Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

Pos 25.3.7 Todistajaja Haapalehto (Citylink Oy käyttämän Tilitoimiston omistaja)

 

25.3.7.4


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Haapalehto:          Sanotaan että kriisi yrityksille melkoisen yleistä, mutta tommosen mitkä toimii kannattavasti ja normaalisti niin on, että niillä on rutiinia, että on hyvä aineisto
Harju:                   Voiko se olla siitä kiinni myös, että Kuusisto ei oikein tuntenut kirjanpidon edellytyksiä
Haapalehto:         Ihan mahdollista
Harju:                   Mä olisin täällä mennyt siihen bulvaani käsitykseen hieman eri tavoin kun minulla on tässä teidän kuulemiseen verojutun yhteydessä, eli NTC veropäätöksen sivu 15 jossa teiltä on kysytty, että olisitte aikaisemmin tapahtuneessa esitutkinnassa sanoneet seuraavasti: tässä kuulustelussa joka liittyi poliisitutkintaan:  ”Tehdessäni Citylinkin kirjanpitoa minulle tuli toisinaan mieleen että Citylink oy voisi olla NTC:n bulvaani yhtiö”. Tähän loppuu lainaus ja sitten on kerrottu tässä päätöksessä, että kommentoidessaan edellä lainattua olevaa lausumaansa Haapalehto totesi lausunnon johtuneen esitutkinnassa asetetusta kysymyksestä, häneltä kysyttiin onko bulvaani suhde periaatteessa ollut mahdollinen. Tähän kysymykseen haapalehto vastasi, että hänellä ei ole mitään sellaista tietoa jonka mukaan bulvaanisuhde periaatteessa ei olisi ollut mahdollinen, Haapalehto tähdensi kuitenkin ettei hänelle toisaalta ole sellaista tietoa, että Oy NTC International Ltd:n ja Citylinkin Oy välillä todella on vallinnut bulvaani suhde. Onko tämä lainaus teidän mielestänne oikein siinä.
Haapalehto:          On oikein

Syyttäjä:              Pitääkö se kuitenkin paikkaansa, että teille tuli jossain vaiheessa mieleen, että saattaisi olla bulvaani yhtiö.
Haapalehto:          Joo mielestäni nää kaksi asiaa ei ole ristiriidassa.
Syyttäjä:              Joo ei minunkaan mielestä.
Harju:                   Vielä samaan sivuun liittyen Reinikaisen roolista te olette todennut tämän samaisen kirjauksen mukaan totesitte:  tositeaineistosta ilmenneen, että Reinikaisella oli jokin rooli citylinkin oy toiminnassa Reinikainen ei kuitenkaan henkilökohtaisesti ollut missään yhteydessä Haapalehtoon vaan yhteydenotoista huolehtivat Kuusisto ja Paananen Reinikaisen vaikutus ilmeni vain liiketapahtumista siten että siellä oli Reinikaisen Oy Ntc Internationaalin puolesta suorittamia allekirjoituksia. Onko tämä oikein kirjattu.
Haapalehto:          Kyllä
Niinimäki:             Milloin tämä alkupalaveri Citylinkin kanssa oli
Haapalehto:          Se oli  –91 elo-syyskuu
Niinimäki:             Tässä esitutkinnassa olette kertoneet että syksyllä –91 ja sitten päättyy joulukuussa –91
Haapalehto:          Viimeinen kirjanpito joka tehtiin oli joulukuussa –91
Niinimäki:             Millä tavalla hoiditte kirjanpidon teittekö kuukausittain atk ajon
Haapalehto:          Aineistoa tuli yksi tai useampi kuukausi kerrallaan ja siitä tehtiin sitten atk ajot kk kerallaan
Niinimäki:             Kerroitte tuosta yhtiön kannattavuudesta ja ymmärsin näin että perustelitte että oli krooninen raha pula mutta tarkastelitteko perusteellisemmin että johtuiko se raha pula kannattavuudesta vai sanotaanko nyt likviditeetistä eli että jouduttiin maksamaan enemmän kuin likviditeetti olisi edellyttänyt joillekin tahoille.
Haapalehto:          Mitään syvällistä analyysiä siitä ei tehty siis mitään väli tilinpäätöstä tai semmoista ei tehty että kyllä se enempi sitten semmoisia vaikutelmia on
Niinimäki:             Täällä on siitä kannattavuudesta tehty erilaisia näkemyksiä niin suhteessa liikevaihtoveroihin niin voitteko tilimiehenä kertoa että jos yhtiön liiketoiminnan kannattavuus olisi jäänyt alle valmistuskustannusten siis raaka-ainekustannusten niin olisiko yhtiölle jäänyt liikevaihtoverovelkaa
Haapalehto:          Ei olisi että jos näitä liikevaihtoverovähennyksiä yhtä paljon tai enemmän niin silloinhan ei tule eli joku suhteessa näihin raaka-aineisiin joku kate täytyy olla jos tota noin niin liikevaihtoverovelkaa syntyy mutta siellähän on palkkakustannuksia ja muita mitkä ei ole liikevaihtoverotuksessa vähennyskelpoisia, että sinänsä voi olla kannattamatonta vaikka velkaa syntyy.
Niinimäki:             Muistatteko kirjanpidon perusteella syntyikö sinne Lvv velkaa
Haapalehto:          Mä en muista summia 10 vuoden perästä
Niinimäki:             Muistatteko yleensä jäikö sinne Lvv velkaa
Haapalehto:          Yhden mä muistan olisiko joku tonni ollun kun siihen tuli oikaisu joku tonni velkaa olisiko ollun toukokuu tai jotain mutta ne tietysti löytyy papereista.
Niinimäki:             Mä ymmärrän mä tein kysymyksen ettei tule yleistyksiä sellaisista kysymyksistä joihin sisältyy jo vastaus muistatteko, että Citylinkille olisi kertynyt liikevaihtovero vastuuta kun otetaan ostot ja myynnit huomioon.
Haapalehto:          Mä en muista niitä summia
Niinimäki:             Muistatteko maksoiko yhtiö nämä ennakonpidätykset ja sotu maksut teidän tarkasteluajaltanne.
Haapalehto:          En mä yksittäisiä tositteita muista enää näin pitkän ajan takaa

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>