Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

Pos.5 Hgin Käräjäoikeuden Päätös ja äänestyspöytäkirja jonka laati Käräjätuomari Eero Nikkarinen

25.5.2


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Todistaja Heikki Metsäpuro on kertonut olleensa Vesa Kuusiston mukana, kun tämä oli ostanut valmisyhtiön Heinolasta. Hän on kertonut käsityksenään, että Kuusisto oli lähdössä aidosti aloittamaan yritystä ja oli asiasta innoissaan. Hän oli asioinut sekä Oy NTC International Ltd:n että Citylink Oy:n ja Etronia Oy:n kanssa eikä ollut havainnut, että Reinikainen tai Oy NTC International Ltd käyttäisivät määräysvaltaa Kuusistoon ja Citylink Oy:öön tai Etronia Oy:öön nähden tai että Citylink Oy ei olisi itsenäinen yhtiö.

Todistaja Risto Ryti, joka oli Teosto r.y:n asiamiehenä hoitanut perintätoimeksiantoa kasetteja valmistaneelta Scandexa Oy:ltä oli keskustellut kerran puhelimessa Yrjö Reinikaisen kanssa. Reinikainen edusti Scandexa Oy:tä tehtaanjohtajana. Hän oli kertonut puhelimessa, että mikäli Teosto perii kasettimaksuja Scandexalta, jäävät ne saamatta, yritys ajautuu konkurssiin ja toimintaa jatketaan toisella nimellä. Rytin olisi tullut asiassa soittaa Toimitusjohtaja M. Roihalle tai toissijaisesti yhtiön hallituksen puheenjohtajalle M. Arpiaiselle.

Todistaja Jukka Sopen-Luoma, joka oli ollut Oy NTC International Ltd:n tilintarkastaja, on kertonut, että NTC:n kirjanpito oli kirjanpitolain edellyttämällä tavalla hoidettu. Hän ei ollut tehnyt mitään havaintoja siitä, että Citylink Oy tai Etronia Oy olisivat olleet Oy NTC International Ltd:n bulvaaneja.

Syyttäjä on väitteensä tosiasiallisesta määräysvallasta katsonut syytteen teonkuvauksessa perustuneen seuraaviin seikkoihin:

Ensinnäkin kysymyksessä on ollut Reinikaisen ja Kuusiston yhteinen suunnitelma, jonka mukaan he ovat harjoittaneet videokasettien valmistus- ja myyntitoimintaa siten, että Citylink Oy ja Etronia Oy ovat näennäisesti itsenäisinä yrityksinä valmistaneet kasetteja ja myyneet ne Oy NTC International Ltd:n lukuun. Toiminnan tarkoituksena on ollut se, että NTC välttää liikevaihtoverot ja kasettimaksut Teostolle. Näistä seikoista ei kukaan asiassa kuulluista todistajista ole välittömästi kyennyt kertomaan mitään paitsi Reinikainen ja Kuusisto itse, jotka ovat kiistäneet tällaisen suunnitelman olemassaolon. Myöskään mistään kirjallisena todisteena jätetystä asiakirjasta ei suoranaisesti ilmene tämän seikan olemassaolo. Yhtiöillä on ollut riidattomasti erilliset kirjanpidot ja erillinen muodollinen johto. Reinikainen on kertonut työskennelleensä Oy NTC International Ltd:n lukuun ja Kuusisto Citylink Oy:n ja myöhemmin Etronia Oy:n lukuun.

Lisäksi syyttäjän mukaan Citylink Oy:n ja Etronia Oy:n kasettimyynti on Oy NTC International Ltd:lle hinnoiteltu niin alhaiseksi, ettei se ole ollut liiketaloudellisesti kannattavaa. Vastaaja Reinikainen on oikeudessa kertonut Oy NTC International Ltd:n suostuneen ostamaan videokasetteja Citylinkiltä maailmanmarkkinahintaan, johon niitä on myös ostettiin. Vastaaja Kuusisto on kertonut E-180-kasetin, joka on ollut verotarkastajien laskelmien pohjana, olleen sellainen tuote, jota oli pakko myydä erittäin edullisesti. Kysymyksessä oli niin sanottu sisäänvetotuote, jonka avulla saatiin myytyä muita tuotteita, joista saatiin parempi hinta. Verotarkastaja Huovinen on oikeudessa vahvistanut oikeaksi laskelman, jonka mukaan yhden E-180-videokasetin valmistuskustannukset teostomaksuineen ovat 16,19 markkaa. Samoin hän on kertonut keskimääräisen myyntihinnan olleen tekemiensä laskelmien pohjalta NTC:lle 11,78 markkaa. Todistaja Klinkmann on kertonut E-180-kasetin pelkkien valmistuskustannusten olleen vuosina 1991-1993 noin 7 - 7,50 markkaa kasetin laadusta riippuen. Hän on edelleen kertonut jälkeenpäin käsittäneensä, ettei videokasettien valmistaminen ollut Suomessa tuolloin kannattavaa liiketoimintaa. Todistaja Arnesson on kertonut E-180-videokasetin maailmanmarkkinahinnan olleen tuolloin hieman yli yhden dollarin.

Oy NTC International Ltd on vuokrannut Citylink Oy:lle ja Etronia Oy:lle toiminnassa tarvittavat koneet ja laitteet. Sekä Kuusisto että Reinikainen ovat kertoneet Oy NTC International Ltd:n vuokranneen Citylink Oy:lle muun muassa viisi videokasettien latauksessa tarvittavaa konetta. Tämä vuokraus on myös todistaja Kuortin mukaan tullut ilmi tehdyssä verotarkastuksessa.

Valtaosa laitteista on syytteen mukaan myyty Oy NTC International Ltd:lle. Todistaja Huovisen tekemien ja oikeudessa vahvistamien laskelmien mukaan, joihin sisältyy väitetty 80.000 kappaleen ohimyynti, ovat Citylink Oy ja Etronia Oy myyneet noin 70% valmistamistaan videokaseteista Oy NTC International Ltd:lle. Todistajat Kämäräinen ja Reinikainen ovat tehneet tositteiden ja arvioiden perusteella omat laskelmansa, joiden mukaan ohimyyntiä ei olisi tapahtunut. Oy NTC International Ltd:n osuus olisi näiden laskelmien perusteella kokonaismyynnistä noin 60%.

Syyttäjä on väittänyt, että Citylink Oy on ollut rahoituksellisesti riippuvainen Reinikaisesta. Kirjallisten todisteiden mukaan Oy NTC International Ltd on maksanut laskuja Citylink Oy:lle jatkuvasti osasuorituksina ja myöhästyneenä. Citylink Oy on käyttänyt nämä suoritukset omien laskujensa maksamiseen lähes välittömästi. Edelleen Kuusisto on nostanut joitain summia käteisellä tositteiden mukaan Oy NTC International Ltd:n kassasta ja näillä nostoilla on maksettu Citylink Oy:n laskuja. Yhtiöiden välillä on jatkuvasti kuitattu huomattava määrä saamisia. Lisäksi Oy NTC International Ltd on kirjallisten todisteiden

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>