Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

Pos25.3.9 Todistaja Matti Paananen (NTC:n entinen kirjanpitäjä & Lääninveroviraston ALV tarkastaja)

 

25.3.9.6


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Syyttäjä:           Ei muuta    

(Helsingin Käräjäoikeuden asiassa R 99/9108 Nauha: 13 /II aika 14:30)

Kemppainen:    Kysyy puheenjohtajalta, jos voi todistajan mieleen palauttaa lääninoikeuden lausumia.
Puheenjohtaja: Voitte kysyä, mutta pöytäkirjoja ei lueta. Harju kertoo, ettei ole pöytäkirjaa, ole olemassa, vaan on osin siteerattu lausuntoja.
Syytäjä:            Mikä käsitys teillä on siitä kun, kun te hoiditte tätä Citylinkin reskontraa, sinä aikana olitteko koko ajan Reinikaisen palkkalistoilla.
Paananen:         Muistaakseni olin

Keskustelu: puheenjohtaja/asianosaiset: Selvittää, ettei todistajan kertomusta ole kirjattu kokonaan (Uudenmaan Lääninoikeuden päätökseen) vaan ne on osin päätöksessä mainittu.

Puheenjohtaja: Aloitetaan kyselemällä 

Nauha 18:40

Kemppainen:  Olitteko Vesa Kuusisto KY palveluksessa
Paananen:         Siis olin Yrjö Reinikainen KY:n palveluksessa, tässä nimi kyllä vaihtui ja sitten vuoden 1992 kun perustettiin se Toimisto- ja tilipalvelu Yrjö Reinikainen KY niin menin sen palvelukseen oliko se vuonna 1992 kyllä se oli. jonka jälkeen jäin pois

Puheenjohtaja: selvittää missä ja milloin Paananen oli, kenenkä töissä, ja asiasta keskustellaan sekä asiat yhteyksistään sekoaa - myös nimen oma Paananen sekoaa asiassa ja selvittää milloin Toimistopalvelu perustettiin ja että hän jäi siitä pois –92 lopulla ) ("Palkkaa Paanaselle oli maksettu vielä –93 alussa")

Kemppainen:    Olitteko yhtäjaksoisesti samassa paikassa, missä toimipiste sijaitsi
Paananen:         Hämeenlinnassa, asentajantie
Kemppainen:    Mitä siellä Asentajantiellä oli
Paananen:         Siellä oli Scandexa, ja sitten NTC varasto ja myyntikonttori ja siellä konttorissa oli erotettuna oma tila missä hoidin näitä kirjanpito asioita
Kemppainen: Kun kerroitte, että teille kuului Citylinkin reskontran hoito niin olisiko teillä ollut halua ja kykyä hoitaa Citylinkin kirjanpito
Paananen:       Sillä hetkellä minulla oli työpäivä täysi, no minulla oli siinä täysi työ, eli ihan normaalia työpäivää tein tehtävillä mitä siinä oli.
Kemppainen:  Olisiko se onnistunut siinä samalla, miten paljon lisää vaivaa kirjanpidolla siinä mitä sitä reskontraa hoiditte.
Paananen:        No näiden tarkastus ja ajaminen niin sellainen päivän työ olisi niistä kuukaudessa tullut
Kemppainen:  Tiedättekö miksi tämä Turkulainen yritys ei pitänyt reskontraa
Paananen:         En koskaan sitä sen jälkeen sovittiin niin ajatellut sitä, no en minä sitä pohtinut, kun sen jälkeen - viittaan siihen poliisitutkinta pöytäkirjaan siinä on varmaan se.
Kemppainen: Kun sanoitte, että Kuusisto hallitsi hyvin sen tehtaan johdon, mutta oliko Kuusisto myös kykenevä yrittäjäksi
Paananen:       Niin minä muistaakseni sanoin, että on yrittäjä, ollut yrittäjä koko ikänsä, niin kyllä hänet tulee mieltää yrittäjäksi.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>