Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.9. Kuullaan Todistaja Ryti

 

27.9.2


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Reinikainen edelleen selosti sitä, että Teosto on vain perivä järjestö ja että opetusministeriöstä hänelle on ilmoitettu Teostolle tultuaan antamaan erilliset menettelyohjeet Scandexan osalta. Koska en tiennyt sellaisen asian olemassaolosta, pyysin tarkempaa selvitystä sitä kuitenkaan saamatta. Reinikainen ilmoitti sopineensa tapaamisesta ministeri Taxellin kanssa tästä asiasta. Reinikainen tämän jälkeen totesi, että Scandexan kannalta on samantekevää, periikö teosot saatavan vai ei. Jos teosto ryhtyy perimään, Scandexa menee konkurssiin ja – tämä on tämmöinen sana tarkka lainaus – ja ei siinä asiassa tapahdu muuta kuin, että toimintaa jatketaan uudella nimellä. Lainaus päättyy. Tämän jälkeen Reinikainen vielä selosti, että pääosakkaat Arpiainen ja Roiha eivät ainakaan enää satsaa Scandexaan rahaa, ainakaan tämän asian vuoksi. Vakuudeksi  ja allekirjoittanut.

Pörsti:               Tää, mitä teidän kirjeessä on, se on sivulla 258 niin se on sanatarkka lainaus että ”asiassa ei tapahdu muuta, kuin että jatketaan uudella nimellä”
Ryti:                 No kun mä olen sen aikoinani laitttanut lainausmerkkeihin, niin silloin se kyllä tarkoittaa sitä.
Pörsti:               Kyllä. No ihan lyhyesti: että mitäs siinä sitten tapahtui, että nostettiinko velkomuskanne ja kuinka siinä kävi?
Ryti:                 Kyllä velkomiskanne on nostettu, mulla on laskujäljennös tässä. Se on laadittu, haastehakemus 21.5. ja toimitettu se raastuvanoikeuteen.
Pörsti:               -90?
Ryti:                 -90, joo ja syyskuun, ilmeisesti 28.9. sillon on ollut ensimmäinen esiintyminen, se oli sitten useampia kertoja esillä ja päätös siinä asiassa on varmaankin saatu tossa 1.helmikuuta -91. koska se on viimeinen esiintyminen tässä.
Pörsti:               Anteeksi, 1.2.-92?
Ryti:                 -92, ei hetkinen...
Pörsti:               Jaa, ei -91 nimenomaan, itse sekoilen.
Ryti:                 --näitten papereitten vankina
Pörsti:               Joo, te olette ihan oikeassa. Minä olin väärässä vuodessa.
Ryti:                 Ja sitten siinä, muistaakseni kävi niin, että – tää laskukin tuki sitä, että me emme hoitaneet sitä perintää.
Pörsti:               Joo, no siinä tuli vastaus kaikkiin niihin kysymyksiin, mitä mulla oli, että turhaan mä niitä toistan.
Puheenjohtaja:   Onks teillä kysyttävää?
?                      Ei ole kysyttävää.
Puheenjohtaja:   Entäs syyttäjä?
Syyttäjä:           Ei ole.
Puheenjohtaja:   Sitten Harju, eikun –ei Niinimäelläkään varmaan?
Niinimäki:          Ei.
Puheenjohtaja:   Pyydättekö te palkkiota? *selvitetään todistajapalkkiota*

Kirjoittaja Huomauttaa:

Asianjaja Risto Ryti todistaessaan olisi tullut mainita obkjektiiviteettiperiaatteen mukaan, että hän saattaa olla jäävi todistamaan asiassa. Hän kuuluu tekijänoikeuksia valvovien edunsaajien hallitukseen/hallituksiin.
- Suomen Asianajajaliiton jäsen vuodesta 1978
- Gramex ry:n hallituksen pj vuodesta 1980
- Suomen Asianajajaliiton hallitus 1986-1995
- välimiesoikeus- ja muita asiantuntijatehtäviä
- Tekijänoikeusneuvoston jäsen ja lisäksi Teoston käyttämä asianajaja.

- Rytin todistuksessa: - Maininta, että toimintaa jatketaan uudella nimellä ei kerro lausumastani koko totuutta, vaan lausuma on anettu ajatuksesta, että Scandexa Oy tekee konkurssin ja toiminta jatkuu todennäköisesti uudella nimellä. Tähän hypoteesiin liittyi ajatus siitä, että yleisen elämänkokemuksen mukaan yrityksien toiminta jatkuu usein uusien omistajien nimissä.

Harrastuksikseen hän kertoo mm. HIRTEHISHUUMORIN - näissä olosuhteissa sitä tarvitsevat myös hänen uhrinsa.

>Ryti mainitsee omilla kotisivuillaan: Toiminnan painopistealueekseen - Tekijänoikeus Läh: http://www.ryti-hemmo.fi/ryti.htm

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>