Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

Pos25.3.9 Todistaja Matti Paananen (NTC:n entinen kirjanpitäjä & Lääninveroviraston ALV tarkastaja)

 

25.3.9.7


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Nauha 24:50

Kemppainen:   Oliko hän teidän mielestänne enemmän yrittäjä kuin työntekijä.
Paananen:         Missä tilanteessa, siis Citylinkissä nyt on kyllä, niin vaikea kysymys oliko yrittäjä vai kun on kahden hengen yritys, niin kyllä. No mielestäni minäkin olisin kyennyt hoitamaan tämän kokoisen yrityksen.
Kemppainen:    Kun te kävitte reskontraa päivittämässä, oliko Kuusistolla alkoholi ongelmia
Paananen:         Kyllä hän käytti alkoholia
Puheenjohtaja: Keskeyttää toteamalla, tämä on ollut kahden päivän aikana esillä ja minulle ei ole vielä valjennut mikä tämän kysymyksen merkitys on.
Kemppainen:    Kuusiston asema CityLink oy:ssä. En tiedä miten asian esitän, pyydän että puheenjohtaja lukee NTC koskevan lääninoikeuden päätöksestä s.19 eli s.398 ja 4 kappale. Siinä on Mertala kysynyt Paanaselta, niin miten minä Paanaselle kysymyksen esitän
Harju:               Onko mitään eroa asiassa onko työntekijä vai johtaja
Puheenjohtaja: Jatkakaa kyselyä, kyllä minä nyt ymmärrän

Nauha 13/II loppuu ja 14 /1 alkaa

Kemppainen: Olette lääninoikeudessa ollut enemminkin sillä kannalla, että olisi ollut Kuusiston työpaikasta minä olen ymmärtänyt niin, että teidän käsityksen mukaan Kuusisto olisi ollut pikemminkin työntekijä kuin, että yrittäjä ja että hänellä oli melkoisia alkoholi ongelmia.
Harju:             Paanasen ei varmasti ole sanonut noin kuin te nyt sanotte, lukekaa se kappale älkääkä sanoko, että hän olisi sanonut tuolla tavalla, hän ei ole verrannut sitä, onko hän yrittäjä vai työntekijä. Hän on sanonut, että hänelle oli tärkeä työpaikka älkää siteeratko väärin, se on harhauttamista

Kemppainen: Ei tässä ole tarkoitus harhauttaa

Harju:             Lukekaa sitten oikein kappaletta, älkääkä tulkitko itse mitä Paanasen on mahdollisesti sanomia, noin hän ei ole sanonut.
Kemppainen:    Tavoititteko aina Kuusiston reskontran päivitystä varten, saitteko sen reskontran aina hoidettua, vaikeuttiko reskontran päivittämistä Kuusiston alkoholin käyttö
Paananen:         Yhden kerran oli tilanne, ettei ollut paikalla sovitulla tavalla ja syynä oli alkoholin käyttö, siis yhden kerran, en nyt niin pitkän ajan jälkeen muista muuta.
Kemppainen: Jouduitteko te tehtävässänne  järjestämään Citylinkille rahavaroja toimintaa varten
Paananen:       NTC osti kasetteja, pari kolme kertaa Kuusisto ilmoitti, että raaka-aineita on tullissa ja että NTC oli velkaa on saatavia joista piti saada varoja ja jouduin siirtämään. Hoidin NTC juoksevat maksut ja olen siirtänyt, minä hoidin NTC:n maksuja, siis minä hoidin NTC juoksevat maksut siis normaalit maksut.
Kemppainen:    Hoitiko NTC viivästysseuraamukset Citylinkille.
Paananen:         Sitä en muista tarkkaan, sitä en tiedä. En hoitanut laskutusta kummassakaan yrityksessä, en laskuttanut kummassakaan
Kemppainen:    Oliko Citylinkin toiminta kannattavaa, onko teillä havaintoja
Paananen:         En analysoinut sitä koskaan kyllä. Minun aika meni juoksevien asioiden hoidossa, kustannuslaskentaan en puuttunut, kummankaan yhtiön. Sen mitä havaitsin kirjanpito materiaalista kyllähän se osto ja myynti suurin piirtein raahaa en usko paljoa voittoa jääneen, muistaakseni siinä meni yhtään tilinpäätöstä en muista nähneeni

 

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>