Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.15. Todistaja Kari Kämäräinen

 

27.15.2


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Niinimäki:          Ja jos kuvitellaan, että siellä olisi ollut se 20 000 kpl:n varasto, mistä kerroitte, niin millä tavalla se olisi vaikuttanut tähän tulokseen? Ja millä perusteella sen vaikutuksen arvioitte?
Kämäräinen:      Saanko mä itse katsoa siitä?
Niinimäki:          Joo.
Kämäräinen:      Jos varasto huomioidaan tälle tilikaudelle kasvaneeksi, niin silloin se tulos kasvaa periaatteessa, koska on 200 000:n varasto.
Niinimäki:          On tietenkin kysymys, joka perustuu kuulemiseenne käräjäoikeudessa. Olin silloin omien muistiinpanojeni mukaan merkinnyt, että tuo voisi olla plus 200 000 se varaston muutoksen merkitys. Sitten: ”jos käytetään verottajan omaa lukua”, kuolemaksenikaan en muista mitä tässä on verottajan omalla luvulla tarkoitettu. Muistatteko te?
Kämäräinen:      Siinä on varmasti viitattu johonkin verottajan käyttämään keskihintaan.
Niinimäki:          Ilmeisesti. Muistatteko, vai onko teillä vain tällainen muistikuva?
Kämäräinen:      Mulla on sellainen muistikuva. En täsmällisesti muista kyllä.
Niinimäki:          Selvä.
Kämäräinen:      On ongelmia asian muistiinpalauttamiseksi. On kolme vuotta mennyt.
Niinimäki:          Selvä, ymmärrettävää. Mutta nyt on esitetty arvioita, että Vesa Kuusisto olisi mahdollisesti ottanut muuna kuin palkkana yhtiöstä varoja käyttöönsä. Mistä tase-eristä tällaiset mahdolliset niinkuin palkkana maksetut osakkaan suoritukset kävisivät noin yleisellä tasolla ilmi?
Kämäräinen:      Kun kirjanpitoa tekee ja osakas nostaa rahaa omaan käyttöönsä niin se kertyy kassaan tai yhtiön lainasaaminen. Täällä on ainakin kassa ollut 47 000.
Niinimäki:          Eli nyt kerroitte, että siis kassasta tai lainasaamisena.

Kämäräinen:      Joo.
Niinimäki:          No, paljonko se kassa tässä tilanteessa oli? Tilikauden päättyessä?
Kämäräinen:      Täällä on 47.788,75 mk
Niinimäki:          Joo. Ja onko siellä jotakin osakaslainaa tai muuta saatavaa sitten merkitty myöskin?
Kämäräinen:      Lainasaamisessa on lisäksi Saamiset: Osakkaat 27 000
:- mk
Niinimäki:          Muistatteko, mikä oli sitten Vesa Kuusiston tähän kirjattu palkka? Henkilökohtainen palkaksi kirjattu erä?
Kämäräinen:      Muistaakseni palkkaa ei ollut kirjattu ollenkaan. Siellä oli kaksi työntekijää, joille kirjattiin ja maksettiin palkkaa jossain vaiheessa.
Niinimäki:          Näin, että sinne on kahdelle eri tilille kirjattu palkkoja ton tuloslaskelman mukaan. Eli siellä on muistaakseni kiinteihin kuluihinkin kirjattu henkilöstökuluihin palkkoja 4 000 ensimmäiselle sivulle.
Kämäräinen:      Joo.
Niinimäki:          Ja sitten on erikseen, se on siellä muuttuvien kulujen, eli siellä valmistuspuolella on kirjattu palkkoja. Osaatteko sanoa, mikä näitten kirjausten ero on?
Kämäräinen:      Sitäpä en muista ihan tarkasti.
Niinimäki:          Voisiko se selittää noin kirjanpidollisesti, että olisi osakaspalkat merkitty erikseen näihin kiinteisiin ja sitten nää valmistuspalkat eli työntekijöiden palkat tuonne muuttuviin kuluihin?
Kämäräinen:      Saattaisi olla joo.
Niinimäki:          Mutta ette muista?
Kämäräinen:      En muista selvästi. Yleensä jos näin tehdään, sit toi 6000 on se omistaja.
Niinimäki:          Joo, just. Sitten menisin seuraavaan selvitykseen, mikä on tällaisena varsinaisesti nimetty kirjalliseksi todisteeksi, koska se on suullisen todistelun apuväline. Se on tällainen selvitys CityLink Oy:n kasettimyynnistä rikosoikeudenkäyntiä varten. Siis tavallaan oikeudenkäyntiä varten laadittu selvitys, mutta muistaako todistaja tällaisen tehneensä ja onko se teillä siinä käytössänne?
Kämäräinen:      Kyllä se on minun tekemä.
Niinimäki:          Se on teidän tekemä?
Kämäräinen:      Joo.

Niinimäki:          No, ihan tästä taustatiedot, että mikä oli se aineisto, jonka perusteella olette tämän asian käyneet läpi? Onko se aineisto kattavasti tässä ensimmäisellä sivulla ja luetteloitu, mihinkä olette perehtynyt?
Kämäräinen:      Joo.
Niinimäki:          Kun tässä on tällainen selvitys, niin mikä osa tästä selvityksen eri havainnoista on sellaista arvionvaraista tai teille ilmoitettuun tietoon perustuvaa, josta itse ette ole tositeaineistosta voineet sitä tietoa päätellä?
Kämäräinen:      Itse asiassa tehtiin tällainen asiakkaittainen luettelo noista myyntilaskuaineistoista ja lähetysluetteloista. Ja suurimmassa osassa näistä laskuista oli kappalemäärä yksilöitynä. Ne me lueteltiin tällaiseen pitkään Excel-listaan, se varmaan täällä on käytössä. Ja päädyttiin tällaiseen lukuun kuin 434.840 kappaletta.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>