Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

Pos.5 Hgin Käräjäoikeuden Päätös ja äänestyspöytäkirja jonka laati Käräjätuomari Eero Nikkarinen

 

25.5.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS                                                                                        ÄÄNESTYSPÖYTÄKIRJAN liite 1
OSASTO 6/4                                                                                                                                     Rikosasia

      1. R99/9108

 

Syyksilukeminen

Katson, että Kuusisto on syyllistynyt edellä kohdissa 4. ja 5. mainittuihin kahteen kirjanpitorikokseen.

Syyksilukemisen perusteet

Kuusisto on myöntänyt menetelleensä syytteiden teonkuvauksissa kerrotuilla tavoilla ja myöntänyt syytteet oikeiksi. Asiassa esitetty todistelu tukee täysin Kuusiston myöntämistä.

Hylätyt syytteet

Hylkään Reinikaiseen kohdistetut syytteet törkeästä petoksesta, törkeästä veropetoksesta sekä kahdesta kirjanpitorikoksesta sekä Kuusistoon kohdistetut syytteet törkeästä petoksesta ja avunannosta törkeään veropetokseen.

Perustelut
Reinikaisen tosiasiallinen määräysvalta

Näyttö           

Syyttäjä on perustanut Reinikaiseen kohdistetut syytteet siihen, että Reinikaisen menettelyn rikosoikeudellinen moitittavuus perustuu hänen tosiasialliseen määräysvaltaansa Citylink Oy:ssä ja Etronia Oy:ssä sekä kyseisten yhtiöiden toimimisesta Oy NTC International Ltd:n, jonka toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Reinikainen on tekoaikaan ollut, lukuun. Näin ollen asiaa ratkaistaessa tulee tutkia ensin, onko Yrjö Reinikaisen asema Citylink Oy:ssä ja Etronia Oy:ssä ollut sellainen, että hän on toiminut kyseisissä yhtiöissä käyttäen tosiasiallista määräysvaltaa ja onko Citylink Oy:n ja Etronia Oy:n katsottava toimineen Oy NTC International Ltd:n lukuun epäitsenäisinä yhtiöinä.

Riidatonta asiassa on, että tekoaikaan Citylink Oy:n hallituksen ainoana varsinaisena jäsenenä on ollut Vesa Kuusisto. Asiassa on kuultu todistelutarkoituksessa vastaajia Reinikaista ja Kuusistoa. Molemmat ovat kiistäneet, että Reinikainen olisi käyttänyt määräysvaltaa Citylink Oy:ssä tai Etronia Oy:ssä tai että Citylink Oy tai Etronia Oy olisi ollut jollain tavoin epäitsenäinen yhtiö. Kuusisto on kertonut, että hän osti Citylink Oy:n heinolalaiselta valmisyhtiöiden myyjältä tarkoituksenaan itsensä työllistäminen videokasetteja valmistamalla. Hän on edelleen kertonut työskennelleensä Citylink Oy:ssä, jossa oli hänen lisäkseen 1-2 työntekijää työtilanteesta riippuen. Citylink Oy:n toiminnan lakattua taloudellisten vaikeuksien vuoksi oli hän jatkanut videokasettien valmistusta Etronia Oy:ssä. Hän on kertonut, että hänellä oli kokemusta sekä yrittämisestä että videokasettien valmistuksesta.

Asiassa on kuultu todistajina verotarkastajia Hannu Kuorttia sekä Matti Huovista. Molemmat ovat kertoneet havainnoistaan Citylink Oy:n ja Etronia Oy:n verotarkastusten yhteydessä ja niistä seikoista, joita verotarkastuksessa ilmeni. Näistä seikoista he olivat tulleet siihen johtopäätökseen, että kyseiset yhtiöt olivat Oy NTC International Ltd:n bulvaaneja ja Yrjö Reinikainen johti tosiasiallisesti yhtiöiden toimintaa.

Todistaja Matti Paananen, joka on tekoaikana ollut sekä Oy NTC International Ltd:n kirjanpitäjänä että hoitanut Citylink Oy:n reskontraa, kertoi, että sekä Oy NTC International Ltd:n että Citylink Oy:n ja Etronia Oy:n välinen yhteistyö oli saumatonta ja yhtiöillä oli paljon keskinäisiä asioita. Suoranaista havaintoa siitä, että Citylink Oy ja Etronia Oy olisivat olleet NTC:n bulvaaniyhtiöitä, hän ei ollut tehnyt. Citylink Oy:n reskontraan liittyvät asiat hän hoiti Vesa Kuusiston kanssa. Hän ei ollut havainnut, että Kuusiston asema yhtiöissä ei olisi ollut todellinen.

Todistaja Vesa Haapalehto, joka toimi Citylink Oy:n kirjanpitäjänä niin kauan kuin kirjanpitoa tehtiin, on kertonut asioineensa ainoastaan Vesa Kuusiston kanssa. Hän kertoi, ettei hän ollut havainnut kirjanpitoa tehdessään mitään sellaista, joka antaisi aiheen olettaa Citylink Oy:n olevan jonkun bulvaani.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>