Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.15. Todistaja Kari Kämäräinen

 

27.15.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Wav20              Kämäräisen kuuleminen

Puheenjohtaja:   Juu, päivää, te olette Kari Tapio Kämäräinen, eikö niin?
Kämäräinen:      Kyllä.
Puheenjohtaja:   Syntymäaikanne on 11.11.56?
Kämäräinen:      12:tta
Puheenjohtaja:   12:tta niin se olikin, mä luin väärin. Istukaa siihen pöydän taakse. Olette ekonomi ja kotipaikkanne on?
Kämäräinen:      Helsinki.
Puheenjohtaja:   *toteaa, että entinen todistajanvala on voimassa* Harju vai Niinimäki, kumpi teistä aloittaa?
Niinimäki:          Puheenjohtaja, mä voin vaikka aluksi tehdä tietystä aihepiiristä kysymyksiä.
Puheenjohtaja:   Olkaa hyvä.
Niinimäki:          Jos taustakysymykseksi kysyisin teidän koulutuksenne ja työkokemuksenne noin pääpiirteittäin, ei yksityiskohtiin tarvitse mennä.
Kämäräinen:      Koulutus on ekonomi, Helsingin kauppakorkeasta vuonna -80 valmistunut, sen jälkeen oon ollut erilaisissa taloushallinnon tehtävissä. Vw-Autossa, Suomen Kuvakasettituotannossa ja Multimedia Oy:ssä ja sen jälkeen perustin oman tilitoimiston, jossa olen sen jälkeen toiminut. Tää tapahtui vuonna -91.
Niinimäki:          Täällä käsitellään tällaista asiaa, joka liittyy CityLink –osakeyhtiöön ja NTC Ltd:hin. Missä vaiheessa tällaiseen asiaan olette törmännyt?
Kämäräinen:      Sellaisessa vaiheessa, kun tuo Pekka Harju otti minuun yhteyttä ja etsittiin sellaista asiantuntijaa, joka pystyisi laskemaan tämmöisiä VHS-kasettien myynnistä, oikeutta varten todistamaan periaatteessa minua etsittiin. Tekemään jotain laskelmaa, kun tässä oli tällainen pimeän myynnin tilanne tässä CityLinkissä verottajan mielestä.
Niinimäki:          Voitteko pohjatiedoksi kertoa, mitä materiaalia teillä on ollut käytössänne, kun olette tätä selvitystä tehneet?
Kämäräinen:      Itse asiassa, sain CityLinkin kirjanpidon käsittääkseni siltä ajalta kun se oli toiminut. Se alkoi vuonna, olikse nyt -90, -91 se oli ensimmäinen tilikausi, -92 oli toinen. Tältä ajalta on ollut tositteet, myyntilaskut. Sitten oli vielä sellaisia lähetyluetteloita, joista ulosmennyttä tavaraa.

Niinimäki:          Mä olen tänään jättänyt oikeudelle tällaisen CityLink Oy:n tuloslaskelman, joka on päivätty 6.6.00. Siis tarkoittanee vuotta 2000. Ja ymmärtääkseni tämä olisi teidän tilitoimistossanne laadittu. Myyntikate päättyy ensimmäisellä sivulla lukemaan 685.143,07.
Kämäräinen:      Kyllä.
Niinimäki:          Voitteko tästä selvityksestä hieman tarkentavasti kertoa, mitenkä tämä asiakirja on syntynyt ja mihinkä asiakirjaan se perustuu?
Kämäräinen:      Se perustuu, se on laadittu, siinä oli sellainen tilanne CityLinkissä, että siinä oli kirjanpito muistaakseni tehty vuoden -91 loppuun ja se tilikausi oli, neljä viimeistä kuukautta oli se, minkä minä laadin sen jälkeen. Silloin toiminta keskeytyi, ilmeisesti ulosottotoimien johdosta huhtikuussa -92.
Niinimäki:          Eli jatkoitte sitten vuoden -92 alusta sen tilikauden päättymiseen.
Kämäräinen:      Kyllä. Anteeksi, siis toiminta oli keskeytynyt -92 vuonna (elokuussa).
Tein neljä kuukautta kirjanpitoa siinä.
Niinimäki:          Juuri. Minkälaisessa kunnossa noin ulkopuolisesti arvioiden se yhtiön kirjanpitoaineisto oli, minkä perusteella tuon neljä kuukautta teitte?
Kämäräinen:      No, tositteet oli semmosessa kunnossa, että ne oli valmiiksi järjestetty. Kaikki pankkitapahtumat oli kuitteina siellä mukana, että käsittääkseni se oli ihan kattava aineisto.

Niinimäki:          Jos arvioitte tämän kyseisen tilinpäätöksen, joka ei siis ole varsinainen tilinpäätös kirjanpitolain tarkoittamassa mielessä, informaatiota yhtiön taloudellisesta tilanteesta, niin sisältyykö siihen jotain puutteita, jotka tulisi ottaa huomioon arvioitaessa tän selvityksen merkitystä?
Kämäräinen:      Siinä ainakin puuttui tämmöinen kun varaston muutos –kirjaus, koska ei ollut tiedossa inventaaria. Sellaista ei ollut tehty, eikä ollut käytössä. Mutta sitten oli tämmönen arvio olemassa, että se loppuvarasto, mitä siellä oli, olisi mennyt muualle, käsittääkseni 20 000 kappaletta. Jos se olisi jollain arvolla huomioitu siellä, niin se tulos olisi ollut parempi silloin.

Niinimäki:          Kun tää tuloslaskelma sivulla 3 tässä asiakirjassa päättyy lukuun 106.781,87 niin ymmärsinkö vastauksestanne oikein, että tämä on yhtiön tositteiden perusteella johdettu tulos, ilman varaston muutosta?
Kämäräinen:      Kyllä.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>