanisuhteen johdosta ei Citylink Oy:tä voida pitää itsenäisenä verosubjektina vaan toiminnallinen tulos on yhdistettävä NTC tulokseen" pitääkö tää paikkaansa

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>