Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

Pos 25.3.7 Todistajaja Haapalehto (Citylink Oy käyttämän Tilitoimiston omistaja)

 

25.3.7.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Todistajan kuuleminen.      Vesa Haapalehto

Syyttäjä:              Taustatiedoksi kysyn, mikä on koulutuksenne?
Haapalehto:          Kauppatieteen maisteri ja sitten laskenta-alan KLT-tutkinto.
Syyttäjä:              Oletteko ollut kuinka kauan kirjanpitotehtävissä?
Haapalehto:          Vuodesta –88
Syyttäjä kysyy:    Oletteko ollut tekemisissä Citylink nimisen yrityksen kanssa
Haapalehto:          Kyllä olen
Syyttäjä:              Millä tavoin
Haapalehto:          Minulla on tilitoimisto ja ostopalveluna hoidettiin Citylinkin kirjanpitoa
Syyttäjä:              Muistatteko ajankohdan
Haapalehto:          Se viimeinen kuukausi jota tehtiin oli joulukuu 1991

Syyttäjä:              Kertokaa miten saitte tämän toimeksiannon
Haapalehto:          Sain sen kollegani kautta. Citylinkiltä oli pyydetty kollegani tilitoimistoa tätä hoitamaan tätä Citylinkin kirjanpitoa ja hänelle ei sopinut ottaa tätä Citylinkkiä asiakkaaksi ja hän sitten kysyi minulta kun meillä oli yhteistyötä muutenkin jos ottaisinko minä niin minä sitten otin.
Syyttäjä:              Muistatteko tilaisuutta jossa sovitte kirjanpidon hoidosta citylinkin kanssa.
Haapalehto:          Joo sinne mentiin käymään sinne toimitiloihin eli Turussa Orikedolla oli nämä Citylinkin toimitilat ja sieltä tämä äsken mainitun kollegan kanssa lähdettiin sinne tätä aineistoa hakemaan.
Syyttäjä:              Ketä oli paikalla.
Haapalehto:          Vesa  Kuusisto sitten oli Matti Paajanen ja Reinikainen.
Syyttäjä:              Mikä oli Reinikaisen ja Paanasen rooli tuossa tilaisuudessa.
Haapalehto:          Paananen teki Citylinkillä oli tämmöinen osto ja myyntireskontra ohjelma niin Paananen teki sitä ohjelmaa tai jotain teki siinä tietokoneella.  Reinikainen hän ei mitään, en havainnut mitään erityistehtävää, hän oli siinä tiloissa mutta en mä itse havainnut, että mitään erityistä tehtävää siinä.
Syyttäjä:              Keskustelitteko te Reinikaisen kanssa tässä tilaisuudessa tästä toimeksiannosta.
Haapalehto:          En, että Kuusisto antoi kirjanpitoa koskevan materiaalin ja materiaalista keskusteltiin Kuusiston kanssa, että Reinikaisen kanssa ei keskusteltu kirjanpitoasioista, että se oli enempi tällaista seurustelupuhetta jos lyhyesti.

Syyttäjä:              Ehdotettiinko teille, että te olisitte Paanasen sijasta ryhtyneet hoitamaan tätä reskontraa.
Haapalehto:          En muista, että olisi ehdotettu. Heillä oli semmoinen atk ohjelma siihen - se oli siis Citylinkin tietokoneessa, että tuota siitä keskusteltiin kuka sitä hoitaisi mutta en muista sen enempää siitä miksi se työjako oli semmoinen kuin oli.
Syyttäjä:              Kun ryhdyitte tätä kirjanpitoa hoitamaan kenen kanssa olitte yhteydessä citylinkin puolelta.
Haapalehto:          Eniten Vesa Kuusiston ja jonkin verran Matti Paanaseen.
Syyttäjä:              Kuinka paljon kummankin kanssa
Haapalehto:          No Paanaseen vähemmän olisiko 20 % ja jotakin tämmöistä eniten Vesa Kuusiston kanssa. Mutta jotain käsiteltiin Paanasen kanssa
Syyttäjä:              Keneltä saitte kirjanpitoaineiston.
Haapalehto:         Vesa Kuusistolta.
Syyttäjä:              Muistatteko miltä osin te olitte yhteydessä Paanasen kanssa
Haapalehto:         Siellä Selvitettiin erilaisia asioita kassavientejä tämmöisiä yksittäisiä asioita selvitettiin Paanasen kanssa puhelimessa.

Syyttäjä:              Oliko Citylinkin toiminta teidän mielestä kannattavaa.
Haapalehto:          Tästä ei toiminnan ajalta koska tilikausi katkesi huhtikuussa ja meidän se työ päättyi joulukuussa, niin tästä ei toiminnan ajalta yhtään tilinpäätöstä ei tehty niin tämmöistä täyttä arviota siitä kannattavuudesta ei pystytty tekemään mutta ei näyttänyt kannattavalta silloin kesken tilikaudenkaan.
Syyttäjä:              Tarkemmin sano miten se ilmeni
Haapalehto:          Siellä oli krooninen raha pula eli velkoja oli erääntyneitä velkoja oli jatkuvasti.
Syyttäjä:              Pyrkikö CityLink kannattavaan toimintaan.
Haapalehto:          Mä en pysty sitä arvioimaan kannattavuudesta ei keskusteltu  kummemmin, että minulta ei kysytty neuvoa, että millä saataisi kannattavaksi ja pitäisikö jotain tehdä tai minulle ei semmoista pyyntöä tullut missään vaiheessa
Syyttäjä:              Tuliko teille mieleen sellaista ajatusta ettei toimintaa haluttaisikaan kannattavaksi?

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>