Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.11. Kuullaan Todistaja Matti Antero Paju

 

27.11.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Wav1D
Puheenjohtaja:   Martti Antero Paju olette? (aineiston esille ottamista salissa) Tässä oli nyt kaikki, niinkö?
Pörsti:               Siinä on ne listaukset ja sitten oli tää, mitä aamulla kysyin tästä, olikse nyt todiste 93, siihen liittyen sitten.
Puheenjohtaja:   Vieläkö tulee?
Pörsti:               Nää liittyy nyt nimenomaan Pajun kuulemiseen.
Puheenjohtaja:   Niin no sitten joo. (aineiston esille ottamista) Siis Martti Antero Paju, se on täydellinen nimenne, niinkö? Joo, ja syntymäaikanne on?
Paju:                 **.**.-59
Puheenjohtaja:   Ja ammattinne?
Paju:                 *ei kuulu*
Puheenjohtaja:   Ja kotipaikkanne? Turku joo. Teitä ei ole kuultu tässä asiassa aikaisemmin  todistajana, eikö niin? Ettehän te sukua ole näille tämän jutun vastaajille, Vesa Armas Kuusisto ja Yrjö Gunnar Reinikainen, ette tietenkään. Ettekä myöskään kuulu TEOSTON johtoelimiin, varmaankaan ette kuulu? *vannottaa todistajan valan* Pörsti, olkaa hyvä.
Pörsti:               Joo, puheenjohtaja. Kerrotteko aluksi lyhyesti koulutuksestanne ja työkokemuksestanne?
Paju:                 ???viimeiset viisitoista vuotta ja sitä ennen ollut urakoitsijana, rakennuksella.
Pörsti:               Sitten jos mennään suoraan tähän asiaan, niin täällä käsitellään tämmöistä aika vanhaa asiaa, mutta kysyisin, että ovatko nimet CityLink Oy, NTC International Oy, Vesa Kuusisto tai Yrjö Reinikainen teille tuttuja?
Paju:                 ?
Puheenjohtaja:   Jos te voitte puhua vähän lähempänä sitä mikrofonia?
Paju:                 Kyllä.
Pörsti:               Missä yhteydessä olette olleet näiden tahojen kanssa tekemisissä?
Paju:                 Ne oli Turussa vuokralla meidän hallissa.
Pörsti:               Muistatteko, ketkä oli vuokralla?
Paju:                 Citylinkki.
Pörsti:               Joo, no muistatteko, milloin tää vuokrasopimus on solmittu?
Paju:                 En.
Pörsti:               Joo, tästä on monta vuotta aikaa. No muistatteko, miten CityLink hoiti vuokranmaksunsa?
Paju:                 Heikosti.
Pörsti:               Eli kertyneitä rästejä?
Paju:                 Kyllä.
Pörsti:               No, mitäs tän vuokrasuhteen kanssa sitten tapahtui? Ryhdyittekste sitten johonkin toimenpiteisiin näitten maksamattomien vuokrien johdosta?
Paju:                 Joo, kyllähän siinä käytiin neuvotteluja niitten saamiseksi.
Pörsti:               Kenen kanssa te kävitte neuvotteluja?
Paju:                 Reinikaisen.
Pörsti:               Reinikaisen kanssa?
Paju:                 Joo. Sitten Kuusiston kanssa.
Paju:                 Joo, näistä CityLinkin maksamattomista vuokrista.
Pörsti:               No tuliksne maksetuksi?
Paju:                 Osittain tuli, joo.
Pörsti:               Jäikö niitä maksamatta?
Paju:                 Jäi.
Pörsti:               No, teittekste muita toimenpiteitä sitten tän vuokran turvaamiseksi vuokranantajana?
Paju:                 Sitten viimeisenä keinona käytettiin sit takavarikkoa.
Pörsti:               Eli tässä yhteydessä näyttäisin teille sitten paria paperia täältä. Tai kerrotteko vähän omin sanoin ensin tästä takavarikosta?
Paju:                 Siinä listattiin kaikki, mitä hallissa oli ja toimiston puolella ja tän tyyppinen ihan normaali toimenpide, kaikki kirjattiin ylös, mitä oli.
Pörsti:               Joo, mä näytän teille nyt tätä listaa sitten. Se on tää 98. Ihan pieni hetki. Tää liittyy nyt tohon äsken jakamaani Turun raastuvanoikeuden pöytäkirjaan, eli tää muistaakseni numero 481, joo: §481 vuodelta -93, siellä liitteenä myöskin ollut. Onko tämä lista teidän laatimanne?
Paju:                 On.
Pörsti:               Koskeeko tämä näitä takavarikoituja tavaroita? Onko Vesa Kuusisto ollut mukana siinä? Missä te kävitte, kun näitä tavaroita listattiin?
Paju:                 Siellä halleilla ja toimistossa.
Pörsti:               Halleilla ja toimistossa?
Paju:                 ..samassa yhteydessä.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>